STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 25, Sygnatura: II AKz 11/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można uznać aby nieprzesłuchanie biegłego było brakiem skutkującym zwrot sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego w rozumieniu art. 299 § 1 pkt 2 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 marca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 26, Sygnatura: II AKo 3/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przekazanie sprawy sądowi powszechnemu przez sąd wojskowy - w myśl zasady wyrażonej w art. 29 k.p.k. - ma moc wiążącą jedynie w zakresie jurysdykcji sądu powszechnego, ale nie przesądza o jego właściwości rzeczowej, czy miejscowej, w związku z tym tenże sąd może na podstawie art. 25 § 1 k.p.k. przekazać taką sprawę innemu sądowi powszechnemu według ogólnych zasad właściwości. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 2 lutego 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 27, Sygnatura: II AKo 8/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do dochodzenia zwrotu mienia i przedmiotów bądź równowartości, przewidzianego w art. 10 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r., o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149), właściwa jest - jeżeli świadczenie nie zostało spełnione dobrowolnie - droga procesu cywilnego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 5 listopada 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 28, Sygnatura: II AKz 64/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozdziałem 50 k.p.k. objęto odszkodowanie za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie. Ze względu na ten przedmiot unormowania przepisów tegoż rozdziału, nie mają one zastosowania do internowania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 26 listopada 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 29, Sygnatura: II AKz 153/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt internowania z ZSRR nie stoi na przeszkodzie do zastosowania wobec represjonowanego ustawy z dnia 23 lutego 1991 r., ale tylko w przypadku jeśli stan ten był wynikiem orzeczeń wydanych przez polskie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, organy pozasądowe (art. 1 ustawy) lub wynikiem decyzji tych organów podjętych co do osób pozbawionych wolności bez przeprowadzenia zakończonego orzeczeniem postępowania (art. 11 ust. 2 ustawy). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 12 maja 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 31, Sygnatura: I ACr 157/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oznaczenie strony, którą jest osoba fizyczna mająca status podmiotu gospodarczego powinna polegać na podaniu jej imienia i nazwiska, natomiast gdy stroną jest spółka cywilna - imion i nazwisk wszystkich wspólników (art. 126 § 1 k.p.c.) oraz jej nazwy lub przynajmniej określenia “spółka cywilna”. Gdy natomiast w grę wchodzi osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, podawanie przez nią nazwy nie ma żadnego znaczenia. Niezależnie bowiem od zakresu prowadzonej przez tą osobę dzi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 lutego 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 6, pozycja: 30, Sygnatura: II AKr 24/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Działanie oskarżonego polegało na usiłowaniu sprowadzenia pożaru o jakim mowa w art. 138 § 1 k.k. O takim zakwalifikowaniu prawnym przestępnego zachowania się oskarżonego decyduje zamiar i działanie podjęte w celu jego bezpośredniego urzeczywistnienia, nie zaś zasięg ognia oraz rozmiary spowodowanej szkody. Okoliczność, ze wczesne podjęcie akcji gaszenia ognia zapobiegło rozszerzaniu się ognia i jego przerodzeniu się w pożar, o którym mowa w art. 138 § 1 k.k. nie może prowadzić do oceny zach [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 4 lutego 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 6, pozycja: 31, Sygnatura: II AKr 36/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Pożyczka będąca dobrowolną umową między stronami, gdyby nawet tylko teoretycznie założyć, iż wcześniej doszło do bliżej nieokreślonej obietnicy jej udzielenia oskarżonym przez pokrzywdzonego, nie może być realizowana przy użyciu gróźb pozbawienia życia i niebezpiecznych narzędzi, wzbudzających obawę zrealizowania groźby w pokrzywdzonym, zwłaszcza w takiej sytuacji jak w przedmiotowej sprawie, gdy termin jej realizacji z całą pewnością nie był wcześniej określony, a sytuacja płatnika obu oska [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 8 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 6, pozycja: 32, Sygnatura: II AKz 1/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ani ponowne, dokładniejsze jeszcze przesłuchanie świadków, ani zadanie dodatkowych pytań powołanym w sprawie biegłym nie może stanowić przesłanek zwrotu sprawy prokuratorowi do uzupełnienia postępowania przygotowawczego.2. Jeżeli prokurator... zajmuje stanowisko, że dalsze poszukiwanie dowodów jest bezcelowe, to Sąd winien sprawę rozpoznać w granicach aktu oskarżenia i zebranych dowodów z tym, że zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 3 § 3 k.p.k. - jeżeli powstają wątpliwości, których usunąć się n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 listopada 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 6, pozycja: 33, Sygnatura: II AKo 158/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ponieważ postanowienie o odmowie wyłączenia sędziów nie zamyka drogi do wydania wyroku, a w rozdziale 2 działu II kodeksu postępowania karnego brak jest przepisu szczególnego dotyczącego zażalenia na postanowienie dotyczące wyłącznie sędziego (sędziów), trafnie przyjęto że środek odwoławczy na takie postanowienie nie przysługuje. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, [144], 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU