STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 31, Sygnatura: II AKr 19/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opinia biegłego jest niepełna i niejasna, jeżeli nie udziela odpowiedzi na wszystkie postawionebiegłemu pytania, nie uwzględnia wszystkich istotnych dla rozstrzygnięcia konkretnej kwestii okoliczności i poglądów. Opinia niejasna, to opinia, której sformułowania nie pozwalają na zrozumienie wyrażonych w niej ocen i poglądów. Opinia niejasna oznacza opinię trudną do zrozumienia, zagmatwaną, zawikłaną, zawiłą, niewyraźną i niesprecyzowaną. Opinia niejasna to także opinia posługująca się nielogiczn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 32, Sygnatura: II AKr 31/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli sprawca, stosując środki wymienione w art. 210 k.k. kolejno dokonuje rozboju w stosunku do kilku osób, nawet w tym samym miejscu i w krótkich odstępach czasu, to jednak zachodzi tyle przestępstw rozboju, ilu osobom zabrano lub usiłowano zabrać mienie, gdyż sprawca wielokrotnie wypełnił istotę rozboju czynami wykonawczymi. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 33, Sygnatura: II AKz 8/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W każdym indywidualnym przypadku konieczne jest w miarę dokładne określenie realnej wartości tego wynagrodzenia, które poszkodowany utracił, a które uzyskiwał przed pozbawieniem go wolności, lub które przypuszczalnie uzyskiwałby w tym czasie, kiedy przebywał w zakładzie karnym. Jeżeli wynagrodzenie to było wyższe od przeciętnych zarobków (...), należy je odnieść do zarobków uzyskiwanych obecnie na tym samym stanowisku, ewentualnie ustalić w jakim stopniu przewyższało ono wówczas - a więc w lata [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 34, Sygnatura: II AKz 191/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zadośćuczynienie mające charakter kompensacyjny nie może oczywiście mieć charakteru jedynie symbolicznego, ale też nie może być nadmierne w stosunku do doznanej krzywdy. Wysokość zadośćuczynienia musi być utrzymana w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom życia i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 10 września 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 34, Sygnatura: II AKz 92/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest wystarczające aby konkretny czyn obiektywnie godził w szeroko rozumianą gospodarkę, czy też w funkcjonowanie organów państwa w latach 1944 - 1956, ale niezbędne jest też określone nastawienie podmiotowe sprawcy. ta druga przesłanka winna być interpretowana szeroko, tak więc, nie chodzi w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z 23 lutego 1991 r., (Dz.U. Nr 34, poz. 149) tylko o działania z motywów ściśle politycznych ale szeroko rozumiane nieposłuszeństwo obywatelskie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 13 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 6, pozycja: 36, Sygnatura: II AKr 4/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd Apelacyjny podziela poglądy doktryny i judykatury co do tego, że okolicznością usprawiedliwiającą afekt nie może być zawiedziona pozamałżeńska miłość. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 13 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 6, pozycja: 37, Sygnatura: II AKr 43/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zamiar sprawcy jest wynikiem jego świadomości i będąc określonym ogniwem procesu psychicznego może być ujawniony tylko na podstawie zachowania się sprawcy, chyba że on sam słowami ujawni swój zamiar . Na ocenę zamiaru sprawcy winny więc wpłynąć zarówno przesłanki podmiotowe jak i przedmiotowe. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 6, pozycja: 38, Sygnatura: II AKr 134/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Doprowadzenie do stanu bezbronności nie musi być wynikiem skrępowania ruchów - to jest wykręcenia rąk, przytrzymywania ich. W tym konkretnym przypadku pokrzywdzony został osaczony przez trzech napastników, w niewielkim pomieszczeniu ubikacji o wymiarach 2,1m. - 0,70 m. w ten sposób, że nie miał żadnej możliwości oporu, wobec wielości napastników i dysproporcji sił. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 6, pozycja: 39, Sygnatura: II AKz 74/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro więc oskarżony w chwili tymczasowego aresztowania nie wykazał żadnej troski o sprawy materialne swoich dzieci, nie pracował i nie interesował się ich losem - to obecnie nie może skutecznie powołać się na ich trudną sytuację materialną jako okoliczność szczególną i uzasadniającą uchylenie tymczasowego aresztowania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 6, pozycja: 40, Sygnatura: II AKr 130/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Właściwości fizyczne jak i waga kuli ortopedycznej przemawiają za uznaniem, że jest to przedmiot niebezpieczny, o jakim mowa w art. 210 § 2 k.k. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, [138], 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU