STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

II AKz 209/92

Rocznik: 1993, miesiąc: 6, pozycja: 34, Sygnatura: Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 grudnia 1992 r.
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku zaistnienia zbiegu negatywnych przesłanek procesowych względnych (podsądność sądu wojskowego) i bezwzględnych (prekluzja lub przedawnienie), priorytet ma przesłanka bezwzględna, na której sąd winien zawsze opierać swą decyzję, gdyż dotyczy ona dopuszczalności procesu w każdej sytuacji. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 6, pozycja: 35, Sygnatura: II AKz 193/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu odszkodowawczym sąd nie jest władny kwestionować i poddawać odmiennym ocenom tych wszystkich części prawomocnego orzeczenia, które nie zostały w późniejszym czasie wzruszone (czy to w trybie rewizji nadzwyczajnej, czy w trybie wznowienia postępowania, a także w szczególnym trybie stwierdzenia nieważności na mocy ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 7, pozycja: 36, Sygnatura: II AKr 391/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O usprawiedliwieniu silnego wzburzenia nie decyduje to, jaka jest odporność psychiczna człowieka, lecz jak jest istniejąca poza sporem przyczyna silnego wzburzenia i czy z punktu widzenia etyczno-społecznego jest ona do pewnego stopnia wybaczalna. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20 lutego 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 7, pozycja: 37, Sygnatura: II AKr 51/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy przestępstwie rozboju nie jest ważne to, który ze sprawców używał lub groził użyciem natychmiastowego gwałtu na osobie, a który zabrał jej mienie w celu przywłaszczenia. Wystarczy, że każdy z nich akceptował spełnienie wszystkich ustawowych znamion rozboju. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 27 lipca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 7, pozycja: 38, Sygnatura: II AKz 44/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku ustalenia przez Sąd podczas rozprawy, że czyn zarzucany oskarżonemu w akcie oskarżenia może być oceniony odmiennie pod względem prawnym, nie uzasadnia to przekazania sprawy prokuratorowi do uzupełnienia postępowania przygotowawczego zgodnie z art. 344 § 1 k.p.k., w celu zakwalifikowania tego czynu z innego przepisu ustawy karnej i to nawet wówczas, gdy zmiana kwalifikacji prawnej powoduje zmianę właściwości Sądu lub jego składu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 7, pozycja: 39, Sygnatura: II AKz 28/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W ocenie Sądu Apelacyjnego, stanowisko Sądu Wojewódzkiego co do konieczności zwrotu sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego mimo faktycznego uzupełnienia braków przez prokuratora tylko z tego powodu, iż w momencie wydania zaskarżonego postanowienia braki istniały, jest wręcz niezrozumiałe, zwłaszcza w sprawie aresztowej, w której oskarżony jest pozbawiony wolności już od 8 miesięcy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 października 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 7, pozycja: 40, Sygnatura: II AKz 138/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 299 § 1 pkt 2 k.p.k. przewiduje możliwość zwrotu sprawy prokuratorowi w celu usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego, ale może nastąpić to tylko wtedy, gdy istnieje realna możliwość ich usunięcia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 marca 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 7, pozycja: 41, Sygnatura: II AKz 40/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 268 k.p.k. przyznający stronom zażalenie na inne czynności niż postanowienia lub zarządzenie odnosi się do postępowania przygotowawczego. W postępowaniu sądowym natomiast podlegają zaskarżeniu wyłącznie decyzje procesowe tj. postanowienia, zarządzenia, a także zawarte w wyroku orzeczenia dotyczące kosztów postępowania i opłat sądowych (art. 374, 409 i 414 k.p.k.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 7, pozycja: 42, Sygnatura: II AKo 13/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniosek o wznowienie postępowania na korzyść w razie śmierci skazanego, złożyć mogą osoby enumeratywnie wyliczone w art. 476 § 2 k.p.k. Jest to norma o charakterze szczególnym, różniąca się swoim zakresem od norm prawa cywilnego, określających podmioty powołane do dziedziczenia. Stąd też krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o wznowienie postępowania nie może pokrywać się z kategorią osób powołanych do spadku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 7, pozycja: 43, Sygnatura: II AKo 80/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy kodeksu postępowania karnego, przewidujące odstępstwa od zasad właściwości miejscowej, a w tym także art. 26 k.p.k., mają zastosowanie do postępowania o odszkodowanie i zadośćuczynienie, dochodzone w oparciu o ustawę z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149). [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, [145], 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU