STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 667/02
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 stycznia 2003 r., sygn. I ACa 667/021) Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji art. 579 k.c.) (...). Alternatywność wyboru nabywcy istnieje przez cały czas istnienia rękojmi i gwarancji i odnosi się do kwestii, w jakim reżimie nabywca będzie realizował uprawnien [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 4, Sygnatura: I ACa 1090/02
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2002 r., sygn. I ACa 1090/02 1) Michał Niedośpiał
Teza głosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie:
Wadą oświadczenia woli w prawie cywilnym nie jest jakakolwiek, w potocznym rozumieniu, nieprawidłowość woli czy jej uzewnętrznienie, lecz tylko taka, którą za wadę uznaje ustawa. 1. Strony zawarły porozumienie oddłużeniowe, mocą którego pozwana uznała swój dług wobec powódki. Jednocześnie, w c [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 4 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 7, Sygnatura: II AKa 321/02
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czesław Paweł Kłak Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 4 grudnia 2002 r. (II AKa 321/02) 1 Obowiązująca procedura nie przewiduje wartościowania dowodów, ich hierarchii ani dawania prymatu dowodom korzystnym dla oskarżonego nad dowodami przemawiającymi na jego niekorzyść, ani też preferowania dowodów ze śledztwa nad dowodami z rozprawy. Wybór dowodów wiarygodnych jest rzeczą sądu w ramach wszechstronnej oceny, analizy kryminalistycznej. 1. Glosowany wyrok Sądu Ape [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 2, Sygnatura: II Kz 500/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Jerzy Skorupka Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 października 2002r., sygn. akt II Kz 500/02 Oznaczenie przez sąd czasu na jaki nastąpiło przedłużenie tymczasowego aresztowania oskarżonego w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, należy bezpośrednio wiązać z realnym dla sądu, rozpoznającego sprawę danego oskarżonego, terminem skierowania sprawy na rozprawę główną i wyrokowania. Jeżeli w tym okresie sąd nie podejmuje żadnych czynności, to kolejne post [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

GLOSA do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 1, Sygnatura: III AUz 186/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
mgr Jacek Wantoch-Rekowski Teza glosowanego postanowienia ma następujące brzmienie: Kontroli sądowej nie podlegają sprawy związane ze skierowaniem na rehabilitację leczniczą w ramach działań prewencyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak wynika z glosowanego postanowienia, zdaniem sądu, rozstrzygnięcie sprawy o skierowanie przez organ rentowy na rehabilitację leczniczą nie następuje w formie decyzji, a zatem odmowa skierowania nie podlega zaskarżeniu do sądu. Czy słusznie Sąd Apelacyjny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 169/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2002 r., sygn. I ACa 169/021 Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Nieważność, o której mowa w art. 58 § 1 k.c., jest nieważnością bezwzględną, co oznacza, iż czynność prawna nie wywołała i nie mogła wywołać żadnych skutków prawnych objętych wolą stron. Nieważność powstaje z mocy samego prawa i datuje się od samego początku, tzn. od chwili dokonania nieważnej czynności. 1. Powód zawarł z pozw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 lutego 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 5, Sygnatura: I ACa 942/01
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 lutego 2002 r., sygn. I ACa 942/01 1 Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: 1. Umowa przedwstępna nakładała na każdą ze stron warunki co do dokonania przez nie określonych czynności, od spełnienia których uzależnione było zawarcie umowy przyrzeczonej w terminie określonym umową przedwstępną. Zarówno z przepisów prawnych dotyczących umowy przedwstępnej (art. 389 k.c. i art. 390 k.c.), ani też z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 4, Sygnatura: III AUa 1035/011
Data wprowadzenia do systemu: 21-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 stycznia 2002 r., sygn. III AUa 1035/011 Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Cioteczny brat (syn siostry ojca) ubezpieczonego rolnika nie jest osobą uprawnioną do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. nr 7 z 1998 r., poz. 25). 1. Stan faktyczny glosowaneg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 1564/01
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 2002 r., sygn. I ACa 1564/011)

Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie:
Do państwowych osób prawnych przepis art. 419 k.c. stosuje się zatem odpowiednio w tym sensie, że zamiast Skarbu Państwa obowiązek naprawienia szkody spoczywa na państwowej osobie prawnej, tak jak to ma miejsce w przypadku jednostek samorządu terytorialnego (art. 4201 k.c., który wp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Orzeczenie w sprawie Jany z dnia 20 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 2, Sygnatura: C-268/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dr Przemysław Saganek Orzeczenie w sprawie Jany i innych zapadnie zapewne w pamięć z uwagi na dość charakterystyczną profesję, którą wykonywały 2 Polki i 4 Czeszki. Najważniejsza część orzeczenia była jedynie powtórzeniem tezy z orzeczenia w sprawie Głoszczuków (vide OSA 1/2002, str. 79) - zgodnie z nią polscy przedsiębiorcy mogą się powoływać bezpośrednio na postanowienia Układu Europejskiego statuujące swobodę zakładania przedsiębiorstw. Zarazem państwa członkowskie Unii mogą kontrolować, czy [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, [17], 18, 19, 20, 21, 22, 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU