STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 kwietnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 35, Sygnatura: II AKr 59/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd, w postępowaniu cywilnym, związany jest ustaleniem, co do faktów np. popełnienia przez określoną osobę kradzieży określonego przedmiotu, natomiast wycena tego przedmiotu w takim przypadku nie jest wiążąca, choć gdyby chodziło o kradzież sumy pieniędzy, ustalenie przez sąd karny wysokości tej sumy byłoby dla sądu cywilnego wiążące. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 marca 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 36, Sygnatura: II AKo 61/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brat zmarłego ojca wnioskodawcy, nie wykonujący zawodu adwokata, nie może być pełnomocnikiem tegoż do reprezentowania go w sprawie z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, dochodzonych w trybie ustawy rehabilitacyjnej, bowiem nie jest on osobą uprawnioną do tego według przepisów ustawy o ustroju adwokatury (art. 79 § 1 k.p.k. i art. 72 k.p.k.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 grudnia 1993 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 10, pozycja: 37, Sygnatura: III AKr 288/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W każdym wypadku, gdy dwóch lub więcej sprawców działających wspólnie i w porozumieniu – niezależnie od tego, czy ich liczba należy do ustawowych znamion danego przestępstwa – dopuściło się przestępstwa, nie należy każdego z nich oskarżać i skazywać za odrębnie opisany zarzut, obejmujący jedynie ich osobisty udział w tym przestępstwie, ale za jeden wspólny zarzut, obejmujący wszystkie ustawowe znamiona przestępstwa jako sumę działań zawinionych przez każdego ze sprawców.2. W sytua [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 grudnia 1993 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 10, pozycja: 38, Sygnatura: II AKz 502/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ucieczka podejrzanego przerywa bieg okresu tymczasowego aresztowania, o jakim mowa w art. 222 § 2 pkt 1 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 lutego 1994 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 39, Sygnatura: II AKz 64/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Współoskarżony jest osobą nie uprawnioną do złożenia zażalenia na postanowienie co do zawieszenia postępowania wobec innego oskarżonego w przypadku wyłączenia jego sprawy do odrębnego rozpoznania, na którą to decyzję również żaden środek odwoławczy nie przysługuje. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 1 lutego 1994 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 10, pozycja: 40, Sygnatura: II AKz 45/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zażalenie na postanowienie sądu wojewódzkiego o przekazaniu sprawy innemu sądowi rejonowemu ze względów celowości (art. 26 k.p.k.) nie podlega rozpoznaniu nie dlatego, iż zapadło w wydziale odwoławczym sądu (art. 375 k.p.k.), ale dlatego, że ustawa nie przewiduje zażalenia na takie postanowienia (art. 409 k.p.k.). Przepis art. 25 § 3 k.p.k., ustalający zaskarżalność postanowień w kwestii właściwości sądu, odnosi się jedynie do poprzedzających go § 1 i § 2 tego artykułu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 maja 1994 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 10, pozycja: 41, Sygnatura: II AKr 103/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Orzekając o kosztach postępowania karnego należy mieć na względzie, że wydane w tym przedmiocie rozstrzygnięcie nie powinno ograniczać się tylko do wskazania, kto te koszty ponosi i ewentualnie w jakiej ich ułamkowo wskazanej części; należy zasądzić je od każdego z oskarżonych w kwotowo wskazanej wysokości.2. Jeżeli w sprawie występuje kilku oskarżonych, przy ustaleniu wysokości kosztów przypadających od każdego z nich należy przede wszystkim uwzględniać te wydatki, które związane są z danym [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 10, pozycja: 42, Sygnatura: II AKr 116/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Jeżeli prokurator do czasu zamknięcia przewodu sądowego nie zmienił na piśmie lub w oświadczeniu złożonym do protokołu rozprawy opisu zarzucanego aktem oskarżenia czynu, opis ten i jego kwalifikacje prawne należy zamieścić w komparycji wyroku bez żadnych zmian i dopisków.2. W sytuacji wskazanej w pkt 1, po wydaniu przed zamknięciem przewodu sądowego postanowienia w przedmiocie określonym w art. 346 k.p.k., dopiero w części dyspozytywnej wyroku należy uznać oskarżonego za winnego czynu z jego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 43, Sygnatura: II AKr 520/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ustalenie, iż sprawca przyjął (w celu osiągnięciu korzyści majatkowej) mienie o wartości przekraczającej 250 zł lub też, że – niezależnie od wartości tegoż mienia – zostało ono uzyskane w drodze innego czynu niż kradzież, bądź przywłaszczenie, powoduje konieczność rozważenia winy sprawcy na płaszczyźnie art. 215 § 1 k.k., nie zaś art. 122 k.w.2. Świadomość sprawcy paserstwa, iż przyjmowane przezeń mienie pochodzi z rozboju (a nie z kradzieży, czy też przywłaszczenia), przesądzą wi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 22 lutego 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 44, Sygnatura: II AKz 37/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sama dodatnia prognoza, co do zachowania oskarżonego w przyszłości nie może stanowić dostatecznej przesłanki warunkowego zawieszenia wykonania mu kary pozbawienia wolności w sytuacji, gdy przeciwko takiemu rozstrzygnięciu przemawia bardzo znaczny stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu, jak również względy prewencji ogólnej, rozumianej między innymi jako czynnik odstraszający innych potencjalnych sprawców tego rodzaju przestępstw. Niezależnie od celów zapobiegawczych i wychowawczych jakie ka [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, [165], 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU