STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 38, Sygnatura: II AKa 174/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Daje się zauważyć zjawisko niedostrzegania, względni niedoceniania przez organy ścigania konstrukcji usiłowania w odniesieniu do przestępstwa zabójstwa albo przestępstwa „ciężkiego" lub „średniego" uszkodzenia ciała w przypadkach, gdy zamach na integralność cielesną pokrzywdzonego nie spowodował jego śmierci lub nie spowodował u niego uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 kwietnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 39, Sygnatura: II AKz 60/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie, jak wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru przez oskarżonego postanowienia, został on błędnie poinformowany że przysługuje na nie zażalenie, nie mniej jednak nie może rodzić to skutku w postaci wydania zarządzenia wbrew obowiązującemu prawu. Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisu art. 214 k.p.k. nadanym ustawą z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 155, poz. 757), który wszedł w życie z dniem 28 grudnia 1996 r., na postanowienie sądu w pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 40, Sygnatura: II AKz 141/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 110 k.p.k. w żadnej mierze nie ogranicza możliwości skorzystania z zawartych w nim uprawnień jedynie do osób nieobeznanych z prawem, a dotyczy także prokuratora będącego uczestnikiem postępowania, który przed upływem terminu omyłkowo skierował pismo procesowe do niewłaściwego sądu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 lutego 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 41, Sygnatura: II AKz 28/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprostowanie omyłki w obliczeniu terminu tymczasowego aresztowania nie pogarsza w niczym sytuacji skazanego, bowiem i tak cały rzeczywisty okres tymczasowego aresztowania podlega zaliczeniu na poczet orzeczonych kar pozbawienia wolności i co najwyżej decydować może o odmiennej kolejności odbycia tych kar. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 marca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 42, Sygnatura: II AKz 55/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na incydentalne postanowienie wydane w trakcie procesu w oparciu o przepis art.199 k.p.k. nie służy zażalenie, a kontroli odwoławczej podlegają jedynie orzeczenia rozstrzygające o dowodach rzeczowych zawarte w wyroku lub podjęte w trybie art. 368 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 43, Sygnatura: II AKz 7/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wynikający z art. 211 § 2 k.p.k. obowiązek określenia czasu trwania tymczasowego aresztowania wymaga wskazania w orzeczeniu konkretnej daty, jako terminu do którego ma trwać tymczasowe aresztowanie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 maja 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 44, Sygnatura: II AKa 294/96 i WKK 183/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skazany wykazuje wolę ekstraordynaryjnego zaskarżenia orzeczenia w formie kasacji, będąc o terminie i sposobie jej wniesienia prawidłowo przez sąd pisemnie pouczony, a nadto będąc osobą o prawidłowym rozwoju umysłowym, nie może powoływać się na niezrozumienie owego pouczenia i domagać się osobistej wykładni przepisów Kodeksu postępowania karnego przez obrońcę z urzędu ustanowionego dla niego w postępowaniu jurysdykcyjnym dla wskazania, że nie dotrzymał on terminu zawitego z przyczyn od niego nie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 lutego 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 45, Sygnatura: II AKz 39/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba posiadająca podwójne obywatelstwo, w tym polskie, nie jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisu art. 538 Kodeksu postępowania karnego, co uniemożliwia wydanie pozytywnej opinii w przedmiocie prawnej dopuszczalności przekazania takiego skazanego organom wymiaru sprawiedliwości innego państwa do odbycia na terytorium tego państwa, orzeczonej w kraju, za przestępstwo tu popełnione, kary pozbawienia wolności. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 czerwca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 46, Sygnatura: II AKa 50/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Znamiona przestępstwa z art. 227 § 2 k.k. są wypełnione także wtedy; gdy ma miejsce obrót fałszywymi pieniędzmi lub innymi przedmiotami określonymi w tym przepisie między osobami, z których wszystkie mają świadomość ich fałszywości. Zgodnie z brzmieniem art. 227 § 2 k.k., do istoty tego przestępstwa nie należy oszustwo, a jeżeli ono występuje, czyn sprawcy powinien być kwalifikowany kumulatywnie ,jako czyn z art. 227 § 2 k.k. i artykułu określającego oszustwa przy zastosowania art. 10 § 2 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 47, Sygnatura: II AKz 34/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie „kierowanie" oraz „branie udziału", którymi posługuje się art. 276 k.k. nie oznaczają tylko sytuacji u charakterze statycznym, sprowadzającej się do sprawowania władztwa nad istniejącą strukturą (w przypadku „kierowania") czy też do formalnej przynależności do takiej struktury (w przypadku „brania udziału").Oba analizowane pojęcia należy też rozumieć jako określające pewną dynamikę sytuacji. W przypadku „kierowania" oznacza to zatem nie tylko stanie na czele [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, [170], 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU