STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 45, Sygnatura: II AKa 71/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zamiar nagły (dolus repentinus) przyjmuje się w sytuacjach, gdy sprawca działał bez rozważenia okoliczności zachowania, w związku z tym bez typowego procesu walki motywów. Jest to pojęcie, którym posługuje się praktyka dla zaznaczenia mniejszego stopnia winy w przeciwieństwie do zamiaru przemyślanego (dolus praemeditatus), który ma zawierać wyższy stopień winy.Zamiar nagły powstaje zwykle, gdy sprawca jest zaskoczony okolicznościami zewnętrznymi, np. zachowaniem innej osoby, postrzega, że grozi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 marca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 46, Sygnatura: II AKr 26/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na gruncie art. 148 § 2 k.k. przyjąć należy, iż dopuszczanie się zdrady przez współmałżonka, późniejszej ofiary zabójstwa, może usprawiedliwiać silne wzburzenie sprawcy zabójstwa tylko wówczas, gdy krzywdy wyrządzone mu tą zdradą – mierzone także kryteriami etycznymi i społecznymi – będą ocenione jako szczególnie duże (znaczne).Konieczne jest zatem ustalenie nie tylko tego, że do zdrady rzeczywiście doszło i że spowodowała ona autentyczne i głębokie cierpienie psychiczne zabójcy, ale [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 lutego 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKa 178/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przypisanie czynu z art. 201 k.k., polegającego na wyłudzeniu kredytów wymaga wykazania, że oskarżony zaciągając kredyty miał pełną świadomość, że nie będzie mógł ich spłacić i co najmniej na to się godził. Do stosownych ustaleń w tej mierze dochodzi się poprzez analizę zdolności kredytowej oskarżonego w dacie zaciągania kredytu i ogólnej kondycji ekonomicznej w jakiej się wówczas znajdował, zachowania się po otrzymaniu pieniędzy, jego stosunku do banku w związku z upływem terminu płatności dłu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 lutego 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKa 178/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przypisanie czynu z art. 201 k.k., polegającego na wyłudzeniu kredytów wymaga wykazania, że oskarżony zaciągając kredyty miał pełną świadomość, że nie będzie mógł ich spłacić i co najmniej na to się godził. Do stosownych ustaleń w tej mierze dochodzi się poprzez analizę zdolności kredytowej oskarżonego w dacie zaciągania kredytu i ogólnej kondycji ekonomicznej w jakiej się wówczas znajdował, zachowania się po otrzymaniu pieniędzy, jego stosunku do banku w związku z upływem terminu płatności dłu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 listopada 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKa 213/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykładnia gramatyczna jak i ratio legis przepisu art. IX § 1 p.w.k.k. nakazuje za działanie sprawcze określone pojęciem „dostarcza” uznać zaaranżowanie i zorganizowanie, w sposób umożliwiający jego realizację, wyjazdu osoby pokrzywdzonej w celu uprawiania nierządu, bez potrzeby jej towarzyszenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 listopada 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKa 174/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Granicą wytyczającą możliwość łączenia kar w wyroku łącznym jest data wydania pierwszego chronologicznie wyroku skazującego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 listopada 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II AKa 204/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kwalifikacja prawna czynu z art. 168 § 2 k.k. w związku z art. 58 k.k. możliwa jest jedynie wówczas, gdy zachodzą przesłanki do przyjęcia konstrukcji przestępstwa ciągłego, a więc:- występuje tożsamość osoby pokrzywdzonej,- czyny zostały popełnione w stosunkowo krótkich odstępach czasowych,- poszczególne czyny były popełnione z powziętym z góry zamiarem bądź z wykorzystaniem jednej i tej samej sytuacji stwarzającej sprawcy okazję do ich powtarzania.Natomiast wielokrotność aktów nierządnych w tra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 stycznia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II AKz 698/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odmienne zapatrywanie prawne co do zakresu odpowiedzialności karnej oskarżonych w sytuacji, gdy zarzuty aktu oskarżenia tę odpowiedzialność co do istoty uprawdopodobniły – a czego sąd I Instancji nie kwestionuje – nie dają samoistnych podstaw do zwrotu sprawy do postępowania przygotowawczego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 11 grudnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: II AKz 388/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gdy oskarżonym jest obywatel państwa, z którym Polska nie zawarła umowy o obrocie prawnym, a państwo to nie czyni zadość wezwaniom o nadesłanie danych, o jakich umowa w art. 8 k.p.k., ich brak nie może być podstawą do zwrotu sprawy prokuratorowi w trybie art. 299 § 1 pkt 2 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 sierpnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: II AKo 268/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uprawnienia obrońcy do wnoszenia zażaleń uzależnione są od uregulowań dotyczących uprawnień przyznawanych oskarżonemu i ograniczone są dodatkowo obowiązkiem przedsiębrania czynności procesowych wyłącznie na korzyść oskarżonego (art. 77 § 1 k.p.k.).Skoro więc uregulowania prawne nie przewidują dla oskarżonego dopuszczalności zaskarżenia decyzji o wyznaczeniu lub odmowie wyznaczenia obrońcy z urzędu, to oczywistym jest, że uprawnienie takie nie przysługuje również prawnemu pomocnikowi oskarżonego, [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, [166], 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU