STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: II AKz 39/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przejęcie przez państwo odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób represjonowanych przez radzieckie organy ścigania, wymiaru sprawiedliwości i organy pozasądowe nastąpiło – jak wynika z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 20 lutego 1993 r. zmieniającej ustawę o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 36, poz. 159) – tylko w granicach i w zakresie działalności tych organów na mocy porozumienia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: II AKr 354/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczności usprawiedliwiających stan silnego wzburzenia nie można doszukiwać się w cechach charakteru sprawcy, w jego predyspozycjach psychicznych z powodu odchyleń od normy. Okoliczności te bowiem istnieć muszą poza sprawcą, w zjawiskach zewnętrznych, na które silne wzburzenie i podjęte pod jego wpływem działanie jest relacją współmierną do wywołujących ją przyczyn. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

II AKr 13/94

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15 lutego 1994 r.
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przestępstwie dzieciobójstwa z art. 149 k.k. noworodka stanowi od strony podmiotowej właściwą temu przestępstwu postać winy, a niezależnie od tego zamiaru, dodatkowym elementem tejże strony podmiotowej stanowi „wpływ przebiegu porodu”, będący podstawą uprzywilejowanego typu przedsiębiorstwa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: II AKz 245/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo znęcania określone w art. 184 § 1 k.k. jest przestępstwem tzw. wieloczynnościowym, przy którego popełnieniu, podobnie jak w przypadku przestępstwa ciągłego bądź trwałego mogą zachodzić różnice w czasie pomiędzy formalną realizacją zespołu znamion, a faktycznym zakończeniem przestępnego zachowania się. W razie występowania takiej różnicy, nie moment formalnego dokonania, lecz dopiero moment faktycznego zakończenia przestępstwa decyduje m.in. o początku biegu przedawnienia, czyli o c [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 10 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 16, Sygnatura: II AKr 48/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwa z art. 201 k.k. mają charakter przestępstw celowych. Ich istota polega nie tylko na umyślności działania z poprzedzającym jego podjęcie zamiarem bezpośrednim, ale nadto wymaga, w tym wypadku przestępstwa z art. 201 k.k., kierowania się przez oprawcę celem przywłaszczenia, a w wypadku czynu z art. 205 § 1 k.k. celem osiągnięcia korzyści majątkowej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 17, Sygnatura: II AKr 348/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla bytu przestępstwa określonego w art. 210 k.k. nie jest konieczne, aby sprawca rzeczywiście rozporządzał środkami umożliwiającymi mu natychmiastowe wykonanie przestępstwa. Wystarczające jest, aby sprawca groził użyciem gwałtu i aby pokrzywdzony odczuł ten gwałt jako zagrożenie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15 marca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: II AKz 47/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie, w której posłużono się miotaczem gazu, w której rozważna jest kwalifikowana z tego powodu postać zbrodni z art. 210 § 2 k.k. kwestia niebezpiecznego dla zdrowia ludzkiego sposobu użycia takiego środka, powinna być wnikliwie badana i tylko w wypadku stwierdzenia, że użyto go w sposób niebezpieczny, stanowi to przesłankę obostrzonej kwalifikacji prawnej w tym aspekcie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 19, Sygnatura: II AKr 189/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do przyjęcia kwalifikacji prawnej z art. 210 § 1 k.k. wystarczy użycie wobec pokrzywdzonego nawet niewielkiej siły, noszącej znamiona jedynie naruszenia nietykalności cielesnej, jeżeli z uwagi np. na ograniczoną sprawność fizyczną związaną przez spożycie przez pokrzywdzonego alkoholu, wystarczy ona do doprowadzenia pokrzywdzonego zgodnie z zamiarem sprawcy do takiego stanu, w którym pozbawiony jest możliwości lub woli przeciwstawienia się zaborowi mienia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 20, Sygnatura: II AKo 193/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Termin określony w art. 489 k.p.k. jest terminem przedawnienia przewidzianym w prawie cywilnym materialnym i skutki jego upływu określa art. 117 § 1 k.c. Z treści tego przepisu wynika , że upływ przedawnienia powoduję wprawdzie niemożność dochodzenia roszczenia, ale istotnym jest to, że upływ przedawnienia sąd nie uwzględnia z urzędu, a jedynie na zarzut podniesiony przez tego, przeciwko komu przysługuje roszczenie. (art. 117 § 2 k.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 21, Sygnatura: II AKz 23/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ogólnikowość zarzutów stawianych podejrzanemu w śledztwie wpływa na jego obronę, utrudniając ją w znacznym stopniu, co powoduje, iż naruszenie przepisu art. 269 § 2 k.p.k. nie może być przed sądem konwalidowane i to nawet przez sporządzenie już we właściwej formie nowego aktu oskarżenia. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, [157], 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU