STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 grudnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 35, Sygnatura: II AKz 427/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pełnienie czynności poza siedzibą i obszarem właściwości (art. 22 u.s.p.) nie są pojęciami z zakresu zasad określających właściwość miejscową poszczególnych jednostek organizacyjnych sądów... Rozpoznanie sprawy poza siedzibą sądu (w tym także poza obszarem swej właściwości) nie może jeszcze oznaczać, iż orzeczenie zostało wydane w innym okręgu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15 września 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 34, Sygnatura: III APr 19/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. Nr 17, poz. 99) stosunek pracy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego powołanego przed dniem wejścia w życie ustawy, a więc 21 marca 1990 r., wygasa z upływem 2 lat od dnia jej wejścia w życie, jeżeli nie ustanie wcześniej – art. 2 ust. 1 w zw. z art. 9 cyt. ustawy. Powód powołany został na stanowisko dyrektora w roku 1986, a więc w terminie wskazanym w cyt. wyżej przepisie i w tej sytuacji, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 grudnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 6, pozycja: 36, Sygnatura: II AKr 390/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie dopuszcza się jako „usprawiedliwioną okoliczność” także krzywdę materialną, jednak przyjęte normy moralne nie pozwalają na usprawiedliwienie zabójstwa uchylaniem się pokrzywdzonego od spłacenia pożyczek, poręczonych przez oskarżonego nawet w sytuacji, gdy zła wola pokrzywdzonego była ewidentna, gdy zwodził, a nawet wręcz oszukiwał oskarżonego i gdy należności spiętrzyły się tak, że spłacenie ich przez oskarżonego było niemożliwe. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 6, pozycja: 37, Sygnatura: II AKz 238/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo określone w art. 148 § 1 k.k. należy do kategorii najcięższych zbrodni i w szczególności w tego typu sprawach należy z wielką starannością badać, czy nie zachodzi chociażby podejrzenie, iż sprawca czynu w chwili jego popełnienia nie działał w warunkach art. 25 § 2 lub 1 k.k. Oczywistym jest, że nie w każdej sprawie, gdzie sprawcą jest podejrzany lub oskarżony o popełnienie zbrodni zabójstwa należy automatycznie dopuszczać dowód z opinii biegłych lekarzy psychiatrów. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

II AKz 6/94

Rocznik: 1994, miesiąc: 6, pozycja: 38, Sygnatura: Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 stycznia 1994 r.
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na odmowę przekazania sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego zażalenie nie przysługuje. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 6, pozycja: 39, Sygnatura: II AKz 13/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniesienie przez obrońcę zażalenia w przedmiocie zasądzenia od Skarbu Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu, jest niedopuszczalne z mocy ustawy, albowiem godzi w interes oskarżonego, który będąc zobowiązanym do uiszczenia kosztów sądowych musi w rezultacie uregulować również zasądzone na rzecz obrońcy koszty obrony z urzędu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 6, pozycja: 40, Sygnatura: II AKr 447/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Po wstrzymaniu biegu rozprawy głównej zawieszeniem postępowania (art. 15 k.p.k.) nie można jej prowadzić w dalszym ciągu, a zawsze należy prowadzić ją od początku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 16 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 6, pozycja: 41, Sygnatura: II AKz 58/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bezwzględna akcja będąca przejawem wrogości z powodów narodowościowych, choćby podyktowana głębokimi urazami związanymi z krzywdami Polaków, nie stanowiła formy działalności na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, o której traktuje ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. (Dz.U. Nr 34, poz. 149). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 6, pozycja: 42, Sygnatura: II AKz 81/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu odszkodowawczym, w związku z tym, iż wnioskodawca występuje w roli strony zgłaszającej roszczenie, a więc w roli, która w pewnym sensie może być przyrównana do roli powoda cywilnego, należy przyjąć, iż ciężar dowodowy co do roszczeń spoczywa na osobie wnioskodawcy. Powyższe określenie samej zasady ciężaru dowodowego nie zwalnia jednak sądu orzekającego w sprawie odszkodowawczej od obowiązku wyczerpania całego dostępnego materiału dowodowego w rozpoznawanym zakresie (art. 152 k.p.k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 6, pozycja: 43, Sygnatura: II AKo 225/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 8 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149) uprawnienie do dochodzenia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie w razie śmierci osoby represjonowanej przechodzi na małżonka, dzieci i rodziców. Przepis ten określa więc wyczerpująco krąg podmiotów, na które następuje przejście uprawnienia w wypadku śmi [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, [152], 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU