STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 października 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: II AKz 63/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Znaczy stan nietrzeźwości oskarżonego w chwili popełnienia zarzuconego przestępstwa, demonstrowanie przez niego fragmentarycznej pamięci, sadystycznie zachowanie pod wpływem alkoholu na tle zarzuconej zbrodni zabójstwa mogą rodzić uzasadnione wątpliwości co do poczytalności oskarżonego.II. Sąd Wojewódzki słusznie uznał, że w sprawach o przestępstwa zagrożone najwyższym wymiarem kary badania psychiatryczne mogą być połączone z obserwacją w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 lipca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 22, Sygnatura: II AKr 62/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro aresztowany nie został doprowadzony na rozprawę obojętnie z jakich przyczyn (usprawiedliwionych lub nie) to przeprowadzenie pod jego nieobecność czynności procesowych skutkuje uchylenie wobec jego osoby zapadłego orzeczenia bez względu na to, czy miał on zagwarantowane prawo do obrony przez uczestnictwo w rozprawie jego obrońcy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 maja 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 23, Sygnatura: II AKr 32/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro przy nie ustalonej jednoznacznie postaci winy orzeczono najsurowszą karę pozbawienia wolności, wyrok w takiej redakcji musi być uznany za „oczywiście niesprawiedliwy”. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 grudnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 24, Sygnatura: II AKr 221/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Silne wzburzenie (afekt) usprawiedliwione okolicznościami stanowi w systemie polskiego prawa karnego ustawowe znamię tylko jednego przestępstwa, a mianowicie zabójstwa z art. 148 § 2 k.k. Podkreślić przy tym należy, że silne wzburzenie (afekt), które nie jest usprawiedliwione okolicznościami nie może być kwalifikowane w oparciu o ten przepis. W tej sytuacji z art. 148 § 1 k.k. odpowiada zarówno sprawca zabójstwa nie poprzedzonego afektem, jak i zabójca, który działał wprawdzie w stanie silnego w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 25, Sygnatura: II AKr 226/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Mimo wielości czynów nie zachodzi wielkość ocen pozwalają sprowadzić odpowiedzialność sprawcy do współukaranego przestępstwa uprzedniego lub następnego, niewłaściwego, pozornego lub pomijalnego zbiegu przestępstw. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 26, Sygnatura: II AKr 2/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Instytucja obrony koniecznej pozwala na użycie każdego niezbędnego środka obrony w celu odparcia zamachu na życie, przy czym narzędzie i sposób obrony muszą być użyte w granicach konieczności. Konieczność użycia narzędzia (...) i sposób obrony należy jednak ocenić z uwzględnieniem okoliczności stosowania tej obrony, a więc zarówno strony przedmiotowej, jak i podmiotowej, oraz realności zamachu, a nie pozycji skutków jakie ta obrona spowodowała dla napastnika. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 27, Sygnatura: II AKr 15/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarzut obrazy przepisu art. 4 § 1 k.p.k. może być skuteczny tylko wtedy, gdy zostanie wykazane, że sąd orzekający - oceniając dowody- naruszył zasady logicznego rozumowania i nie uwzględnił przy ich ocenie wskazań wiedzy oraz doświadczenia życiowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 września 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 28, Sygnatura: II AKz 94/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie do zaakceptowania jest pogląd, że jedyną normatywną racją obowiązkowego udziału biegłego w rozprawie jest potrzeba zastosowania art. 182 k.p.k. Racje takie istnieją również w sytuacji gdy strona domaga się wezwania biegłych na rozprawę w celu zrealizowania swojego prawa zadawania biegłym pytań, zgłaszania krytyki, zgłaszania spostrzeżeń itp., a więc w celu stworzenia dla dowodu z opinii biegłych także warunków kontradytoryjnej jego kontroli. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 29, Sygnatura: II AKz 28/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro Sąd I instancji - mimo posiadania możliwości - zaniedbał swoich powinności prawem przewidzianych, to powstaje w wyniku tego uchybienia lub zrodzona wskutek tego potrzeba poszukiwania dowodów, nie mogą stanowić podstawy do przekazania sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego. Cofnięcie sprawy do śledztwa lub dochodzenia nie może być następstwem nie wywiązania się przez Sąd z nałożonych na niego przez przepisy procedury karnej obowiązków. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 12 grudnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 30, Sygnatura: II AKz 21/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku nie może sprowadzać się (...) do samej tylko odmiennej oceny materiału dowodowego, lecz powinien polegać na wykazaniu, jakich uchybień w świetle wskazań wiedzy oraz doświadczenia życiowego dopuścił się sąd w dokonanej przez siebie ocenie materiału dowodowego. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, [137], 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU