STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 31, Sygnatura: II UZP 7/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziany w art. 138a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 ze. zm.) obowiązek zwrotu przez bank Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych kwot świadczeń przekazywanych na rachunek w banku za miesiące przypadające po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy, nie obejmuje wpłat na rachunek wspólny (art. 57 w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe - teks [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 12, pozycja: 127, Sygnatura: I KZP 15/06
Data wprowadzenia do systemu: 13-05-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zabór wody z urządzeń wodociągowych nie może być traktowany jako zabór energii (wodnej) w rozumieniu art. 278 § 5 k.k. Sąd Najwyższy, w sprawie z zawiadomienia Spółki Wodnej w L., o popełnieniu przestępstwa z art. 278 § 1 k.k., po rozpoznaniu, przedstawionego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Rejonowy w Krośnie, postanowieniem z dnia 24 stycznia 2006 r., sygn. akt II Kp 488/05, zagadnienia prawnego, wymagającego zasadniczej wykładni ustawy: "Czy pojęcie energii, jako przedmi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 12, pozycja: 128, Sygnatura: I KZP 14/06
Data wprowadzenia do systemu: 13-05-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zabór w celu przywłaszczenia nośnika energii wyodrębnionej w rzecz ruchomą (art. 278 § 1 k.k.), wyłącza możliwość kwalifikowania takiego zachowania jako kradzieży energii (art. 278 § 5 k.k.). Sąd Najwyższy, w sprawie Krzysztofa L., po rozpoznaniu, przedstawionego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Okręgowy w Gliwicach, postanowieniem z dnia 17 marca 2006 r., sygn. akt VI Ka 42/06, zagadnienia prawnego, wymagającego zasadniczej wykładni ustawy: "Czy pojęcie "energia" użyte w a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 113, Sygnatura: II GSK 63/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Brzozowski 113-10-2006 1. Przy rozważaniu zagadnienia, jakie warunki muszą być spełnione, aby przed zawarciem umowy można było wyróżnić sprawę administracyjną, w której rozstrzyga się władczo o zawarciu lub odmowie zawarcia umowy, decydujące znaczenie ma to, czy przepisy ustawowe przyznają danemu organowi władcze kompetencje w fazie rozpatrywania wniosku, poprzedzającej zawarcie umowy. 2. Uregulowania ustawy o Narodowym Planie Rozwoju wskazują na istnienie wyraźnie wyodrębnion [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 31 maja 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: IV SA/Po 1146/04
Data wprowadzenia do systemu: 12-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Protokół z kontroli stanowi - podobnie jako protokół wywiadu środowiskowego w rozumieniu art. 43 ust. 3 i art. 36 ust. 1 obecnie nieobowiązującej ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej - jedn. tekst nr 13 z 1993 r., poz. 60 - stanowi w istocie szczególną formę protokołu w rozumieniu art. 67 § 2 pkt 2 i pkt 3 k.p.a., do którego ma zastosowanie art. 68 § 2 k.p.a. W świetle ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (jedn. tekst Dz.U. nr 124 z 2001 r., poz. 1362 z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30 maja 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 6, pozycja: 70, Sygnatura: I SA/Bk 95/06
Data wprowadzenia do systemu: 07-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgłoszone (...) żądanie wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości przy zastosowaniu mechanizmów waloryzacyjnych stanowi roszczenie cywilnoprawne. Chociaż źródłem tego roszczenia (stosunku cywilnoprawnego) jest akt administracyjny - decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości, w której ustalono wysokość odszkodowania, załatwienie tej sprawy nie jest możliwe w postępowaniu administracyjnym przez wydanie decyzji. Nie jest to bowiem sprawa z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 1 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 91, Sygnatura: I KZP 6/06
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego o przestępstwo skarbowe nie jest dopuszczalne orzeczenie świadczenia pieniężnego na podstawie art. 39 pkt 7 k.k. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2006 r., sygn. I KZP 6/06. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 120, Sygnatura: I KZP 4/06
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Informacje dotyczące czynności bankowej, które - z mocy art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. nr 72 z 2002 r., poz. 665 ze zm.) - bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować w dyskrecji jako informacje stanowiące tajemnicę bankową, obejmują również informacje co do zabezpieczenia wierzytelności banku związanej z czynnością bankową, w tym dane personalne osoby składającej takie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I KZP 7/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Określenie "w zakresie roszczeń majątkowych" - użyte w art. 88 § 3 k.p.k. - oznacza reprezentowanie powoda cywilnego jako strony procesu. Sąd Najwyższy, w sprawie z zawiadomienia TP Edukacja i Wypoczynek Spółki z o.o. z siedzibą w W., o popełnieniu przestępstwa, po rozpoznaniu, przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Rejonowy w Działdowie, postanowieniem z dnia 12 października 2005 r., sygn. akt II Kp 53/05, do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu, a przez skład trzech s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I KZP 6/06.
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego o przestępstwo skarbowe nie jest dopuszczalne orzeczenie świadczenia pieniężnego na podstawie art. 39 pkt 7 k.k. Sąd Najwyższy, w sprawie Jacka K., po rozpoznaniu, przedstawionego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, postanowieniem z dnia 17 stycznia 2006 r., sygn. akt IV Ka 2052/05, zagadnienia prawnego, wymagającego zasadniczej wykładni ustawy: "Czy w przypadku orzeczenia warunkowego umorzenia postępo [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, [135], 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU