STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: SK 9/2003
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Paragraf 54 ust. 5 pkt 1 i ust. 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 156 z 1997 r., poz. 1024 oraz Dz.U. nr 153 z 1998 r., poz. 999), jest zgodny z art. 64 ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 21 ust. 1 oraz art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest niezgodny z art. 20, art. 22 i art. 217 Konstytucji. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 35, Sygnatura: I CK 11/04
Data wprowadzenia do systemu: 16-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Według ogólnych warunków umów auto-casco, odszkodowanie za skradziony samochód się nie należy, jeżeli kluczyki nie były zabezpieczone z należytą starannością. Za brak takiej staranności uznał Sąd Najwyższy pozostawienie kluczyków w kurtce, na wieszaku, w pomieszczeniu biurowym firmy, do którego dostęp mieli pracownicy i - sporadycznie - klienci. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 49, Sygnatura: I CK 11/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przechowywanie w godzinach pracy przez właściciela ubezpieczonego pojazdu kluczyków od samochodu w pomieszczeniu ogólnodostępnym, przy czym nie zamykanym na czas jego opuszczenia przez użytkowników w sposób przyjmowany powszechnie za racjonalny, bo z pozostawionym, po przekręceniu, kluczem w zamku, nie oznacza - wymaganego przez ogólne warunki ubezpieczenia autocasco - zachowania stopnia staranności w zakresie sposobu zabezpieczenia kluczyków poza pojazdem, który można uznać za należyty. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 62, Sygnatura: V CK 84/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z faktu, że nabywca może stać się zobowiązanym z tytułu własnej odpowiedzialności podatkowej nie wynika, że nie wygasa hipoteka obciążająca nabywaną nieruchomość. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Syndyka Masy Upadłości G. Fabryki Mebli SA w G., przy uczestnictwie Adama Ż., Artura Ż., Gminy G. oraz Skarbu Państwa - Urzędu Skarbowego w N., o wpis, po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 15 lipca 2004 r., kasacji wnioskodawcy, od postanowienia Sądu Okręgowego w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lipca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 38, Sygnatura: OSK 420/04
Data wprowadzenia do systemu: 16-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 7 Prawa bankowego mówi, iż kredytobiorca jest obowiązany przedstawić bankowi dokumenty mówiące o jego zdolności kredytowej. Zakres zbieranych danych był adekwatny do celu, jakiemu miały służyć. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach z dnia 13 lipca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 4, Sygnatura: OSK 525/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
4. Przepisy art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. nr 9 z 1997 r., poz. 43 ze zm.) nie stanowią przeszkody do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Przystanek autobusowy, to obiekt, który służąc do stałego i powszechnego wykorzystania, wymaga nakładów ze strony jednostki samorządu terytorialnego, której własność stanowi. Naczelny Sąd Administracyjny - Oddział Zamiejscowy w Katowicach, po rozpozn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Glosa do wyroku NSA z dnia 13 lipca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 3, Sygnatura: OSK 525/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Mikiel Glosa do wyroku NSA z dnia 13 lipca 2004 r. (sygn. akt OSK 525/04) Przepisy art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. nr 9 z 1997 r., poz. 43 ze zm.) nie stanowią przeszkody do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Przystanek autobusowy, to obiekt, który służąc do stałego i powszechnego wykorzystania, wymaga nakładów ze strony jednostki samorządu terytorialnego, której własność stanowi.
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 5 lipca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 93, Sygnatura: II SA/Wr 95/02
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma (...), podstaw do przyjęcia przez organ odwoławczy, w decyzji opartej o art. 138 § 2 k.p.a., że wyraźnie wyartykułowane przed organem I instancji stanowiska stron, w przedmiocie zgody lub jej braku, co do sposobu użytkowania obiektu budowlanego, będącego nieruchomością wspólną (art. 71 ust. 3 Prawa budowlanego - Dz.U. nr 106 z 2000 r., poz. 1126 ze zm.), powinny być jeszcze raz przez organ I instancji zbadane w drodze rozprawy (art. 89 § 2 k.p.a.), gdy rozstrzygnięcie sprawy nie wymaga [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 142, Sygnatura: I KZP 12/04
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osobą uprawnioną do wystawienia „zaświadczenia o zatrudnieniu” jest tylko pracodawca, a więc podmiot prawa pracy, którego łączy z konkretnym pracownikiem stosunek pracy. Pracodawca nie ma potencjalnego uprawnienia do wystawiania tego rodzaju dokumentów każdej osobie fizycznej, a wyłącznie pracownikowi w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy. Sąd Najwyższy, w sprawie Łukasza F. i innych, po rozpoznaniu, przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Okręgowy w Zamościu, postanowi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: P20/02
Data wprowadzenia do systemu: 23-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Mikiel Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2004 r., sygn. akt P20/02 Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: 1. Art. 33 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz.U. nr 50 z 2000 r., poz. 601, nr 125 z 2001 r., poz. 1371, z 2002 r. nr 113 poz. 984 i nr 130 poz. 1112, z 2003 r. nr 149, poz. 1452 i nr 211, poz. 2049 oraz nr 97 z 2004 r., poz. 962) w zakresie, w jakim przewiduje pobieranie jednakowej opłaty dodatkowej zar [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, [160], 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU