STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 25, Sygnatura: II AKz 11/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można uznać aby nieprzesłuchanie biegłego było brakiem skutkującym zwrot sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego w rozumieniu art. 299 § 1 pkt 2 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 grudnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 26, Sygnatura: II AKo 163/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z Prawem o ustroju sądów powszechnych, pełnienie przez sąd czynności poza swoją siedzibą, w razie konieczności – i poza obszarem swojej właściwości, jeżeli tego wymaga dobro wymiaru sprawiedliwości lub jeżeli przez to nastąpi znaczne zaoszczędzenie kosztów, nie wpływa na określenie właściwości miejscowej sądów.W żadnym razie rozpoznanie sprawy poza siedzibą (w tym także poza obszarem swojej właściwości) nie może jeszcze oznaczać, że orzeczenie zostało wydane w innym okręgu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 9 lipca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 27, Sygnatura: II AKz 118/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z wykładni ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149) wynika, że ustawodawca przywiązuje zasadniczą wagę jedynie do tego, czy orzeczenie o pozbawieniu wolności (lub decyzja) zostało wydane przez polskie organy ścigania, wymiaru sprawiedliwości lub organy poza sądowe. Nie wiąże zaś zastosowania tej ustawy z miejscem faktycznego pozbawienia wolności (interno [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 grudnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 28, Sygnatura: II AKr 277/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można uznać za firmę – legalnych czy nie legalnych handlarzy – składających swoje oferty np. na giełdzie samochodowej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 29, Sygnatura: II AKr 361/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czyn sprawcy, działającego z zamiarem zabójstwa człowieka, który celu tego nie osiąga, lecz powoduje ciężkie obrażenia ciała pokrzywdzonego, ciężką chorobę nieuleczalną lub długotrwałą chorobę zazwyczaj zagrażającą życiu lub inny skutek wymieniony w treści przepisu art. 155 § 1 k.k., podlega kumulatywnej kwalifikacji prawnej z art. 11 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k., art. 155 § 1 pkt 1 lub 2 k.k. i art. 10 § 2 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 grudnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 30, Sygnatura: II AKr 305/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bicie pięściami po twarzy, a także kopanie leżącego po ciele i to wielokrotne, z całą pewnością jest tą formą przemocy o jakiej jest mowa w art. 210 § 1 k.k. nawet gdyby założyć, iż każde poszczególne uderzenie, z uwagi na brak widocznych skutków, stanowiłoby jedynie naruszenie nietykalności cielesnej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 2 grudnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 31, Sygnatura: II AKr 268/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie wdając się w rozważania teoretyczne, co do mocy dowodowej w procesie karnym wyników badań wiarograficznych trzeba stwierdzić, że poddanie oskarżonego wiarograficznym (jak to zostało sformułowane we wniosku obrońcy – „dla oceny wiarygodności jego wyjaśnień”) jest niedopuszalne, skoro – stosownie do treści art. 4 § 1 k.p.k., który gwarantuje sądowi swobodną ocenę dowodów – wynika, że sędziowie orzekają na podstawie przeprowadzonych dowodów, wskazujących na istnien [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 32, Sygnatura: II AKz 470/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie „sprawa polityczna” nie jest tożsame ze sprawami, które podpadają pod działanie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne (...), będąc związanymi z działalnością niepodległościową. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 33, Sygnatura: II AKz 504/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149) nie tylko pozwala na przeprowadzenie przez sąd orzekający dodatkowego postępowania dowodowego w sprawach o uznanie orzeczenia za nieważne, ale wręcz zobowiązuje go do takiego zachowania, jeżeli zachodzi potrzeba dokonania ustaleń potwierdzających, bądź wykluczających istnienie przesłanek okre [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 2 sierpnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 34, Sygnatura: II AKz 131/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na gruncie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149), właściwość sądu wojskowego do rozpoznania sprawy o stwierdzenie nieważności wyroku uzależniona jest od tego, czy w dniu wejścia w życie tej ustawy czyn będący przedmiotem tego orzeczenia należal do właściwości sądu wojskowego. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, [151], 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU