STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 4 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 12, pozycja: 61, Sygnatura: II AKz 6/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie Sądu Wojewódzkiego zwracające sprawę Prokuraturze Rejonowej w Leżajsku zostało wydane w dniu 18 grudnia 1991 r. W posiedzeniu Sądu wziął udział delegowany prokurator Prokuratury Wojewódzkiej. Zgodnie więc z przepisem art. 92 § 2 k.p.k. Sąd nie był zobowiązany do doręczenia odpisu postanowienia prokuratorowi i od tego dnia tez liczył się 7-dniowy termin do złożenia zażalenia (art. 410 k.p.k.), który jest terminem zawitym (art. 107 § 1 k.p.k.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 3 września 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 12, pozycja: 62, Sygnatura: II AKr 153/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku skazania za przestępstwa inne, niż przewidziane w ustawie karnej skarbowej, pozostające w zbiegu realnym, na kary grzywny, przekraczające 2.500.000 zł, zastępczą karę pozbawienia wolności - w mysl art. 37 § 1 k.k. - należy określić przy łącznej karze grzywny, a nie przy poszczególnych karach grzywny, będących podstawa jej wymierzenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 września 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 12, pozycja: 63, Sygnatura: II AKz 231/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Można zgodzić się z zażaleniem prokuratorskim jedynie w tym zakresie, iż art. 65 § 1 pkt 2 k.p.k. zobowiązujący oskarżonego do poddania się badaniom psychologicznym i psychiatrycznym nie upoważnia organu procesowego do wywierania nacisku, bądź zmuszania oskarżonego do jakichkolwiek wypowiedzi, które oskarżony może złożyć jedynie dobrowolnie. Nie może to jednak w żadnym razie oznaczać, iż odmowa współpracy oskarżonego z biegłymi unicestwia możliwość wydania opinii psychiatrycznej, co najwyżej czy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 września 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 12, pozycja: 64, Sygnatura: II AKo 32/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Spór o właściwość powstaje dopiero wówczas, gdy sąad (któremu inny sąd przekazał sprawe według właściwości) sprawy nie przyjmuje. Wszczynającym więc spór będzie zawsze ten sąd, który pierwszy nie przyjął sprawy przekazanej mu postanowieniem przez inny sąd (art. 28 § 1 k.p.k.).2. Sądem penitencjarnym właściwym do rozpoznania wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie, jest sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany odbywa karę, nie zaś sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany przebywa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 12, pozycja: 65, Sygnatura: II AKz 95/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Trafnie argumentujac zażalenie, że w świetle materiału dowodowego i zeznań wnioskodawczyni Marii J. przypisany jej czyn, o ile uznać go za popełniony z motywów politycznych jak to obecnie twierdzi wnioskodawczyni jest wyrazem jej przekonan politycznych, lecz niczym nie przejawiał się w jakiejkolwiek działalności na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, bowiem nie można uznać za taką działalność osmieszające przerysowanie podobizny głowy państwa i okazanie takiego zdjęcia współpracownikom w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 12, pozycja: 66, Sygnatura: II AKz 85/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach rozpoznawanych na zasadzie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległościowego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149), zgodnie z art. 13 tej ustawy Skarb Państwa nie ponosi wydatków strony na opłacenie ustawowego przez nia pełnomocnika, zatem zarówno w sytuacji art. 1 jak i 8 cyt. ustawy identyczne argumenty dotyczą art. 13 tej ustawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 września 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKz 188/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniosek o odmowę wydania paszportu oraz wniosek o unieważnienie paszportu skierowany do organu paszportowego przez Sąd lub inny upoważniony organ na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o paszportach z dnia 29 listopada 1990 r. (Dz.U. z 1991 r., Nr 2, poz. 5) jest w istocie postanowieniem w przedmiocie środka zapobiegawczego innego niż środki określone w rozdziale 24 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 września 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKr 220/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zamiar nagły (dolus repentinus) charakteryzuje się tym, iż powstaje raptownie pod wpływem niespodziewanej podniety i aczkolwiek sprawca ogarnia swoją świadomością przestępne działanie, to jednak nie rozważa szczegółów swego czynu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKr 62/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ręczny miotacz gazowy, którego skład chemiczny gazu jest tego rodzaju, że użyty wobec człowieka spowodować może poważne obrażenia ciała ma cechę niebezpieczności.2. Jeżeli jednak, wobec szczególnie ostrożnego użycia takiego miotacza, zagrożenie dla zdrowia nie jest - in concreto - realne i rzeczywiste to brak jest podstaw do uznania ręcznego miotacza gazu za narzędzie niebezpieczne w rozumieniu art. 210 § 2 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II AKr 212/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istnieją dostateczne dowody do przyjęcia, iż sprawcy używali w czasie (...) napadu rabunkowego dłuta metalowego o długosci 26 cm, które trafnie uznano za niebezpieczne narzędzie w rozumieniu art. 210 § 2 k.k. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, [141], 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU