STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 8 sierpnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: II AKa 168/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 159 k.p.k. nie stawia żadnych warunków, jakim ma odpowiadać tłumacz, odsyłając w tym przedmiocie do przepisów dotyczących biegłych. Oznacza to, że tłumaczenia nie musi dokonywać tłumacz przysięgły, ale osoba posiadająca „wiadomości specjalne” (art. 176 § 1 k.p.k.) w zakresie znajomości języka obcego, którym posługuje się osoba przesłuchiwana. Każdorazowej ocenie podlega więc to, czy w danym przypadku osoba dopuszczona do czynności procesowej w charakterze tłumacza ma  [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 4 grudnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 9, Sygnatura: II AKz 385/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyniki eksperymentu osmologicznego i wyniki badań wariograficznych mogą być uznane za dowody stanowiące podstawę stosowania środka zapobiegawczego, wskazaną w art. 209 k.p.k. jeśli ich wymowa jest jednoznaczna i jeśli wzajemnie się one uzupełniają, stanowiąc istotne ogniwa łańcucha poszlak przemawiających przeciwko podejrzanemu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 grudnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 10, Sygnatura: II AKz 299/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Powodem stwierdzenia nieważności orzeczenia nie może być opis czynu i jego ocena prawna zawarta w orzeczeniu objętym wnioskiem o unieważnienie, ale wyłącznie ustalenie ustawowych przesłanek unieważnienia, które wymienia ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. (Dz.U. Nr 34, poz. 149 ze zm.).2. Normatywne i merytoryczne racje przemawiają za tym, aby do kategorii orzeczeń, podlegających unieważnieniu na podstawie art. 1 ust. 2 cytowanej ustawy zaliczyć – w konkretnych okolicznościach – skaz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: II AKa 76/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art.13 § 1 k.k. stanowi, że nie podlega karze za usiłowania sprawca działający w warunkach czynnego żalu skutecznego, co nie oznacza jednak jego całkowitej bezkarności, a jedynie bezkarność za usiłowanie popełnienia przestępstwa określonego typu. Nie wyłącza to jednak odpowiedzialności sprawcy za inne przestępstwa popełnione niejako „po drodze”, jeżeli jego zachowanie wyczerpuje znamiona tego innego przestępstwa, za co musi ponieść on konsekwencje prawne. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: II AKr 194/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 247 § 1 k.k. jest jednym z tych, który chroni polski wymiar sprawiedliwości. W związku z powyższym, pracownik towarzystwa ubezpieczeniowego, w tym również z PZU S.A., nie jest upoważniony do uprzedzania o odpowiedzialności karnej, wynikającej z tego przepisu, a tym samym oświadczenia osób złożone w tym trybie nawet fałszywie, nie są zeznaniami służącymi jako dowód w postępowaniu sądowym lub postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, w szczególności bowiem wspomniana wyżej możliwo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 marca 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: II AKa 16/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy dana osoba włącza się do zajścia na prośbę jednego z jego uczestników, to biorąc następnie aktywny udział w bójce lub pobiciu, popełnia własne przestępstwo i odpowiada za występek z art. 158 k.k. w formie dokonanej, nie zaś tylko za udzielenie pomocy do popełnienia tego przestępstwa. Jest ono bowiem dokonane nawet wtedy, gdy udział w zajściu polega jedynie na słownym zagrzewaniu do walki, lub np. na podawaniu narzędzi służących do atakowania strony przeciwnej.Natomiast udzielenie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 lipca 1995 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: II AKr 174/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro obaj oskarżeni użyli wobec pokrzywdzonej siły fizycznej bijąc ją, a nie da się precyzyjnie zindywidualizować, który z nich spowodował konkretne obrażenia, zasadnym było przyjęcie w zbiegu z art. 168 § 2 k.k. przepisu art. 158 § 1 k.k., a nie przepisu art.156 § 2 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: II AKz 328/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Właśnie w sprawach o zagarnięcie mienia, w szczególności, gdy sprawca od wielu lat prowadzi rozległą, wielotorową działalność gospodarczą, wywiązując się w dużej mierze ze swoich zobowiązań, a zarzut dotyczy tylko fragmentu tej działalności, w której słuszne roszczenia pokrzywdzonych w określonym zakresie były przez oskarżonego realizowane, prokurator winien dołożyć wszelkiej staranności, aby wykazać dowodowo, głównie poprzez okoliczności strony przedmiotowej, zamiar zagarnięcia mienia i obalić [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 marca 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: II AKa 42/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prezentowana w art. 3 § 3 k.p.k. zasada dotyczy zakazu rozstrzygania na niekorzyść oskarżonego nie wszystkich pojawiających się wątpliwości, a tylko tych, których nie da się usunąć poprzez logiczną interpretację różnorodnych w swej treści dowodów. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 lutego 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: II AKr 411/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czynność okazania, która wprawdzie nie jest uregulowana przepisami Kodeksu postępowania karnego, jest w swej istocie szczególnym dowodem z zeznań świadka głównie wówczas, gdy oprócz wskazania konkretnej osoby podaje on, będąc uprzedzonym o treści art. 247 § 1 k.k., jaką rolę osoba ta odegrała w inkryminowanym zdarzeniu i dlatego w sytuacjach przewidzianych przez przepis art. 337 § 1 k.p.k. podlega odczytaniu przez sąd. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, [167], 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU