STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 7 maja 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: II AKr 13/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jest oczywiste, że ani zamiar pobicia, ani zranienia nie jest tożsamy z zamiarem średniego (art. 156 § 1 k.k.), a tym bardziej ciężkiego rozstroju zdrowia (art. 155 § 1 k.k.) [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 4 lipca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: II AKr 41/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Różnica między ustawowymi stanami faktycznymi określonymi w art. 210 i 211 k.k. nie polega bowiem na tym, czy sprawca dokonuje osobiście faktycznego aktu zaboru mienia, czy też stosuje wskazane w treści art. 210 k.k. środki przymusu przeciwko osobie, zmusza ją do wydania wartości materialnych, które przywłaszcza. Decydujący natomiast jest czas, w którym następuje zawładnięcie cudzym mieniem.II. Ustawowy stan faktyczny określony w art. 210 wymaga aby zabór mienia następował jednocześnie lub [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 lipca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: II AKr 52/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie możnaby mówić o realnym zbiegu zbrodni z art. 210 § 1 k.k. z występkiem z art. 158 § 1 k.k. Zachodzi bowiem między tymi unormowaniami stosunek lex consumens derolat legi consumpte. Art. 210 k.k. wymaga stosowania przemocy lub jej groźby oraz zaboru mienia, zatem naruszenie nietykalności cielesnej zostaje przez ten przepis skonsumowane. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 czerwca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: II AKr 37/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie groźba zabójstwa nie jest niezbędną fazą wyprzedzającą usiłowanie, a następnie dokonanie zbrodni zabójstwa, to jednak stanowiła ona zewnętrzny przejaw niekaralnego zamiaru. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 stycznia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: II AKr 7/90
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie może stanowić podstawy do orzeczenia żądanej w rewizji kary zamiar szkody w postaci śmierci człowieka, gdyż jest to okoliczność należąca do zamian czynu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20 listopada 1990 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: II AKr 2/90
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba wnosząca o odszkodowanie za niesłuszne skazanie nosi miano wnioskodawcy, a reprezentujący jej interesy adwokat jest jej pełnomocnikiem. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 września 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 17, Sygnatura: II AKz 149/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sformułowanie „jeżeli czyn zarzucony lub przypisany był związany z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego albo orzeczenie wydano z powodu takiej działalności”, interpretować należy jako nakaz uznania za nieważne orzeczenia skazującego - a nawet jeśli osoba represjonowana nie była sprawcą przypisanego jej czynu - gdy tylko orzeczenie to wydano z powodu działalności niepodległościowej. Takie rozumienie art. 1 ust. 1 wspiera treść przepisu art. 2 ust. 1 zd. 2: ̶ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 września 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 18, Sygnatura: II AKz 100/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Właściwym jest kierunek orzecznictwa, według którego ocena niesłuszności tymczasowego aresztowania powinna być dokonana na podstawie nie tylko materiału dowodowego znanego organowi stosującemu tymczasowe aresztowanie w chwili jego stosowania, ale także z uwzględnieniem wszystkich dowodów jakie zostały zgromadzone w toku postępowania przygotowawczego i rozprawie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 sierpnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: II AKr 65/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Przyczynienie się sprawcy do ujawnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 57 § 2 pkt 1 k.k. musi być przez tego sprawcę zamierzone, a nie przypadkowe, a więc niezależne od jego woli.II. Sądy zobowiązane są stosować obowiązujące prawo niezależnie od czyichkolwiek poglądów na temat genezy tego prawa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 3 października 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: II AKr 70/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W każdej sprawie, w której sprawca rozboju posłużył się w stosunku do pokrzywdzonego ręcznym miotaczem gazu łzawiącego należy możliwie precyzyjnie ustalić: z jak bliskiej odległości użyty został ów miotacz, czy nastąpiło to na otwartym powietrzu, czy też w pomieszczeniu zamkniętym, jaki czas trwało użycie jego w stosunku do osoby pokrzywdzonej, oraz czy gaz był wprost skierowany np. na oczy pokrzywdzonego. Najistotniejsze jest bowiem zawsze ustalenie intensywności chemicznego oddziaływania na o [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, [136], 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU