STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 38, Sygnatura: VI ACa 942/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użyte w art. 388 pkt 4 Kodeksu handlowego pojęcie "nieruchomość fabryczna" łączące się przy zastosowaniu wykładni językowej z takimi czynnościami jak wyrabianie, produkowanie, przetwarzanie, nie może być jako przepis o charakterze wyjątkowym, wykładane w sposób rozszerzający. UZASADNIENIE Strona powodowa wnosiła o ustalenie nieważności umowy z dnia 25 marca 1999 r., na mocy której "U." Spółka Akcyjna z siedzibą w W. sprzedała Biuru Inwestycyjnemu "C." Spółce Akcyjnej z siedzibą w K. p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 1 marca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 21, Sygnatura: I ACa 990/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sąd orzekający dokonał błędnej wykładni przepisu art. 81 Konwencji wiedeńskiej, przyjmując, że odstąpienie od umowy sprzedaży wywołuje skutki z mocą wsteczną (ex tunc). Tymczasem według przepisów Konwencji, skutki odstąpienia od umowy następują zasadniczo od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu (ex nunc). Odstąpienie od umowy w zasadzie uwalnia strony od obowiązków świadczeń przewidzianych w umowie. Nie oznacza to jednak, że umowa między stronami podlega przez samą czynność odstąpien [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 11, pozycja: 35, Sygnatura: I ACa 1334/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli statut partii stanowi, że obrady Kongresu są prawomocne przy zgłoszeniu swej obecności liczby większej niż połowa wybranych delegatów oznacza to, że tak określone quorum jest niezbędne w głosowaniu nad podejmowanymi uchwałami niezależnie od faktycznej obecności na sali obrad. UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem z dnia 26 października 2005 r., Sąd Okręgowy w W., po rozpoznaniu wniosku Polskiej Partii Socjalistycznej z udziałem Wandy G., Henryka J., Daniela M., Jerzego P., Ja [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 lutego 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: I ACa 890/05
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dyspozycja spadkodawcy w sprawie jego pogrzebu może zostać uznana za polecenie, którego wykonanie zapewnia art. 985 k.c., lecz testament zawierający to polecenie musi być ważny. UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2005 r., w sprawie z powództwa Anny K., przeciwko Barbarze M. i Elwirze M., o ochronę dóbr osobistych, Sąd Okręgowy w W. nakazał pozwanym złożenie oświadczenia woli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przeprowadzenie ekshumacji zwłok zmarłego Zbigniewa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 lutego 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 7, pozycja: 23, Sygnatura: III AUa 1021/04
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie o rentę inwalidzką rolniczą wszelka dokumentacja lekarska jest dowodem, który na tych samych zasadach co pozostałe dokumenty wymaga oceny przez sąd orzekający, choćby po to, żeby właściwie odniósł się do dowodu z opinii biegłego lekarza sądowego w przedmiocie zdolności ubezpieczonej do pracy w gospodarstwie rolnym. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2006 r., apelacji Jadwigi B., od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie z dni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 lutego 2006 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACa 890/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 lutego 2006 r., sygn. I ACa 890/05[1] Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: „Dyspozycja spadkodawcy w sprawie jego pogrzebu może zostać uznana za polecenie, którego wykonanie zapewnia art. 985 k.c., lecz testament zawierający to polecenie musi być ważny”. 1. Glosa dotyczy rozrządzeń (postanowień) testamentu spadkodawcy dotyczących jego pogrzebu i grobu. Stan faktyczny orzeczenia. Spadk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 39, Sygnatura: II AKa 10/06
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w sprawie zachodzi konieczność stwierdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, które wymagają wiadomości specjalnych biegłych, sąd nie może zanegować wydanej opinii biegłego bez powołania innego biegłego. Sąd jest bowiem uprawniony wprawdzie do swobodnej oceny przeprowadzonych dowodów, ale nie do pominięcia przy tej ocenie uwzględnienia wskazań wiedzy specjalistycznej, zastępując je własną oceną zdarzeń, które wymagają opinii biegłego. Sąd będąc uprawni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 38, Sygnatura: II AKa 10/06
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w sprawie zachodzi konieczność stwierdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, które wymagają wiadomości specjalnych biegłych, sąd nie może zanegować wydanej opinii biegłego bez powołania innego biegłego. Sąd jest bowiem uprawniony wprawdzie do swobodnej oceny przeprowadzonych dowodów, ale nie do pominięcia przy tej ocenie uwzględnienia wskazań wiedzy specjalistycznej, zastępując je własną oceną zdarzeń, które wymagają opinii biegłego. Sąd będąc uprawni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 lutego 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACa 895/05.
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O odpowiedzialności Skarbu Państwa za naruszenie oznaczonego dobra osobistego oznaczonego obywatela wywołane działaniem organu władzy publicznej niezależnie od tego, że działanie to musi być niezgodne z prawem, nielegalne, można mówić tylko wtedy, gdy działanie władzy publicznej da się zindywidualizować jako skierowane przeciwko oznaczonej sobie. UZASADNIENIE Powód, w pozwie skierowanym przeciwko Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, domagając się och [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 lutego 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 2, Sygnatura: II S 2/06
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 lutego 2006 r., sygn. II S 2/06[1] Teza glosowanego postanowienia ma następujące brzmienie: 1. Brak jest podstaw do przyjęcia, iż w sytuacji, w której skarga na przewlekłość postępowania obejmuje postępowanie przed sądami różnych instancji, w całości właściwy do jej rozpoznania jest sąd przełożony nad sądem wyższej instancji. Wręcz odwrotnie, zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, [149], 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU