STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 4, pozycja: 2, Sygnatura: I ACr 507/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał NiedośpiałJeżeli uprawnienie jednego z małżonków będących zdobywcami gospodarstwa rolnego, do żądania rozwiązania umowy przekazania gospodarstwa rolnego – jako ściśle osobiste – wygasło wraz z jego śmiercią, drugi z małżonków domagać się może rozwiązania umowy tylko w części obejmującej jego udział w gospodarstwie. Rozwiązanie umowy w tych granicach prowadzi do wygaśnięcia stosunku umownego pomiędzy pozostałym przy życiu zbywcą gospodarstwa, a następcą, po którego stronie zach [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 17, Sygnatura: II AKr 110/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wówczas, gdy w grę wchodzi rzeczywisty zbieg przepisów ustawy, zastosowanie kumulatywnej kwalifikacji prawnej czynu znajduje swoje uzewnętrznienie w powołaniu wszystkich zbiegających się przepisów jako podstawy skazania oraz art. 10 § 2 k.k., który jest podstawą takiej kwalifikacji. Formułując podstawę wymiaru kary, sąd powinien powołać przepis przewidujący najsurowszą karę oraz art. 10 § 3 k.k., który decyduje o tym, że ten właśnie przepis jest podstawą wymiaru kary w razie rzeczywistego zbi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 18, Sygnatura: II AKr 112/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary muszą zostać spełnione dwa warunki – pierwszy z nich to wystąpienie okoliczności numeratywnie wyliczonych w art. 57 § 1 k.k. lub przykładowo wskazanych w art. 57 § 1 k.k., drugi zaś to wykazanie na podstawie całokształtu okoliczności sprawy, dotyczących tak czynu jak i osoby sprawcy, iż postulat sprawiedliwego wymiaru kary zapewni jedynie kara w wymiarze niższym od ustawowego minimum. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 19, Sygnatura: II AKo 436/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niemożność utworzenia składu występuje w sądzie rejonowym wówczas, gdy wniosek strony o wyłączenie dotyczy wszystkich urzędujących tam sędziów. Wskazanie na krąg sędziów objętych wnioskiem nie może być ogólnikowe. Pismo strony powinno wskazywać indywidualnie konkretne osoby pełniące czynności sędziowskie oraz podawać przyczynę wyłączenia z katalogu określonego w art. 30 lub 31 § 1 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8 sierpnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 20, Sygnatura: II AKr 107/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opinia może być uznana za niejasną wtedy, gdy wnioski końcowe są nielogiczne, nieścisłe lub łączą się z takimi zastrzeżeniami, że nie można ustalić ostatecznego poglądu biegłego, względnie gdy końcowe wnioski nie znajdują oparcia w przeprowadzonych przez biegłego badaniach. Z niepełnością opinii biegłego mamy do czynienia wówczas, gdy nie zawiera ona odpowiedzi na postawione pytania, bądź też omija niezbędne czynności badawcze, co ma wpływ na końcowe wnioski. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 sierpnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 21, Sygnatura: II AKz 172/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu o odszkodowanie z tytułu represjonowania za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, dochodzone na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r., wnioskodawca, zgodnie z art. 71 k.p.k. musi mieć pełnomocnika, którego udział w rozprawie przed sądem I instancji jest obowiązkowy. Naruszenie tego przepisu stanowi bezwzględną przyczynę uchylenia orzeczenia, o której mowa w art. 388 pkt 6 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 lutego 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 22, Sygnatura: II AKz 1260/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarte w art. 489 k.p.k. unormowanie, dotyczące terminów wnoszenia żądania o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie oraz dotyczące konsekwencji uchybienia tym terminom, jest samodzielnym (odrębnym) uregulowaniem Kodeksu postępowania karnego (rozdziału 50). Unormowanie to stanowi, iż opisane w nim terminy maja charakter prekluzyjny, bowiem po ich upływie dochodzić roszczeń nie można, a to w konsekwencji tego, że roszczenia te – niezależnie od [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 23, Sygnatura: II AKr 451/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Okoliczności charakteryzujące sposób zbornego, równoczesnego działania oskarżonego i co najmniej dwóch jeszcze sprawców, prowadzącego skutecznie do poddania się pokrzywdzonej czynom nierządnym, przesądzą o trafności przyjęcia stanowiska, że jeden ze sprawców zgwałcenia działał wspólnie z innymi osobami.II. Dla odpowiedzialności za współsprawstwo nie zawsze jest niezbędne działanie równoczesne. Okoliczności towarzyszące aktom zgwałcenia, a przede wszystkim przechodzenie pokrzywdzonej „do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 24, Sygnatura: II AKr 237/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Treść art. 120 § 3 k.k. nie eliminuje sprawcy czynu zabronionego z grona innych osób, którym ma przypaść korzyść majątkowa w wyniku przyjęcia lub ukrycia rzeczy stanowiącej przedmiot czynu zabronionego. Wobec tego, umyślne przyjęcie i ukrycie rzeczy stanowiącej przedmiot czynu zabronionego w celu umożliwienia sprawcy utrzymania się w posiadaniu tegoż przedmiotu, jest działaniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w rozumieniu art. 215 § 1 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 kwietnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 25, Sygnatura: II AKr 74/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Grzywna winna być współmierna do efektywnego jej wykonania, bez potrzeby wprowadzenia zastępczej kary pozbawienia wolności na wypadek nieskutecznej jej egzekucji. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, [163], 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU