STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 22, Sygnatura: II AKr 265/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarte w art. 334 § 1 k.p.k. zezwolenie na odczytanie wcześniejszych wyjaśnień dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy te wcześniejsze wyjaśnienia zostały złożone w trybie i w warunkach określonych w k.p.k. Z tego też powodu nie jest dopuszczalne odczytane w trybie art. 334 § 1 k.p.k. wcześniejszych wyjaśnień z postępowania przygotowawczego, w zakresie jakim oskarżony przyznał się do innych czynów nie objętych treścią postanowienia o przedstawieniu zarzutów, a także nie zawartych w informacji o treś [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 maja 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 23, Sygnatura: II AKr 47/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidzianej w art. 10 § 2 k.k. kumulatywnej kwalifikacji prawnej czynu nie stosuje się wobec sprawcy nieletniego, który między 16 a 17 rokiem życia popełnił czyn, wyczerpujący jednocześnie znamiona jednego z przestępstw wskazanych w art. 9 § 2 k.k. i innego czynu lub czynów karalnych o znamionach przestępstwa, chyba że z przyczyn wymienionych w art. 13 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 35, poz. 228) należałoby sprawcę nieletniego skazać. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 24, Sygnatura: II AKr 148/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd posłużył się wnioskowaniem redukcyjnym, polegającym na dobieraniu do zdania uznanego za prawdziwe takiego zdania, z którego to pierwsze logicznie wynika. W dochodzeniu do ustaleń faktycznych w postępowaniu karnym rozumowanie redukcyjne jest niedopuszczalne. Nie można bowiem uznawać z góry za prawdziwy jakiegokolwiek faktu nie wynikającego z uprzednio ocenionego dowodu, z wyjątkiem faktów notoryjnie znanych (art. 153 k.p.k.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 8 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 25, Sygnatura: II AKz 175/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak możliwej do uzyskania informacji z rejestru skazanych obcego państwa o oskarżonym, który jest obywatelem tego państwa należy rozpatrywać w kategoriach braków postępowania przygotowawczego, jednakże nie jest to brak ,, istotny’’ w rozumieniu art. 209 § 1 pkt. 2 k.p.k., gdyż nie jest to taka wadliwość postępowania która naruszałaby ustawowe gwarancje praw i interesów podejrzanego w toku śledztwa, czy też miała zasadnicze znaczenie dla ustalenia faktów związanych z zarzuconym oskar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 24, Sygnatura: II AKr 296/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyjęcie przez sąd bliżej nieokreślonego narzędzia jako narzędzia niebezpiecznego w rozumieniu art. 210 § 2 k.k. stanowi niedopuszczalne domniemanie winy w tym zakresie. Narzędzie to winno być w sposób nie budzący wątpliwości zidentyfikowane, szczegółowo opisane i ocenione. Brak identyfikacji nie pozwala wykluczyć bowiem możliwości posłużenia się narzędziem, które nie może być uznane jako niebezpieczne w rozumieniu art. 210 § 2 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 lipca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 25, Sygnatura: II AKr 65/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Znamiona przestępstwa rozboju w art. 210 § 1 k.k. spełnione są wówczas, gdy działanie zwrócone przeciwko osobie pokrzywdzonego poprzedza działanie zwrócone przeciwko mieniu lub też powyższe działania wykonane są równomiernie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 26, Sygnatura: II AKo 50/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie rozstrzygające o zwolnieniu, względnie też o potrzebie dalszego stosowania środka zabezpieczającego, jest orzeczeniem wydanym w postępowaniu wykonawczym (art. 197 § 3 k.k.w.). Na takie postanowienie przysługuje zażalenie jako na orzeczenie co do środka zabezpieczającego, na podstawie art. 409 k.p.k. w zw. art. 1 § 1 k.k.w. Przepis ten jednakże tylko dopuszcza możliwość wniesienia zażalenia, które podlega rozpoznaniu w składzie określonym w art. 25 § 1 k.k.w. przez sąd, który je wyd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 13 lipca1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 27, Sygnatura: II AKz 104/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego nie mogła dotyczyć tylko bezpośredniej walki zbrojnej, ale także musiała obejmować rekwizycję żywności, odzieży i pieniędzy na potrzeby zbrojnego oddziału. Skoro ta rekwizycja dokonywana była na rozkaz, nie w celu osiągnięcia korzyści dla poszczególnych osób – nie można tych czynów wyłączyć z zakresu działalności uzasadniającej stwierdzenie nieważności. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 28, Sygnatura: II AKr 219/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzekając grzywnę w wysokości, gdy obliczona według maksymalnego zamiennika przewidzianego w art. 57 § 1 k.k. kara zastępcza pozbawienia wolności przekracza maksymalny – określony w art. 37 § 2 k.k. – wymiar tej kary, sąd orzekający nie określa w wyroku zamiennika art. 37 § 1 k.k. Obliczenie (zmniejszenie) kary zastępczej pozbawienia wolności w razie częściowej spłaty grzywny (lub skutecznej egzekucji) następuje w takim przypadku według zasady proporcjonalności na podstawie art. 85 § [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 maja 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 29, Sygnatura: II AKr 68/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ulega wątpliwości, że dopuszczając się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, w tym także przestępstwa sprowadzenia pożaru, sprawca niejednokrotnie wyrządza szkodę w mieniu, o jakim mowa w art. 59a pkt. 2 k.k. W takiej sytuacji nawiązka powinna być zasądzona, pomimo że w grę nie wchodzi przestępstwo zniszczenia lub uszkodzenia mienia lub uczynieniem go niezdatnym do użytku. Zniszczenie lub uszkodzenie mienia jest bowiem pochłonięte przez przestępstwo skierowane przeciwko bezpiec [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, [158], 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU