STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 50, Sygnatura: II AKz 1079/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawodawca nie przewidział możliwości zaskarżenia postanowień wydanych w trybie art. 200 k.p.k. w żadnym z przepisów rozdziału 22 Kodeksu postępowania karnego poświęconemu rozporządzeniom co do dowodów rzeczowych w toku postępowania jurydykcyjnego. W świetle art. 409 k.p.k. zażalenie oskarżonego jest zatem niedopuszczalne z mocy ustawy i podlegało odmowie przyjęcia w trybie art. 377 § 2 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 51, Sygnatura: II AKz 1149/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Cały przepis art. 268 k.p.k. jest umieszczony w części dotyczącej postępowania przygotowawczego i tylko do tego etapu procesu karnego mogą się odnosić zawarte w nim regulacje, stwarzające określone uprawnienia do wnoszenia zażaleń dla osób nie będących stronami. Nie mogą one natomiast pełnić tej funkcji w postępowaniu sądowym, do którego odnoszą się inne przepisy dające stronom i innym wymienionym w nich osobom, prawo składania wniosków i wnoszenia środków zaskarżenia w odniesieniu do rozstrzyg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 0, Sygnatura: II AKz 1141/95/UN
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrok wydany na podstawie art. 58 § 1 i 2 k.k. WP, na mocy którego zarządzono wykonanie warunkowo zawieszenie kary za czyny z art. 4 § 1 dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. (Dz.U. Nr RP, Nr 30, poz. 192) i 150 k.k. i jednocześnie podwyższono karę, wskutek skazania za czyn z art. 88 § 1 k.k. WP w związku z art. 86 § 2 k.k. WP – podlega unieważnieniu w oparciu o art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. (Dz.U. Nr 34, poz. 149) jako orzeczony z powodu działalności niepodległego bytu Państw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 17 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKr 335/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 20 § 2 k.k. pozwala na pociągnięcie do odpowiedzialności podżegacza mimo nieusiłowania przez sprawcę czynu zabronionego, ale nie zmieniając formuły podżegania (i pełnomocnictwa), odpowiedzialność ta będzie możliwa tylko wówczas, gdy zostanie ustalone, że podżegacz nakłonił niedoszłego sprawcę czynu zabronionego, w tym sensie, że przekazał mu pełną informację w ramach akcji „nakłaniania” i że wymagane zachowanie (popełnienie przestępstwa) zostało zaakceptowane, natomiast [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 sierpnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKr 137/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przypisanie konkretnej osobie działania sprawcy kierowniczego określonego przestępstwa, nie wymaga dawania temu wyrazu przez artykułowanie w kwalifikacji prawnej przepisu art. 16 k.k. przed właściwym przepisem części szczególnej Kodeksu karnego, określającym przestępstwo, którego sprawca ten dopuścił się, a wystarczające jest jedynie wprowadzenie tej formuły sprawstwa do opisu czynu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: II AKr 425/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakres zakazu reformationis in peius w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, rozpoznającym sprawę ponownie po uchyleniu orzeczenia w następstwie uwzględnienia przez sąd odwoławczy rewizji wniesionej na korzyść oskarżonego, ustalony nie tylko na podstawie art. 408 k.p.k., ale całego unormowania uprawnień sądu odwoławczego, nie ogranicza się wyłącznie do kary, lecz obejmuje także inne części orzeczenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: II AKr 265/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarte w art. 334 § 1 k.p.k. zezwolenie na odczytanie wcześniejszych wyjaśnień dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy te wcześniejsze wyjaśnienia zostały złożone w trybie i w warunkach określonych w k.p.k. Z tego też powodu, nie jest dopuszczalne odczytanie w trybie art. 334 § 1 k.p.k. wcześniejszych wyjaśnień z postępowania przygotowawczego, w zakresie, w jakim oskarżony (podejrzany) przyznał się do ilu czynów nie objętych treścią postanowienia w przedstawieniu zarzutów, a także nie zawartych w in [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 sierpnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 3, pozycja: 5, Sygnatura: II AKz 201/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 250 § 2 k.p.k. przewiduje wyłącznie możliwość zaskarżenia decyzji pozytywnej (o dokonaniu zabezpieczenia). Nawet więc przy przyjęciu na chwilę, że Sąd Wojewódzki był uprawniony do potraktowania zażalenia oskarżonego jako wniosku o uchylenie zabezpieczenia majątkowego, to i tak odmowna decyzja sądu nie podlegałaby dalszemu oskarżeniu w kontekście obowiązujących uregulowań prawnych. Nie uprawnia do tego bowiem ani przepis art. 250 § 2 k.p.k., ani też art. 409 k.p.k. Postanowienie o od [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 sierpnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: II AKz 211/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli ktoś w sposób świadomy godzi we własne zdrowie, dokonując samouszkodzeń i powstrzymując się od zalecanego sposobu leczenia, mimo stworzonych mu przez więzienną służbę zdrowia należytych warunków, aby wymusić w ten sposób odstąpienie od tymczasowego aresztowania pod pretekstem leczenia na wolności, nie może korzystać z przepisu art. 218 pkt 1 k.p.k., przeznaczonego o to co należy podkreślić – nie w sposób bezwzględny, dla przypadków uzasadnionych ideą humanitaryzmu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 3, pozycja: 7, Sygnatura: II AKo 353/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieobecność wnioskodawcy na rozprawie w postępowaniu o odszkodowanie, nie wstrzymuje jego biegu oraz nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia czynności dowodowych dla zweryfikowania twierdzeń zawartych we wniosku, o ile jest on prawidłowo o terminie rozprawy zawiadomiony. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, [161], 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU