STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 44, Sygnatura: II AKr 86/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Aby broń gazową uznać za narzędzie niebezpieczne w rozumieniu art. 210 § 2 k.k. nie jest konieczne oddanie strzału z tej broni. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 45, Sygnatura: II AKr 13/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przestępstwie dzieciobójstwa z art. 149 k.k. zamiar zabójstwa noworodka stanowi od strony podmiotowej właściwą temu przestępstwu postać winy, a niezależnie od tego zamiaru, dodatkowym elementem tejże strony podmiotowej jest „wpływ przebiegu porodu”, będący podstawą uprzywilejowanego typu przestępstwa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 14 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 46, Sygnatura: II AKr 32/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gdy sprawca przyjął nieświadomie falsyfikaty zamiast pieniędzy autentycznych i pozbywa się ich w celu uniknięcia straty, wówczas działanie jego wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w art. 228 k.k., a nie w art. 227 § 2 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 47, Sygnatura: II AKr 49/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dowód z poszlak jest pełnowartościowym dowodem winy dopiero wtedy, gdy łańcuch poszlak – rozumianych jako udowodnione fakty uboczne – prowadzi pośrednio, tj. w drodze logicznego rozumowania, do stwierdzenia jednej tylko pewnej pełnej wersji zdarzenia, z której wynika, że oskarżony popełnił zarzucone mu czyn. Natomiast jeżeli zgromadzone poszlaki nie pozwalają na wyłączenie - przy zastosowaniu reguły określonej w art. 3 § 3 k.p.k. – możliwości przyjęcia jakiejkolwiek innej wers [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sadu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 48, Sygnatura: II AKz 196/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie karne obciąży skazanego kosztami postępowania w tym i wydatkami związanymi z udziałem obrońcy ustawionego z urzędu, to obrońca ten nie jest uprawniony do wnoszenia zażalenia żądającego podwyższenia wysokości przyznanego mu wynagrodzenia. Takie zażalenie nie jest bowiem czynnością podjętą na korzyść oskarżonego, lecz na jego niekorzyść. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 49, Sygnatura: II AKr 6/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
„Gwałt na osobie” nie podlega z reguły na naruszeniu nietykalności cielesnej (art. 182 § 1 k.k.), a polega na zadaniu fizycznej dolegliwości prowadzącej do uszkodzenia ciała lub poważniejszych następstw, aż do śmierci pokrzywdzonego włącznie. Użycie przemocy w postaci jedynie naruszenia nietykalności cielesnej, świadczy jedynie o zastosowaniu przez sprawcę takiej postaci przemocy, która nie stanowi niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia i dlatego nie jest gwałtem na osobie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 3 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 50, Sygnatura: II AKr 18/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czyn przypisany oskarżonemu z art. 228 k.k. jest szczególnym typem występku puszczenia w obieg fałszywego pieniądza lub papieru wartościowego i określa taki stan faktyczny, w którym sprawca przyjmuje nieświadomie falsyfikaty zamiast pieniędzy autentycznych i pozbywa się ich w celu uniknięcia straty, wykorzystując w tym celu mylne wyobrażenie o rzeczywistości osoby, której te falsyfikaty sprzedaje. Dyspozycja art. 228 k.k. odzwierciedla zatem w pełni kryminalną treść czynu, bez potrzeby powoływan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 11 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 51, Sygnatura: II AKr 23/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada bezstronności, z którą wiąże się konieczność zachowania bez emocjonalnego stosunku do sprawy, podlegającej osądzeniu, a także wiążący się z nią wymóg braku osądu sprawy przed wydaniem wyroku, na tle art. 31 § 1 k.p.k. w zw. z art. 3 § 1 i 2 k.p.k. są kwestiami oczywistymi i wymagającymi bezwzględnego przestrzegania.Sąd apelacyjny w związku z tymi zasadami dotyczącymi orzekania dostrzega kolizję i pewne niebezpieczeństwo jakie zachodzi między nimi a obowiązkami rzecznika prasowego sądu w z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 52, Sygnatura: II AKr 5/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku czynu z art. 168 k.k., który łączy się z dłuższym pozbawieniem wolności ofiary lub pozbawieniem wolności, o jakim mowa w art. 165 § 2 k.k., dopuszczalne byłoby zastosowanie komultatywnej kwalifikacji z art. 168 § 1 k.k. w zbiegu z art. 165 § 1 k.k. lub art. 156 § 2 k.k. W takich bowiem przypadkach widoczny jest istotny wpływ takich zachowań sprawcy na zamiar społecznego niebezpieczeństwa czynu, a to przekreśliłoby konstrukcję czynu współukaranego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 53, Sygnatura: II AKr 68/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla oceny czy sytuacja życiowa oskarżonej stanowiła okoliczność usprawiedliwiającą, silne wzburzenie, pod wpływem którego dokonała ona zabójstwa męża – trzeba rozważyć również status życiowy oskarżonej oraz stosunki między nią a mężem. Ocena bowiem czy okoliczności pośrednie w postaci trwającego konfliktu pomiędzy sprawcą a ofiarą usprawiedliwiają stan silnego wzburzenia musi uwzględniać nie tylko osobowość i zachowanie się ofiary, ale także brać pod uwagę osobowość i status oskarżonej, or [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, [153], 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU