STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 marca 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 10, pozycja: 59, Sygnatura: I ACr 20/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tylko w takim wypadku, gdy odbiorcy znana jest wysokość przekazanych przez nadawcę należności przewozowych można przyjąć, że nieuregulowanie wymaganych opłat (bez potrzeby odrębnego wezwania) upoważnia przewoźnika do dochodzenia należności od nadawcy przesyłki. Wówczas przewoźnik, przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, obowiązany jest wezwać nadawcę do zapłaty dochodzonej należności (art. 75 ust. 1 Prawa przewozowego). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 lutego 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 10, pozycja: 60, Sygnatura: I ACr 16/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. W orzecznictwie utrwalony został pogląd, że wykluczenie członka ze spółdzielni mieszkaniowej powinno być - ze względu na szczególną doniosłość praw związanych z członkostwem - traktowane jako środek ostateczny. W szczególności, przy kwalifikacji postępowania członka jako „uporczywego" trzeba mieć na uwadze, że postępowanie to, że względu na cechę wielokrotnego zawinionego naruszenia czy niewykonywania obowiązków członkowskich musi się charakteryzować znacznym ładunkiem zlej woli.II. Głó [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 czerwca 1996 r

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 61, Sygnatura: I ACr 137/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
5półdzielnia - ,jako organ samodzielny i samorządny - ma prawo przyjąć ubiegającego się na członka, nie ma natomiast takiego obowiązku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 marca 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 62, Sygnatura: I ACr 119/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczność, że pozwana na posiedzeniu pojednawczym oświadczyła, że wyraża zgodę na rozwód bez orzekania o winie, nie stanowi uznania powództwa. O uznaniu powództwa można bowiem mówić jedynie wówczas, gdy strona przyznaje, jako prawdziwe, okoliczności faktyczne, stanowiące podstawę żądania pozwu. Strona w procesie rozwodowym może w każdym czasie cofnąć dokonane uprzednio żądania pozwu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 maja 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 63, Sygnatura: I ACr 140/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jednostki organizacyjne gminy, nie posiadające osobowości prawnej, są reprezentowane przez swoich kierowników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd gminy (art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 września 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 64, Sygnatura: I ACa 261/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustanowienie kuratora z naruszeniem art. 144 k.p.c. stanowi szczególny wypadek pozbawienia strony możliwości obrony swoich praw i w konsekwencji powoduje nieważność postępowania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 czerwca 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 65, Sygnatura: I ACr 477/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedopuszczalne jest w świetle przepisu art. 13 ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków potrącanie wierzytelności objętej bankowym postępowaniem ugodowym z wierzytelności przedsiębiorstwa ulegającego restrukturyzacji finansowej, jeśli wymagalność jednej z tych wierzytelności przypada na datę po zawarciu układu bankowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 66, Sygnatura: I ACr 521/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działania jednego ze wspólników spółki cywilnej, polegające na pobraniu od kontrahenta zewnętrznego pożyczki, są działaniami w sferze wewnętrznych stosunków spółki, a więc nie mogą być traktowane jako działania lub zaniechania jednego ze wspólników solidarnych, o których mowa w art. 371 k.c. Wyrażoną w tym przepisie zasadę należy rozumieć nadto i w ten sposób, że działania lub zaniechania jednego z dłużników solidarnych nie mogą pogarszać nie tylko położenia prawnego pozostałych dłużników, ale t [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 maja 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 67, Sygnatura: I ACz 365/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba prawna działa w procesie przez organ uprawniony do działania w jej imieniu i organ ten ma obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności procesowej. W przypadku spółki z o.o, jest nim zarząd, który reprezentuje spółkę w sądzie i poza sądem. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 listopada 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 68, Sygnatura: I ACr 308/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawidłowa wykładnia art. 994 § 1 k.c. powinna być taka, że niemożność doliczania do spadku po upływie dziesięciu lat licząc wstecz od śmierci spadkodawcy dotyczy tylko darowizn, które dokonane były na rzecz osób obcych, nie będących ani spadkobiercami, ani uprawnionymi do zachowku. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, [142], 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU