STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 11, Sygnatura: I ACa 1356/01
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2002 r., sygn. I ACa 1356/01 Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Utrata mocy obowiązującej art. 418 k.c., uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją, nastąpiła dopiero od dnia wejścia w życie Konstytucji z 1997 r. (17 października 1997 r.), a zatem przepis ten ma zastosowanie do zdarzeń, które zaszły wcześniej. 1. Stan faktyczny glosowanego orzeczenia w skrócie był następ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 1 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 285/04
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 1 czerwca 2004 r., sygn. I ACa 285/041) Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Na poczet zachowku nie dolicza się darowizn dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty na rzecz osób nie będących spadkobiercami ani uprawnionymi do zachowku (art. 994 § 1 k.c.). "A contrario" należy przyjąć, iż podlegają zaliczeniu darowizny uczynione na rzecz spadkobierców lub uprawnionych do zachow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 marca 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III AUa 1916/03
Data wprowadzenia do systemu: 28-02-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
mgr Katarzyna Kiljan, UMK Toruń dr Jacek Wantoch-Rekowski, UMK Toruń Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 marca 2004 r., sygn. III AUa 1916/03 Teza glosowanego postanowienia ma następujące brzmienie: Pismo organu rentowego udzielającego stosownego wyjaśnienia, co do obowiązującego stanu faktycznego i prawnego, nie jest decyzją w rozumieniu przepisów k.p.a., ponieważ nie rozstrzyga merytorycznie indywidualnej sprawy.[1] I. Stan faktyczny w przedmiotowej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 marca 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 9, Sygnatura: III AUa 1916/03
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
mgr Katarzyna Kiljan, UMK Toruń dr Jacek Wantoch-Rekowski, UMK Toruń Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 marca 2004 r., sygn. III AUa 1916/03[1] Pismo organu rentowego udzielającego stosownego wyjaśnienia, co do obowiązującego stanu faktycznego i prawnego, nie jest decyzją w rozumieniu przepisów k.p.a., ponieważ nie rozstrzyga merytorycznie indywidualnej sprawy. I. Stan faktyczny w przedmiotowej sprawie przedstawiał się następująco. W piśmie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa krytyczna do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 stycznia 2004 r

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 9, Sygnatura: I ACa 1213/03
Data wprowadzenia do systemu: 24-01-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Marcin Kozaczek Glosa krytyczna do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 stycznia 2004 r., I ACa 1213/03, (Transformacje Prawa Prywatnego 2004/3-4, s. 138.) Wybór dłużnika co do kolejności zaspokajania wierzycieli, dokonany przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, nie może być uznany za bezprawną ingerencję w interesy jeszcze niezaspokojonych wierzycieli także wtedy, gdy dłużnik działa ze świadomością, iż zaspokojenie niektórych wierzycieli zmniejsza szansę zaspokojenia poz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 4, Sygnatura: I ACa 192/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Możność uchylenia się od skutków wadliwego oświadczenia woli następuje przez złożenie innej osobie stosownego oświadczenia na piśmie, którym może być również pozew wniesiony przeciwko tej osobie. Wówczas datę uchylenia się od skutków oświadczenia woli stanowi chwila doręczenia pozwu. Powód wytoczył powództwo (z uzasadnienia wyroku nie wynika jednoznacznie o co), w którym uchylił się od skutków prawnych swego oświadczenia woli, złożonego pod wpływem groźby. Sąd Okręgowy i Sąd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 października 2003 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 9, pozycja: 8, Sygnatura: II AKo 137/03
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wojciech Sych Wojciech Sych I Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 października 2003 r., (II AKo 137/03)[1] „Do rozpoznania skargi na decyzję komisji penitencjarnej zakładu karnego właściwy jest sąd penitencjarny, w którego okręgu znajduje się ten zakład karny, a nie sąd, do którego następnie skazanego przetransportowano.” II Do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 maja 2004 r., (II Akzw. 265/04)[2] „Do r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 10, Sygnatura: III AUa 232/021
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2003 r., sygn. III AUa 232/021 Teza głosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Sądy powszechne są obowiązane do stosowania obowiązujących przepisów prawa, co oznacza, że nie mogą one poddawać krytyce poczynań władzy ustawodawczej lub odmówić stosowania przepisów zgodnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. 1. W stanie faktycznym orzeczenia SA na tle jednoznacznych przepisów prawnych (ustawy i rozpor [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 marca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 129/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 marca 2003 r., sygn. I ACa 129/031 Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Nabycie poszczególnych nieruchomości rolnych mogących stanowić zorganizowaną całość gospodarczą jest nabyciem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisu art. 526 k.c. 1. W stanie faktycznym orzeczenia Sądu Apelacyjnego nabywca nabył nieruchomości rolne o obszarze 20 ha bez siedliska i zabudowań mieszkalnych i gospodar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 marca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACa 76/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 marca 2003 r., sygn. I ACa 76/03(1 Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Zmiana płatności ceny ustalonej w umowie przeniesienia własności nieruchomości poprzez ustalenie jej płatności w części z uwzględnieniem obcej waluty powinna – pod rygorem nieważności – nastąpić w formie aktu notarialnego (art. 158 k.c. w związku z art. 77 k.c. i art. 73 § 2 zdanie 1 k.c.). 1. Stan faktyczny glosow [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, [16], 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU