STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 25, Sygnatura: II AKz 865/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W sytuacji, w której w momencie orzekania w przedmiocie przekazania toczy się przeciwko osobie ściganej postępowanie karne o inny czyn, niż wskazany w ENA, odroczenie wykonania postanowienia o przekazaniu "do czasu zakończenia w kraju postępowania karnego" oznacza wyłącznie czas do uprawomocnienia się wyroku wydanego w tym postępowaniu. 2. Jeśli zachodzi konieczność odroczenia wykonania postanowienia o przekazaniu z przyczyn wskazanych w art. 607o k.p.k. brak jest wystarczających podsta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 37, Sygnatura: II AKz 700/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Racją podstawową podjęcia w toku postępowania przygotowawczego decyzji o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłych lekarzy psychiatrów celem ustalenia poczytalności podejrzanego tempore criminis jest istnienie przynajmniej uzasadnionych wątpliwości co do jego poczytalności. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem, Sąd Okręgowy, na podstawie art. 435 k.p.k., zwrócił sprawę prokuratorowi celem usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego. Zażalenie na to postanowienie złożył [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 38, Sygnatura: II AKz 700/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Racją podstawową podjęcia w toku postępowania przygotowawczego decyzji o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłych lekarzy psychiatrów celem ustalenia poczytalności podejrzanego tempore criminis jest istnienie przynajmniej uzasadnionych wątpliwości co do jego poczytalności. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem, Sąd Okręgowy, na podstawie art. 435 k.p.k., zwrócił sprawę prokuratorowi celem usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego. Zażalenie na to postanowienie złożył [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 33, Sygnatura: III AUa 1080/06
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do uznania okresu pracy nakładczej za okres składkowy nie jest wystarczające ustalenie, że nakładca nie podlegał w okresie świadczenia tej pracy ubezpieczeniu z innego tytułu ale wymaganym jest ustalenie, że nakładca osiągał wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej co najmniej połowie obowiązującego wówczas najniższego wynagrodzenia. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 7 listopada 2005 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. ustalił dla D. B. wartość kapitału początkowego na dzi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: II AKz 61/07
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Mając na uwadze, że czas stosowania tymczasowego aresztowania, co na podstawie art. 251 § 2 k.p.k. sąd musi zawsze oznaczyć w postanowieniu, należy określać na podstawie czynności procesowych, jakie ma zabezpieczyć, przy braku odesłania w rozdziale 65 b k.p.k. do art. 263 k.p.k., stwierdzić trzeba, że czas trwania tymczasowego aresztowania osoby, wobec której wydano postanowienie o przekazaniu, jest wyznaczany zakresem czynności potrzebnych do realizacji tego postanowienia i terminem jego wyk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 54, Sygnatura: II AKo 230/06
Data wprowadzenia do systemu: 03-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Przepis § 4 art. 60 k.k. znajduje zastosowanie tylko wtedy, gdy w czasie toczącego się postępowania przygotowawczego podejrzany zachowa się w sposób w przepisie tym określony (a nie kiedykolwiek później) to znaczy: poza złożeniem wyjaśnień we własnej sprawie, ujawni przed organem ścigania (chociażby niewłaściwym ale uprawnionym do ścigania przestępstw) i przedstawi istotne okoliczności, nieznane do tej pory temu organowi, przestępstwa zagrożonego karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności, a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKz 634/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozstrzygnięcie sądu, wykluczające możliwość połączenia w karę łączną kilku kar pozbawienia wolności wymierzonych z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, za przestępstwa pozostające w zbiegu, w oparciu o brak przesłanki z art. 69 k.k. do zawieszenia wykonania kary łącznej, jest rozstrzygnięciem w przedmiocie wymiaru kary, a nie tylko warunków wydania wyroku łącznego i dlatego powinno zawsze zapaść po przeprowadzeniu rozprawy głównej, w formie wyroku. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 8, pozycja: 26, Sygnatura: III AUa 1147/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Od dnia 1 października 2003 r. z mocy art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 166, poz. 1609) wyłączeni z możliwości uzyskania świadczeń przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostali tylko ci żołnierze zawodowi i funkcjonariusze, którzy mają ustalone prawo do świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego, z uwzględnieniem okresów składkowych, a zachowują je żoł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 8, pozycja: 28, Sygnatura: III AUa 1083/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zmienna art. 33 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, dokonana przez art. 17 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 121 z 2004 r., poz. 1266) z dnia 1 lipca 2004 r., wydłużyła w sposób niekorzystny dla ubezpieczonych termin przedawnienia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 20 września 2005 r., Zakład Ubezpi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKz 584/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skazanie za zbiegające się przestępstwa na kary zasadnicze pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności, popełnione zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw, skutkuje obligatoryjnym wymierzeniem kary łącznej pozbawienia wolności, według zasad określonych w przepisie art. 87 k.k. i to także wówczas, gdy kara ograniczenia wolności została już zamieniona na zastępczą karę pozbawienia wolności. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu, [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, [135], 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU