STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 9, pozycja: 51, Sygnatura: II AKz 112/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. O właściwości rzeczowej sądu w toku toczącego się postępowania sądowego decyduje czyn przestępczy popełniony przez oskarżonego, tak jak się on przedstawia w świetle okoliczności danej sprawy, a nie błędna jego kwalifikacja, przytoczona przez oskarżyciela w akcie oskarżeniaII. Pamiętać należy (...), że przedmiotem procesu jest czyn przestępny opisany w konkluzji aktu oskarżenia, a nie jego kwalifikacja. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 lipca 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 10, pozycja: 52, Sygnatura: II AKr 202/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd wojewódzki nie ma racji w stwierdzeniu, zawartym w uzasadnieniu wyroku, ze przepis art. 227 § 2 k.k. wymaga przypisania sprawcy zamiaru bezpośredniego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 10, pozycja: 53, Sygnatura: II AKz 171/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 218 k.p.k. nie wprowadza bezwzględnego zakazu stosowania tymczasowego aresztowania nawet w wypadku zaistnienia przesłanek z pkt 1, względnie 2 tegoz artykułu w sytuacji, gdy szczególne względy wymagaja stosowania tego najostrzejszego środka zapobiegawczego.2. Zawieszenie postępowania z powodu pobytu świadka za granica tylko wówczas byloby uzasadnione, gdyby świadek ten na tyle byl istotny, iz bez jego przesłuchania nie możnaby zakończyć postępowania, przy jednoczesnym jednak brak [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 maja 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 10, pozycja: 54, Sygnatura: II AKr 139/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedopuszczalne jest globalne powoływanie się przez sąd na przeprowadzone na rozprawie dowody, lecz konieczne jest ustalenie zależności każdego z nich w całości lub w konkretnym fragmencie od poszczególnych okoliczności faktycznych, które w sprawie wymagają udowodnienia i uzasadnienia. Brak wyjaśnienia istniejących sprzeczności między dowodami, wskazania, na których dowodach się oparł i dlaczego oraz ich oceny - uniemożliwia odparcie zarzutu przekroczenia przez sąd granic swobodnej oceny dowodów [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 maja 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 11, pozycja: 55, Sygnatura: II AKr 134/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawie wyroku nie może sprowadzać się (...) do samej tylko odmiennej oceny materiału dowodowego, lecz powinien polegać na wykazaniu jakich uchybień w świetle wskazań wiedzy oraz doświadczenia życiowego dopuścił się sąd w dokonanej przez siebie ocenie materiału dowodowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 sierpnia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 11, pozycja: 56, Sygnatura: II AKr 153/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu o odszkodowanie, prowadzonym na podstawie przepisów rozdziału 50 k.p.k. oraz ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149) występujący w sprawie adwokat jest pełnomocnikiem osoby uprawnionej do zadania odszkodowania, a zatem w tego rodzaju postępowaniu nie ma zastosowania obowiązek wprowadzony przez art. 71 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 maja 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 11, pozycja: 57, Sygnatura: II AKr 122/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przystępujący do przestępstwa dwuaktowego nie odpowiada jako sprawca za to, co zostalo dokonane przed jego przystąpieniem do działania. Może on jednak ponieść odpowiedzialność karną jako pomocnik do „całego” przestępstwa, ale tylko wówczas gdy działaniem swoim poza zrealizowaniem części znamion czynu zabronionego jako sprawca zrealizował także znamiona pomocnictwa do całego przestępstwa złożonego.2. W przypadku kradzieży z włamaniem wobec ujawniającego się w nim pozornego zbiegu p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 11, pozycja: 58, Sygnatura: II AKz 106/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd odwoławczy może na wniosek strony zawarty w zażaleniu, a nawet bez takiego wniosku - z urzędu - dostrzegając okoliczności uzasadniające przekazanie spawy w trybie art. 26 k.p.k., orzec o takim przekazaniu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 lutego 1992 r

Rocznik: 1992, miesiąc: 12, pozycja: 59, Sygnatura: II AKr 12/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunkiem odpowiedzialności sprawcy za popełnienie czynu określonego w art. 157 § 2 k.k. jest ustalenie, ze działając z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym spowodował obrażenia ciała określone w art. 155 § 1 k.k., a następstwo czynu w postaci śmierci co najmniej powinien był i mógł przewidzieć (art. 8 k.k.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 12, pozycja: 60, Sygnatura: II AKr 118/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do przyjęcia (...) istnienia okoliczności usprawiedliwiających silne wzburzenie niezbędne jest ustalenie, ze zachodziła obiektywna współmierność między czynem a krzywda jaka odczuł sprawca ze strony późniejszej ofiary oraz, ze wskutek tego jego czyn jest nie tylko motywacyjnie zrozumiały lecz ponadto z punktu widzenia etyczno-społecznego do pewnego stopnia wybaczalny. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, [140], 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU