STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 marca 2004 r., sygn. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 145, Sygnatura: III SA 2360/02
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podmiotem, w odniesieniu do którego prowadzi się kontrolę podatkową, nakłada prawa i obowiązki, „stroną postępowania” jest wyłącznie kontrolowany, a nie podmiot, który żąda czynności organu kontroli skarbowej, do którego czynność takiego organu się odnosi, lub podmiot, którego interesu działania organu kontroli skarbowej chociażby pośrednio dotyczy (art. 133 Ordynacji podatkowej). Na marginesie należy zauważyć, iż pojęcie strony w postępowaniu podatkowym określają łącznie dwa prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 12 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 83, Sygnatura: SA/Bk 1316/03
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku spraw wszczętych a nie zakończonych wydaniem decyzji przed dniem 1 stycznia 2004 r. "okresy nieodsetkowe" związane z nienaliczaniem odsetek za zwłokę występują za cały okres prowadzonego postępowania, które nie zostało zakończone w terminie 3 miesięcy wydaniem i doręczeniem decyzji przez organ I instancji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I, po rozpoznaniu, na rozprawie, sprawy ze skargi Jadwigi J., na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B., w przed [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

ZAKRES PRZEDMIOTOWY OPODATKOWANIA PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 1, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wojciech Miltyk ZAKRES PRZEDMIOTOWY OPODATKOWANIA PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 54 z dnia 5 kwietnia 2004 r., poz. 535, a większość jej regulacji weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r., czyli z chwilą gdy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Ustawa ta zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 ze z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 59, Sygnatura: III SK 15/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja ustalająca na podstawie ustawy - Prawo telekomunikacyjne kwalifikowaną pozycję rynkową dominującego operatora telekomunikacyjnego ma charakter deklaratywny, polegający na ustaleniu (potwierdzeniu) z mocą wsteczną jego znaczącej pozycji rynkowej na krajowym rynku świadczenia powszechnych usług telekomunikacyjnych. Sąd Najwyższy, w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej w W., przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, z udziałem zainteres [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 59, Sygnatura: III SK 15/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja ustalająca na podstawie ustawy - Prawo telekomunikacyjne kwalifikowaną pozycję rynkową dominującego operatora telekomunikacyjnego ma charakter deklaratywny, polegający na ustaleniu (potwierdzeniu) z mocą wsteczną jego znaczącej pozycji rynkowej na krajowym rynku świadczenia powszechnych usług telekomunikacyjnych. Sąd Najwyższy, w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej w W., przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, z udziałem zainteres [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 2, Sygnatura: III SK 19/04
Data wprowadzenia do systemu: 08-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy przedsiębiorca naruszył obowiązek prawny dokonania (uprzedniego) zgłoszenia zamiaru łączenia (koncentracji) w okresie obowiązywania art. 11 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, a postępowanie w sprawie wydania przez Prezesa Urzędu decyzji o nałożeniu kary pieniężnej ma miejsce już w czasie obowiązywania art. 12 i art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, to Prezes Urzędu, podejmując decy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 112, Sygnatura: II SA/Po 3773/01
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stronami postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, w sytuacji kiedy decyzja dotyczy praw czy obowiązków małżonków pozostających we wspólności majątkowej małżeńskiej (współwłasność łączna) winni być oboje małżonkowie, gdyż jeden z małżonków jest w rozumieniu art. 169 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 z 1964 r., poz. 93 ze zm.) w związku z art. 36 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńcz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 3 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 85, Sygnatura: SA/Bk 1306/03
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie do zaakceptowania jest pogląd, iż sama treść planu zagospodarowania przestrzennego gminy spowodowała, iż nieruchomości utraciły rolny i leśny charakter w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 28 in fine ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 2. Jeśli w sprawie nastąpiło faktyczne przekształcenie sposobu użytkowania gruntów (np.: rozpoczęto inne niż rolnicze ich użytkowanie), to obowiązkiem organów było dokonanie wszechstronnych ustaleń w tym zakresie, zgodnie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 141, Sygnatura: I KZP 36/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podatek według stawki procentowej naliczany być może tylko w wypadkach, gdy cena detaliczna papierosów jest wyznaczona i wydrukowana przez producenta lub importera na pojedynczym opakowaniu papierosów (arg. z art. 37 ust. 5 ustawy o VAT). Sąd Najwyższy, w sprawie Wandy A., po rozpoznaniu, przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, postanowieniem z dnia 9 października 2003 r., sygn. akt IV Kz 1201/03, zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ust [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 44, Sygnatura: II SA 1615/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Znak towarowy trzeba oceniać jako integralną całość, a nie jako jedno ze stów, stanowiących jego element. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, [167], 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU