STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 26, Sygnatura: I ACr 840/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tylko zobowiązanie podatkowe wynikające z decyzji ustalającej w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach podatkowych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 108 z 1993 r., poz. 186) rodzi uprawnienie po stronie Skarbu Państwa do ustanowienia hipoteki ustawowej na nieruchomości dłużnika (art. 24 ust. 1 wym. ustawy) lub innego nabywcy nieruchomości. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 26, Sygnatura: II AKr 443/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Modyfikacje opisu recydywy, dokonane w ustawie z dnia 12 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu karnego (Dz.U. Nr 95, poz. 475) zmuszą praktykę i doktrynę prawa karnego do wypracowania najlepszych rozwiązań co do zakresu powoływania tych przepisów w kwalifikacji prawnej czynu i w podstawie wymiaru kary. Opierając się na praktyce wypracowanej dotychczas stwierdzić można, iż niewątpliwie konieczne jest powołanie art. 60 § 2 k.k. w kwalifikacji prawnej. W podstawie wymiaru kary należało powoływać dotychcz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 27, Sygnatura: II AKr 463/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarzut rażącej niewspółmierności kary, jako zarzut w kategorii ocen,, można w zasadzie podnieść wówczas, gdy kara nie uwzględnia w sposób właściwy zarówno okoliczności popełnienia przestępstwa, jak i osobowości sprawcy, stając się w społecznym odczuciu karą niesprawiedliwą. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 lutego 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 28, Sygnatura: II AKr 17/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypadki mniejszej wagi przestępstwa rozboju stanowią czyny w pełni realizujące znamiona wskazane w art. 21 § 1 k.k. we wszystkich zawartych w nich formach, jeżeli wypadkowa okoliczności przedmiotowych i podmiotowych pozwala na określenie społecznego niebezpieczeństwa czynu na nieco wyższe od takiego, które nie jest znaczne, przy czym cechy osoby sprawcy nie mogą mieć zasadniczego znaczenia dla zastosowania kwalifikacji z art. 210 § 1 1 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 29, Sygnatura: II AKr 239/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo rozboju, polegające na użyciu gwałtu (bicie), skierowane jest przeciwko zdrowiu i mieniu, zaś przestępstwo z art. 168 k.k. chroni wolność człowieka w zakresie najbardziej intymnej sfery jego życia, a w przypadku popełnienia tego przestępstwa przy użyciu przemocy, godzi też w zdrowie.O przedmiotowym podobieństwie tych przestępstw będzie można mówić tylko wówczas, gdy przestępstwo ponowne (w tym wypadku z art. 168 k.k. w zbiegu z art. 156 § 2 k.k.) zostało skierowane również przeciwko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 30, Sygnatura: II AKz 438/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Zwrócenie sprawy prokuratorowi w celu rozszerzenia postępowania na czyny prokuratorowi w celu rozszerzania postępowania na czyny osób nie pociągniętych do odpowiedzialności karnej, przewidziane w art. 344 § 2 k.p.k. (powszechnie jest akceptowana w orzecznictwie Sadu Najwyższego i doktrynie prawa karnego możliwość stosowania takiego zwrotu również przed rozprawą główną) może nastąpić jedynie wówczas, gdy spełnione są przesłanki wskazane w tym przepisie, a więc gdy czyny osób nie pociągniętych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 marca 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 31, Sygnatura: II AKz 212/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu sądowym toczącym się na zasadach określonych w rozdziale 47 Kodeksu postępowania karnego, sądy odwoławcze - to jest sądy wojewódzkie i apelacyjne maja identyczne uprawnienia, stają się zatem sądami równorzędnymi, a ich orzeczenia podlegają kontroli odwoławczej Sądu Najwyższego, jako jedynego organu uprawnionego do rozpoznania kasacji. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 32, Sygnatura: II AKz 767/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykładnia przepisów art. 564 § 2 i art. 567 § 3 k.p.k. pozwala na wyrażenie poglądu, że naruszenie przez żołnierza czynem przestępnym wojskowego obowiązku służbowego nie stoi na przeszkodzie przekazaniu sprawy prokuratorowi lub sądowi powszechnemu, jeżeli czyn ten pozostanie w zbiegu przedmiotowym z przestępstwami popełnionymi przez inne osoby, których sprawy podlegają orzecznictwu sądów powszechnych, a dopiero wymiaru sprawiedliwości wymaga ich łącznego rozpoznania przez sąd powszechny.Naruszen [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 marca 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 33, Sygnatura: II AKr 311/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spowodowanie upadku pokrzywdzonego na twarde podłoże betonowego chodnika oraz kontynuowanie bicia i kopania go w pozycji leżącej, przy dodatkowym uwzględnieniu doznanych przez pokrzywdzonego obrażeń ciała, uzasadnia przyjęcie, że był on narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, w rozumieniu art. 158 § 1 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 34, Sygnatura: II AKz 295/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawy, w których występuje łączność, podlegają rozpoznaniu według właściwości szczególnej określonych w art. 23 i 24 § 1 k.p.k. i stosowanie jej jest obligatoryjne. Istnieje wprawdzie możliwość odstąpienia od tej właściwości, ale nastąpić to może tylko w przypadkach wyjątkowych – „gdy zachodzą okoliczności utrudniające łączne rozpoznanie sprawy” (art. 24 § 3 k.p.k.). [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, [164], 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU