STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 8, Sygnatura: I ACa 60/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2005 r., sygn. I ACa 60/05[1] Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: 1. Przez pojęcie "rażącej niewdzięczności" należy rozumieć tylko takie czynności obdarowanego - działania lub zaniechania, które są skierowane przeciwko darczyńcy z zamiarem nieprzyjaznym. Chodzi tu przede wszystkim o popełnienie przestępstwa przeciwko darczyńcy, np. przeciwko zdrowiu, życiu, czci, mieniu oraz naruszenie p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 3, Sygnatura: II AKz 84/05
Data wprowadzenia do systemu: 24-01-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA LAUREATÓW I WYRÓŻNIONYCH W V EDYCJI KONKURSU "SĘDZIA EUROPEJSKI 2005" Barbara Polańska 3-11-2006 "Początkowy okres" na jaki Europejski Trybunał Praw Człowieka dopuszcza stosowanie aresztowania w oparciu o przesłankę z art. 258 § 2 k.p.k., nie może odnosić się wyłącznie do postępowania przygotowawczego, ale musi także uwzględniać niezbędny czas do rozpoznania sprawy w postępowaniu jurysdykcyjnym w powiązaniu z potrzebami dowodowymi konkretnej sprawy. Innymi słowy "począ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 17 lutego 2005 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACa 13/05
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 17 lutego 2005 r., sygn. I ACa 13/05[1] Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: "1. Skoro art. 117 § 2 k.c. nie zastrzega specjalnej formy zrzeczenia się przedawnienia, skutkiem czego może ono nastąpić zarówno poprzez takie zachowanie dłużnika, które wyraża zewnętrzną postać zrzeczenia się tego zarzutu, jak i w drodze wykładni - w zachowaniu się dłużnika - można dopatrzeć się jego dorozumianego z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 4, Sygnatura: IV Kop 23/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA LAUREATÓW I WYRÓŻNIONYCH W V EDYCJI KONKURSU "SĘDZIA EUROPEJSKI 2005" Włodzimierz Brazewicz 1. Wolą ustawodawcy było takie uregulowanie, mocą którego obywatel polski ma posiadać gwarancję, że państwo zapewnia jemu prawo do polskiego sądu, a w wypadku skazania go za granicą, państwo polskie nie wyda go innemu państwu w celu wykonania co do niego kary pozbawienia wolności. 2. Europejski nakaz aresztowania niewątpliwie powoduje przyśpieszenie procedur ekstradycyjnych, jedna [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 3, Sygnatura: II AKz 491/04
Data wprowadzenia do systemu: 07-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dr Andrzej Kiełtyka Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2004 r., sygn. II AKz 491/04[1] Sąd nie może uchylać się od podejmowania decyzji rozstrzygających o przedmiocie procesu. Niezależnie od stopnia zawiłości sprawy, powinnością sądu jest przeprowadzenie dowodów wnioskowanych przez strony i ich ocena, w razie potrzeby przy wykorzystaniu (w zakresie wymagającym wiedzy specjalnej) opinii biegłych, zaś stopień skomplikowania dowodowego sprawy, złożoność o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 5, Sygnatura: III AUa 598/04
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2004 r., sygn. III AUa 598/04[1] Teza glosowanego wyroku ma następujące brzmienie: Zawieszenie wypłaty emerytury rolniczej nie dotyczy osoby jedynie posiadającej gospodarstwo rolne, ale tylko takiej osoby, która gospodarstwo rolne prowadzi i gospodarstwo to przynosi jej dochód. 1. W stanie faktycznym orzeczenia Sądu Apelacyjnego (SA) rolnicy przekazali (darowali) gospodarstwo rolne synowi i otrzymali wcześnie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18 listopada 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 2, Sygnatura: II AKz 414/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-01-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Barbara Polańska 2-11-2006 1. Sąd nie jest krępowany określonym rodzajem dowodów i orzeczenie swoje może oprzeć na dowodach pośrednich, pod warunkiem wyprowadzenia z nich logicznych wniosków w zakresie zdarzeń objętych osądem. Proces dowodzenia określonych faktów, za pomocą dowodów pośrednich, jest z całą pewnością bardziej skomplikowany, niemniej tak samo uprawniony przez ustawę, jak ustalanie ich w oparciu o dowody bez-pośrednie. 2. Prognoza odnośnie kary, jako szczególnej podstawy tymcz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 4, Sygnatura: III AUa 1326/03
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2004 r., sygn. III AUa 1326/03[1] Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Wnioskodawca może udowodnić wszelkimi dostępnymi środkami dowodowymi fakt i czasokres wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, po ukończeniu przez niego 16. roku życia, a do sądu orzekającego należy ocena, czy okres tej pracy może być uwzględniony i potraktowany jako okres o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ust [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Wyrok Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 30 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 6, Sygnatura: VIII K 495/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Żywicki W sprawach, które wywołują publiczne zatroskanie i zainteresowanie, szczególną rangę uzyskują wypowiedzi osób, którym w drodze wyborów powierzono funkcję reprezentowania stowarzyszeń zawodowych. Osoby takie są nie tylko uprawnione, ale i zobowiązane chronić członków skrzywdzonej grupy zawodowej lub profesji, co czyni podatnymi ich na reakcję osób, których wypowiedzi dotyczą. Sąd Rejonowy w E. w VIII Wydziale Karnym, po rozpoznaniu dnia 17 marca 2004 r., 24 maja 2004 r., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 25 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 1, Sygnatura: I Co 2810/02
Data wprowadzenia do systemu: 24-01-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA LAUREATÓW I WYRÓŻNIONYCH W V EDYCJI KONKURSU "SĘDZIA EUROPEJSKI 2005" Joanna Grzankowska W świetle prawa międzynarodowego należy przyjąć niemożność zajęcia zadośćuczynienia przyznanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasbourgu. Sąd Rejonowy w K., I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2004 r., na posiedzeniu niejawnym, spraw egzekucyjnych, z wniosku wierzycieli " P." Spółki z o.o. w K. (I Km 1086/00) i Zakładu Energetycznego K. SA w K. (I Km 1 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, [15], 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU