STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 31 października 2001 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 978/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 31 października 2001 r., sygn. I ACa 978/011 Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: „Powzdanie w rozumieniu BGB odpowiada dzisiejszej umowie rozporządzającej – przenoszącej własność na kupującego.” 1. Stan faktyczny orzeczenia w skrócie był następujący. Strony zawarły umowę sprzedaży nieruchomości w dniu 16 września 1938 r. na terenie Gdańska pod rządem kodeksu cywilnego niemieckiego. Nie z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Orzeczenie z dnia 27 września 2001 r. Królowa p. Sekretarzowi Stanu ds. Wewnętrznych ex parte Wiesław Głoszczuk i Elżbieta Głoszczuk

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: C-63/99
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Przemysław Saganek Sprawa C-63/99 określana dalej jako sprawa Głoszczuków, należy do grona tzw. spraw polskich (to jest związanych z Polską i jej drogą do Unii Europejskiej). Co więcej, nie chodzi w tym przypadku o zbieżność przypadkową, lecz o interpretację jednego z najdalej idących postanowień Układu ustanawiającego Stowarzyszenie pomiędzy Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi (tekst Układu został opublikowany w Dz. U. nr 11 z 1994 r., poz. 38). Postanowienie to [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 lipca 2001 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 4, Sygnatura: I ACa 242/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 lipca 2001 r., sygn. I ACa 242/011) Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Niekwestionowaną cechą dóbr osobistych - w tym również omawianego - jest ich niemajątkowy charakter, co nie przekreśla jednak faktu, że reperkusje ich naruszenia mogą się odbijać w sferze majątkowej. Dobra osobiste spełniają również funkcje indywidualizujące podmiot, gdy ich ścisły związek z podmiotem wyraża się w tym, że powstają one [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 7, Sygnatura: I ACa 262/00
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 czerwca 2001 r., sygn. I ACa 262/00x) Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Pojęcie "ciężkiego przestępstwa" użyte w art. 928 § 1 pkt 1 k.c. nie jest tożsame z terminem "zbrodnia" określonym w art. 7 § 2 k.k. W konkretnych okolicznościach "ciężkim przestępstwem" z art. 928 § 1 k.c. może okazać się także czyn uznany za występek (art. 7 § 3 k.k.)". 1. W stanie faktycznym orzec [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 12, pozycja: 10, Sygnatura: I ACa 1239/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 kwietnia 2001 r., sygn. I ACa 1239/00[1] Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Termin roczny przewidywany w zdaniu 2-gim art. 59 k.c. jest terminem zawitym prawa materialnego, którego bieg zaczyna się od chwili zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej. Roszczenie niedochodzone w ciągu określonego terminu zawitego wygasa z c [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia15 marca 2001 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 8, Sygnatura: II AKa 28/01
Data wprowadzenia do systemu: 20-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czesław Paweł Kłak Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia15 marca 2001 r. (II AKa 28/01)1) Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Przy gromadzeniu i ocenie dowodów sąd orzekający jest zobowiązany uwzględnić okoliczności przemawiające za i przeciw oskarżonemu, a nadto dokonać ich oceny z zachowaniem wskazań wynikających z art. 7 k.p.k., przy czym przesłanki, na których oparł sąd orzekający ocenę dowodów, muszą znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu wyroku, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 października 2000 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 9, Sygnatura: II AKa 127/00
Data wprowadzenia do systemu: 20-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czesław Paweł Kłak Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 października 2000 r. (II AKa 127/00) 1) Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: W razie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, zagadnienie zasięgania opinii innego biegłego jest bez reszty regulowane treścią art. 201 k.p.k. Oznacza to, że strona domagająca się powołania innego biegłego musi wykazać, iż wcześniejsza opinia jest niepełna lub niejasna albo że zachodzi sprzeczność w samej opinii l [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 1, Sygnatura: I ACa 208/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Instytucja przedawnienia dotyczy jedynie roszczeń majątkowych, czyli prawa do żądania świadczenia. Nie ulegają przedawnieniu żądania ustalenia prawa lub stosunku prawnego oparte na art. 189 k.p.c. Nie oznacza to jednak, że mogą być dochodzone bezterminowo, gdyż przesłanką ustalenia musi być interes prawny. W ramach jej badania w procesie dotyczącym odpowiedzialności za czyn niedozwolony, sąd ustala, czy nie upłynął termin [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 5, Sygnatura: I ACa 262/00
Data wprowadzenia do systemu: 08-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czesław Paweł Kłak Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 kwietnia 2000 r. I ACa 262/001)1 Pojęcie "ciężkiego przestępstwa" użyte w art. 928 § 1 pkt 1 k.c. nie jest tożsame z terminem "zbrodnia" określonym w art. 7 § 2 k.k. W konkretnych okolicznościach "ciężkim przestępstwem" z art. 928 § 1 k.c. może okazać się czyn uznany za występek (art. 7 § 3 k.k.). Teza wyrażona przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku w glosowanym wyroku dotyczy interpretacji pojęcia "ciężkieg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 3, Sygnatura: III AUa 1257/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2000 r., sygn. III AUa 1257/991) Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: W świetle § 29 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 sierpnia 1983 r. w sprawie składu komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu kierowania na badania przez te komisje oraz szczegółowych zasad ustalania inwalidztwa (Dz.U. nr 47, poz. 214) nie jest dopuszczalne [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, [18], 19, 20, 21, 22, 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU