STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 maja 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: II AKa 116/14
Data wprowadzenia do systemu: 23-04-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przypisanie odpowiedzialności sprawcy czynu z art. 156 § 1 pkt 2 nie wymaga wykazania, iż sprawca swoją świadomością obejmował konkretną postać ciężkiego uszkodzenia ciała, istotnym jest jedynie to, by przewidywał konsekwencje swojego działania i się na nie godził. 2. O pokonaniu zabezpieczenia pojazdu przed jego użyciem przez osobę nieupoważnioną stanowi § 2 art. 289 k.k., a zatem w znamieniu tym zawiera się np. otwarcie drzwi pojazdu przy użyciu kluczy uprzednio skradzionych właścicielowi. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 maja 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: II AKa 75/14
Data wprowadzenia do systemu: 23-04-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Występek z art. 258 § 1 k.k. ma charakter umyślny, tak więc świadomość istnienia grupy przestępczej jest warunkiem koniecznym przypisania udziału w niej, co wyklucza możliwość przynależności do grupy przestępczej bez posiadania świadomości jej istnienia. 2. Przypisane oskarżonemu zachowanie realizowało jednocześnie znamiona ustawowe przestępstwa wprowadzania do obrotu odbarwionego oleju opałowego jako oleju napędowego, niespełniającego wymagań jakościowych określonych w ustawie z dnia 25 sie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 maja 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 3, pozycja: 4, Sygnatura: II AKa 112/14
Data wprowadzenia do systemu: 13-10-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalony w sprawie stan faktyczny należy ocenić jako prawidłowy, dający podstawę do przypisania oskarżonemu czynów z art. 207 § 1 k.k. i z art. 197 § 3 pkt 2 i pkt 3 k.k. w związku z art. 12 k.k. Powołana w drugiej kolejności kwalifikacja prawna czynu w pełni odpowiada opisowi przypisanego czynu. Jest to przepis szczególny wobec zachowań znamionujących przestępstwo z art. 197 § 1 i § 2 k.k., stąd zbędne było powoływanie wszystkich trzech paragrafów. W tym zakresie Sąd Apelacyjny dokonał zmiany z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 13 maja 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 8, pozycja: 21, Sygnatura: II AKa 67/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ziele konopi indyjskich (Herba Cannabis Indicae) innych niż włókniste same w sobie są środkiem odurzającym, podobnie jak uzyskiwane z nich przetwory: marihuana, haszysz, hasz–olej, nalewki farmaceutyczne oraz mieszaniny i wyciągi uzyskiwane z tych konopi. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2014 r., sprawy S. W., oskarżonej z art. 18 § 3 k.k., w związku z art. 55 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i in., A. H. oskarżonego z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 maja 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 3, pozycja: 5, Sygnatura: II AKa 83/14
Data wprowadzenia do systemu: 13-10-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sprawca przywłaszczenia (sprzeniewierzenia) musi działać z zamiarem trwałego włączenia przedmiotu przestępstwa do własnego majątku, zatem nie tylko z zamiarem bezprawnego władania rzeczą. Rozporządzenie przez sprawcę rzeczą jak własną nie obejmuje nieuprawnionego wykorzystania jej, nawet w celu osiągnięcia przez sprawcę korzyści majątkowej, o ile nie towarzyszy mu cel definitywnego włączenia rzeczy do majątku sprawcy. 2. Sprawa poddana ponownemu osądowi pozostanie sprawą o przestępstwo z ar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 3, pozycja: 7, Sygnatura: II AKa 102/14
Data wprowadzenia do systemu: 13-10-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 41a § 1 k.k.s. nie zawiera bezwzględnego zakazu warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec osoby działającej w zorganizowanej grupie. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2014 r., sprawy K. W., oskarżonego z art. 258 § 1 k.k., art. 65 § 1 k.k.s. w związku z art. 37 § 1 pkt 1 i pkt 5 k.k.s., art. 91 § 3 k.k.s. w związku z art. 7 § 1 k.k.s. i w związku z art. 6 § 2 k.k.s., z powodu apelacji, wniesionych przez prokuratora i oskarżoneg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 5, pozycja: 10, Sygnatura: II AKa 46/14
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 38 § 2 pkt 1 k.k.s. jest w swej treści przepisem dotyczącym zasad kształtowania kary i nie jest składnikiem opisu prawnego czynu oskarżonych, lecz wyłącznie podstawy prawnej wymiaru kary. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2014 r. sprawy: 1.  E. S. – oskarżonej z art. 258 § 1 k.k.; art. 62 § 2 k.k.s. w zbiegu z art. 54 § 1 k.k.s. w zbiegu z art. 73a § 1 k.k.s. w zbiegu z art. 76 § 1 k.k.s. w związku z art. 7 § 1 k.k.s. w związku z art. 6 § 2 k.k.s. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 4, pozycja: 11, Sygnatura: II AKa 46/14
Data wprowadzenia do systemu: 15-11-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
11-4-2016 Przepis art. 38 § 2 pkt 1 k.k.s. jest w swej treści przepisem dotyczącym zasad kształtowania kary i nie jest składnikiem opisu prawnego czynu oskarżonych, lecz wyłącznie podstawy prawnej wymiaru kary. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2014 r., sprawy: 1. E. S., oskarżonej z art. 258 § 1 k.k.; art. 62 § 2 k.k.s. w zbiegu z art. 54 § 1 k.k.s. w zbiegu z art. 73a § 1 k.k.s. w zbiegu z art. 76 § 1 k.k.s. w związku z art. 7 § 1 k.k.s. w związku z art. 6 § 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 12, pozycja: 42, Sygnatura: II AKz 202/14
Data wprowadzenia do systemu: 23-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyjmując per analogiam, iż stosunek prawny łączący obrońcę z urzędu ze Skarbem Państwa to swoisty stosunek zlecenia, to z uwagi na kompletne uregulowanie zarówno zakresu udzielanej pomocy prawnej przez obrońcę ustanowionego z urzędu, jak i wysokości oraz terminu przyznania mu za tę obronę wynagrodzenia, w przytoczonych wyżej przepisach, wyłączone jest w tym zakresie stosowanie powoływanych przez obrońcę przepisów art. 735 § 1 i § 2 w związku z art. 750 Kodeksu cywilnego i dowolne kształtowanie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 12, pozycja: 43, Sygnatura: II AKz 212/14
Data wprowadzenia do systemu: 23-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Realizacja znamion określonych w art. 76 § 1 k.k.s. łączy się ze stworzeniem stanu wysokiego prawdopodobieństwa uzyskania nienależnego zwrotu podatku, a nie z faktycznym uzyskaniem takiego zwrotu przez sprawcę po uprzednim wprowadzeniu w błąd właściwy organ podatkowy poprzez podanie w przedłożonej deklaracji podatkowej nieprawdy co do zdarzenia, które zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi uzasadnia zwrot należności publicznoprawnej w określonej wysokości. Przestępstwo skarbowe, o który [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, [15], 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU