STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 9 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKr 79/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powstanie długu jako pojęcia Prawa cywilnego nie może być przenoszone na grunt Prawa karnego jako zabór mienia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKz 152/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Trudna sytuacja materialna skazanego nie ma znaczenia dla ostatecznego ustalenia kosztów postępowania, a jedynie może być podstawą do spłaty kosztów w ustalonych ratach bądź umorzeniu ich w całości. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 lipca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II AKz 110/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Aczkolwiek przepisy Kodeksu postępowania karnego nie zawierają definicji prawomocności, to wynika z nich, że orzeczenie staje się prawomocne „z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wniesienia środka odwoławczego”. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II AKz 192/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z brzmienia art. 1 ust. Ustawy z dnia 25 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (DzU. Nr 34, poz. 149) wynika, że ustalony w tym przepisie czasokres odnosi się do czasu wydania orzeczeń represjonujących, a nie do czasu działalności niepodległościowej i przepis art. 1 ust. 4 tej ustawy nie może się donosić (co do czasokresu) do przepisu art. 1 ust. 1 bowiem byłoby to niekorzystną interpretacją [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 6 lipca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: II AKz 109/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Represje związane z przesiedleniem całej rodziny wnioskodawczyni na tereny byłego ZSRR i zmuszanie ich do ciężkiej pracy nie były uznane za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: II AKz 96/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Internowanie przez byłe władze bezpieczeństwa publicznego i osadzenie w Centralnym Obozie Pracy w J. w ramach tzw. „Akcji Wisła”, nie jest represją w rozumieniu ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. (Dz.U. Nr 34, poz. 149), a więc nie ma przesłanek do zarządzenia odszkodowania i zadośćuczynienia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II AKr 352/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwa z art. 138 § 1 k.k. nie są przestępstwami podobnymi w rozumieniu art. 120 § 2 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 19 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: II AKr 3/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obrona konieczna jest prawem podstawowym. Skazanie realizującego to podstawowe prawo, stanowi nie tylko jego zaprzeczenie, lecz niewątpliwie należy do najbardziej rażących naruszeń prawa karnego materialnego. Nie może to być prawo iluzoryczne, a takim byłoby bez zagwarantowania mu skuteczności. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 maja 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: II AKz 106/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwrot faktycznie poniesionych kosztów podróży należy się świadkowi na zasadach określonych w wyżej wymienionym przepisie dekretu niezależnie od tego, czy przybył on do sądu z miejscowości położonej w kraju, czy też za granicą, o ile stawiennictwo nastąpiło w wyniku wezwania przez sąd. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 13 maja 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: II AKz 95/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Aby można było kwestionować opinię osłabiającą bezstronność biegłego, trzeba powołać się na istniejące obiektywne okoliczności. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, [156], 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU