STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 lutego 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 30, Sygnatura: II AKr 190/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczność, że zamach wywołany został niewłaściwym zachowaniem się napadniętego (np. niegrzecznością, złośliwością) nie odbiera sama przez się zamachowi charakteru bezprawności, chociażby dokonujący zamachu uznawał się subiektywnie za sprowokowanego. Brak jest bowiem racji, by pozbawić osobę zaatakowaną, której zachowanie napastnik poczytywał za prowokujące, prawa do odpierania zamachu na nią. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25 maja 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 31, Sygnatura: II AKr 145/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalenie, że sprawca czynu ma świadomość konieczności (a nie tylko możliwości) urzeczywistnienia znamion czynu zabronionego przesądza wolę realizacji tych znamion i tym samym zamiar bezpośredni. Ale aby stwierdzić, że tak jest, nie wystarczy odwołać się tylko do samej obiektywnej konieczności skutku, lecz nieodzowne jest ocenić także samego sprawcę: jego intelekt i właściwe jemu psychofizyczne zdolności do oceny sytuacji oraz kojarzenia i przewidywania określonych skutków ludzkiego zachowania s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 32, Sygnatura: II AKz 5/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawność postępowania nie może przekreślać nadrzędnych zasad postępowania karnego jakimi są zasada prawdy materialnej oraz gwarancje procesowe oskarżonego. Decyzja prokuratora o wyłączeniu do odrębnego rozpoznania materiałów dotyczących wszystkich współuczestników zdarzenia doprowadziła bowiem do przedstawienia sądowi I instancji jedynie część materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, przy czym ta wyłączona część to niesłychanie istotne dowody w postaci wyjaśnień współ podejrzanych, które n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 33, Sygnatura: II AKr 110/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wówczas, gdy w grę wchodzi rzeczywisty zbieg przepisów ustawy, zastosowanie kumulatywnej kwalifikacji prawnej czynu znajduje swoje uzewnętrznienie w powołaniu wszystkich zbiegających się przepisów jako podstawy skazania oraz art. 10 § 2 k.k. który jest podstawą takiej kwalifikacji . Formułując podstawę wymiaru kary sąd powinien powołać przepis przewidujący najsurowszą karę oraz art. 10 § 3 k.k. który decyduje o tym, że ten właśnie przepis jest podstawą wymiaru kary w razie rzeczywistego zbieg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 maja 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 34, Sygnatura: II AKz 154/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedopuszczalność wniesionego środka odwoławczego wynika z art. 77 § 1 k.p.k., według którego obrońca może podejmować czynności procesowe jedynie na korzyść oskarżonego. Jeżeli zaś, co miało miejsce w sprawie będącej przedmiotem rozpoznania, oskarżony nie został zwolniony od ponoszenia kosztów postępowania, zobowiązany jest on uregulować także koszty udzielonej mu z urzędu pomocy prawnej (art. 554 § 2 k.p.k.). Z tego powodu żądanie podwyższenia wysokości wynagrodzenia za czynności adwokackie zmi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 17 sierpnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 35, Sygnatura: II AKz 172/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu o odszkodowanie z tytułu represjonowania za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego dochodzone na podstawie ustawy z 23 lutego 1991 r. wnioskodawca, zgodnie z art. 71 k.p.k. musi mieć pełnomocnika, którego udział w rozprawie przed sądem I instancji jest obowiązkowy. Naruszenie tego przepisu stanowi bezwzględna przyczynę uchylenia orzeczenia , o której mowa w art. 388 pkt. 6 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 36, Sygnatura: II AKr 148/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd posłużył się wnioskowaniem redukcyjnym, polegającym na dobieraniu do zdania uznanego za prawdziwe takiego zdania, z którego to pierwsze logicznie wynika. W dochodzeniu do ustaleń faktycznych w postępowaniu karnym rozumowanie redukcyjne jest niedopuszczalne. Nie można bowiem uznawać z góry za prawdziwy jakiegokolwiek faktu nie wynikającego z uprzednio ocenionego dowodu, z wyjątkiem faktów notoryjnie znanych (art. 153 k.p.k.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 8 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 37, Sygnatura: II AKz 175/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak możliwej do uzyskania informacji z rejestru skazanych obcego państwa o oskarżonym, który jest obywatelem tego państwa należy rozpatrywać w kategoriach braków postępowania przygotowawczego, jednakże nie jest to brak „istotny” w rozumieniu art. 299 § 1 pkt. 2 k.p.k., gdyż nie jest to wadliwość postępowania, która naruszałaby ustawowe gwarancje praw i interesów podejrzanego w toku śledztwa, czy też miała zasadnicze znaczenie dla ustalenia faktów z zarzucanym oskarżonemu przestępstw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 4 kwietnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 38, Sygnatura: II AKz 48/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy art. 8 ustawy z 23 lutego 1991 r. (Dz.U. Nr 34, poz. 149) tworzą dwie samodzielne podstawy materialno–prawne umożliwiające dochodzenie odszkodowania za krzywdy doznane w związku z wydaniem orzeczeń.Art. 8 ust. 1 tworzy podstawę do dochodzenia odszkodowania dla osób represjonowanych oraz ściśle określonego w tymże przepisie kręgu osób najbliższych represjonowanemu, którą kreuje prawomocne stwierdzenie orzeczenia stanowiącego przejaw represji i spełniającego przesłanki wymienione w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8 sierpnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 39, Sygnatura: II AKr 107/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opinia może być uznana za niejasną wtedy, gdy wnioski końcowe są nielogiczne, nieścisłe lub łączą się z takimi zastrzeżeniami, że nie można ustalić ostatecznego poglądu biegłego, względnie gdy końcowe wnioski nie znajdują oparcia w przeprowadzonych przez biegłego badaniach. Z niepełnością opinii biegłego mamy do czynienia wówczas, gdy nie zawiera ona odpowiedzi na podstawowe pytania, bądź też omija niezbędna czynności badawcze, co ma wpływ na końcowe wnioski. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, [159], 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU