STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 lipca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 5, pozycja: 28, Sygnatura: II AKz 165/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kodeks karny wykonawczy w art. 25 jednoznacznie stanowi, iż zażalenie na postanowienie rozpoznaje w składzie trzech sędziów sąd, w którym zapadło postanowienie.Ten sąd więc, w składzie określonym w art. 25 k.k.w., jest sądem odwoławczym w rozumieniu art. 414 § 2 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 lutego 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 29, Sygnatura: II AKa 254/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. O zamiarze zagarnięcia mienia społecznego w postaci kredytu bankowego w dacie jego pobrania, a więc niespłacenia go zgodnie z zawartą umową kredytową, nie świadczy jedynie to, że oskarżony stwierdza, iż kredyt ten zamierzał spłacić, a nie uczynił tego z powodu nie dającego się wówczas przewidzieć splotu niekorzystnych okoliczności, wpływających na jego kondycję finansową, lecz zamiar ten można także wykazywać eksponując stronę przedmiotową jego zachowania. Jak uczy bowiem doświadczenie zawodo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 października 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 30, Sygnatura: II AKa 241/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kredytobiorca nie ponosi odpowiedzialności karnej za rozporządzenie pożyczonymi pieniędzmi na cele inne, niż określone w umowie z bankiem, ani za nie wywiązywanie się z obowiązku zwrotu przedmiotu kredytu. Otwarta natomiast pozostaje kwestia jego odpowiedzialności karnej wiążącej się ze sposobem prowadzenia rokowań z bankiem przed zawarciem umowy o kredyt, a także z zamiarem, ,jaki przyświecał mu w chwili podpisywania umów co do realizacji podstawowego swojego obowiązku - tj. zwrotu pożyczonej k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 31, Sygnatura: II AKa 299/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podpisanie umowy cywilnoprawnej przez stronę, nawet w sytuacji, gdy ma ona świadomość nieprawdziwych okoliczności w niej zawartych, nie stanowi wystawienia dokumentu przez inną od funkcjonariusza publicznego osobę do tego upoważnioną, w rozumieniu przepisu art. 266 k.k., a jest jedynie nierzetelnym oświadczeniem woli strony konkretnej czynności cywilnoprawnej. Skoro oskarżony, zawierając z pokrzywdzonym bankiem umowę zastawu dla zabezpieczenia kredytu udzielonego innej osobie, podał nieprawdziwe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 lutego 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 32, Sygnatura: II AKo 40/79
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie w aktualnym brzmieniu art. 222 § 2 k.p.k. nie zawiera w porównaniu do uregulowania poprzedniego - zwrotu, iż tymczasowe aresztowanie można przedłużyć w toku toczącego się śledztwa, niemniej jednak, skoro środek zapobiegawczy ma zabezpieczać prawidłowy tok postępowania, to sąd przedłużając tymczasowe aresztowanie w czasie toczącego się postępowania przygotowawczego, winien baczyć, czy właśnie ten etap postępowania - poprzez jego decyzję będzie zabezpieczony, a co zatem idzie - nie sposó [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 lutego 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 33, Sygnatura: II AKz 43/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ograniczenie czasowe, określone w art. 222 § 2 pkt 1 k.p.k., określające uprawnienie sądu właściwego do rozpoznania sprawy do przedłużenia tymczasowego aresztowania na okres do sześciu miesięcy, odnosi się do fazy postępowania przygotowawczego i nie ma zastosowania w takiej sytuacji, gdy akt oskarżenia został już wniesiony do sądu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 34, Sygnatura: II AKa 214/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gdyby w obecnym stanie prawnym próbować nadać identyczne znaczenie pojęciom „zastosowanie" i „przedłużenie" tymczasowego aresztowania, to - pomijając nie dające się rozsądnie uzasadnić zróżnicowanie tych pojęć w ustawie - musiałoby to prowadzić w istocie do postawienia także znaku równości z określeniem „orzekać w przedmiocie zastosowania tego środka". Prowadziłoby to do absurdalnych wręcz wniosków, gdyż wówczas wyłączeniu od udziału w sprawie podlegałby nie tylko sędzia, który [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 lutego 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 35, Sygnatura: II AKa 60/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedmiotem ochrony art. 81 u.k.s. jest obowiązek celny oraz obrót towarowy z zagranicą. Karalne jest uchylanie się od obowiązku celnego przez naruszenie ograniczeń przywozu, wywozu, przewozu lub wykorzystanie towaru. Istotą czynu z art. 81 u.k.s. jest zatem uchylanie się od obowiązku celnego oraz wprowadzenie w błąd właściwego organu celnego (podobnie jak w art. 80 u.k.s.), jednakże w tym wypadku nie chodzi o narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie cła (art. 80), lecz istotne jest tutaj narusz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 36, Sygnatura: II AKa 106/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zagadnienie szczególnego okrucieństwa wiąże się nie tyle ze skutkami czynu, ile przede wszystkim z rodzajem i sposobem działania, albowiem skutki dla zdrowia ofiary wynikać mogą zarówno z przemocy właściwej przestępstwa z art. 168 § 1 k.k., jak i jego kwalifikowanej postaci z art. 168 § 2 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 marca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 37, Sygnatura: II AKa 43/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wanny, o którą oskarżony uderzał głowę ofiary, mimo tragicznych skutków takiego sposobu działania, nie można uznać za narzędzie w rozumieniu art. 210 § 2 k.k., którym może być tylko rzecz nadająca się do ręcznej manipulacji. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, [169], 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU