STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8 sierpnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 40, Sygnatura: II AKr 120/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykroczenia z art. 122 k.w. i występek z art. 215 § 1 k.k. różnicują dwie przesłanki – pierwsza z nich to wartość mienia, druga zaś to jego pochodzenie. Wykroczenie z art. 122 k.w. dotyczy bowiem wyłącznie mienia pochodzącego z kradzieży i przywłaszczenia, nie zaś z kwalifikowanych form kradzieży – to jest przestępstw z art. 208 k.k., 209 k.k. i 210 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 2 października 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 41, Sygnatura: II AKr 204/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarte w art. 210 § 2 k.k. ustawowe znamię określone ogólnym pojęciem „posługuje się (...) innym, niebezpiecznym narzędziem” obejmuje swoim zakresem również szczucie psem pokrzywdzonego, wtedy, gdy w jego wyniku następuje atak psa, którego właściwości eksterierowe (duża, silna budowa) i interierowe (agresja, zajadłość, nieustępliwość) powodują stan realnego zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia ofiary, zaś zamiarem sprawcy było posłużenie się psem, jako narzędziem służącym do obezwł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 września 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 42, Sygnatura: II AKr 265/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niezależnie od formy zamachu na mienie (mającej postać zaboru lub dobrowolnego wydania mienia), istota zagarnięcia sprowadza się do utraty władztwa nad mieniem przez osobę uprawnioną i zawładnięcia tym mieniem przez sprawcę przestępstwa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 43, Sygnatura: II AKr 285/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ewentualne komplikacje w udzieleniu pomocy medycznej, zwłaszcza gdy chodzi o przypadki wymagające szybkiej i wysoko wyspecjalizowanej interwencji lekarskiej, należą do tej grupy zdarzeń, którą człowiek dojrzały, o przeciętnym doświadczeniu życiowym, powinien i może przewidzieć. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 44, Sygnatura: II AKz 30/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedotrzymanie przez kontrahenta banku terminu spłaty odsetek od pobranego kredytu oraz kolejnych uzgodnionych umownie rat kapitałowych i odłożenie tego na bliżej nieokreślony czas oraz uzależnienie spłaty od ewentualnego prowadzenia inwestycji o wysoce niepewnym charakterze w sytuacji wcześniejszych gospodarczych niepowodzeń, a także niespłacenie wielomiliardowych należności na rzecz innego banku i podanie do zabezpieczenia rzeczy, których sprawca nie jest właścicielem, bądź są one obciążone pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 45, Sygnatura: II AKr 224/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie pokrzywdzonego w prawie karnym procesowym nie jest identyczne z pojęciem poszkodowanego w prawie cywilnym, które jest pojęciem szerszym. Przedmiotem ochrony w przypadku występku z art. 204 § 1 k.k. jest prawo własności, pokrzywdzonym jest więc właściciel mienia będącego przedmiotem przestępstwa, a nie posiadacz ograniczonego prawa rzeczowego (zastawu), które polega na tym, że wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z rzeczy nim obciążonej, bez względu na to, czyją stało się własnością (ar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 lipca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 46, Sygnatura: II AKo 224 i 239/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z treścią art. 2 § 1 k.k., ustawa z dnia 2 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego ma zastosowanie do czynów popełnionych przed dniem jej wejścia w życie. Jeżeli przyjąć, że przestępstwo nadużycia zaufania wynikające z art. 1 ustawę o ochronie obrotu gospodarczego wkroczyło w pole penalizowane uprzednio przez przepis art. 217 § 2 k.k., to nic nie stałoby na przeszkodzie, aby pociągnąć do odpowiedzialności sprawcę za pierwsze z wymienionych przestępstw nawet, gdyby było ono [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 sierpnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 47, Sygnatura: II AKz 182/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na incydentalne postanowienia wydane w trakcie procesu, w oparciu o przepisy art. 199, 200, 201 k.p.k. nie służy zażalenie, a kontroli odwoławczej podlegają jedynie orzeczenia w tym przedmiocie zawarte w wyroku lub podjęte w trybie art. 368 § 1 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 48, Sygnatura: II AKz 334/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek (Dz.U. Nr 95, poz. 475) nie zmieniła treści przepisu art. 60 § 1 k.k. w zakresie istnienia przesłanek recydywy specjalnej, natomiast zmieniła warunki niezbędne do uznania recydywy specjalnej wielokrotnie z art. 60 § 2 k.k. – poprzestając na wymogu jednokrotnego uprzedniego skazania w warunkach określonych w art. 60 § 1 k.k. wymagając popełn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 49, Sygnatura: II AKr 117/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro ratio legis art. 62 i 159 § 1 pkt. 2 k.p.k. – ogólnie rzecz ujmując – jest rozumieniem przez oskarżonego, nie znającego języka polskiego, treści decyzji procesowych o najpoważniejszym znaczeniu i porozumienie się z nim w toku przesłuchania, aby z jednej strony umożliwić mu obronę i swobodę wypowiedzi w granicach zakreślonych celem postępowania karnego. (art. 157 § 1 k.p.k.) a z drugiej strony uzyskania niezbędnej informacji oraz pełnej wiedzy o zdarzeniu, będącym przedmiotem os [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, [160], 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU