STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 8, pozycja: 44, Sygnatura: II AKz 150/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu odszkodowawczym, w związku z tym, że wnioskodawca występuje w roli zgłaszającej roszczenia, a więc w roli, którą w pewnym sensie może być porównana do roli powoda cywilnego, należy przyjąć, iż ciężar dowodowy co do roszczeń spoczywa na osobie wnioskodawcy. Powyższe określenie samej zasady ciężaru dowodowego nie zwalnia jednak sądu orzekającego w sprawie odszkodowawczej od obowiązku wyczerpania całego dostępnego materiału dowodowego w rozpoznawanym zakresie (art. 152 i art. 303 k.p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 20 października 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 8, pozycja: 45, Sygnatura: II AKr 98/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo rozboju z art. 210 § 1 k.k. posiada specjalne, właściwe mu znamiona, do których każda groźba karalna nie należy. Ewidentnym wyrazem tego jest ujęcie po jego stronie przedmiotowej jednego z czterech sposobów działania zwróconego przeciwko osobie pokrzywdzonej w postaci szczególnej “groźby natychmiastowego użycia gwałtu na osobie”, nie zas samej tylko groźby bezprawnej jak np. w art. 167 § 1 k.k. czy art. 168 § 1 k.k. spośród czterech zachowań zwróconych przeciwko osobie w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 8 maja 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 8, pozycja: 46, Sygnatura: II AKr 34/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przypisanie przestępstwa z art. 156 k.k. wymaga ustalenia, że dane uszkodzenie ciała spowodowane zostało przez konkretną osobę jako sprawcę. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 marca 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 8, pozycja: 47, Sygnatura: II AKz 58/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W każdej sprawie, w której zachodzi podejrzenie popełnienia zbrodni zabójstwa lub innego przestępstwa skutkującego śmierć człowieka (np. z art. 157 § 1 lub § 2 k.k., czy z art. 152 k.k.), elementarnym zadaniem postępowania karnego jest możliwie najdokładniejsze ustalenie bezpośredniej przyczyny zgonu i jego czasu, jak też mechanizm powstania obrażeń ciała i stopnia ich ciężkości. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 8 października 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 8, pozycja: 48, Sygnatura: II AKz 56/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Badanie kwestii niesłuszności wydanego orzeczenia przez ówczesną Komisję Specjalną do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem gospodarczym nie może być rozpatrzone w trybie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. (Dz.U. Nr 34, poz. 149). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 lutego 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 9, pozycja: 49, Sygnatura: II AKr 56/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Należy pamiętać, iż wskazane w art. 57 § 2 k.k. podstawy stosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary wyliczone zostały jedynie przykładowo (o czym świadczy zwrot “w szczególności”) i w związku z tym nie wyczerpują one w całości pojęcia “wyjątkowego, szczególnie uzasadnionego wypadku” a tym samym brak któregokolwiek z nich nie oznacza jeszcze, że taki wypadek nie zachodzi. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 10 lipca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 9, pozycja: 50, Sygnatura: II AKr 59/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalenia dotyczące zamiaru ewentualnego w zakresie zabójstwa nie mogą się opierać na fragmentarycznych faktach wiążących się z czynnościami wykonawczymi, lecz powinny być wnioskiem koniecznym, wynikającym z analizy całokształtu przedmiotowych i podmiotowych okoliczności zdarzenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 9, pozycja: 51, Sygnatura: II AKr 25/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla możliwości przypisania oskarżeniu zbrodni rozboju w kumulatywnym zbiegu za zbrodnie zabójstwa konieczne będzie ustalenie, iż gwałt na osobie w postaci zamachu na życie pokrzywdzonej był środkiem zmierzającym do zawładnięcia mieniem. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 9, pozycja: 52, Sygnatura: II AKz 86/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149) nie deklaruje generalnej nieważności poszczególnych przepisów karnych z okresu stalinizmu, co powoduje, że osoby skazane np. za nielegalne posiadanie broni nie mogą liczyć na unieważnienie wyroku skazującego, jeśli nielegalne posiadanie przez nie broni nie miało charakteru wskazanego w art. 1 ust. 1 cytowanej wyże [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 14 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 10, pozycja: 53, Sygnatura: II AKz 19/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalenie co do groźby poważnego niebezpieczeństwa dla porządku prawnego winno być uczynione nie tylko na podstawie opinii biegłych psychiatrów, ale także w oparciu o inne okoliczności (dotychczasowe życie sprawcy, jego zachowanie się przed popełnieniem czynu, warunki życia na wolności itp.). [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, [146], 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU