STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 listopada 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 9, pozycja: 29, Sygnatura: II AKa 268/13
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sposób ustalenia wysokości szkody, polegający na przyjęciu, iż za wartość szkody uznać należy sumę odszkodowań, jakie Dom Maklerski wypłacił poszkodowanym klientom, jakkolwiek do zaakceptowania na gruncie odpowiedzialności cywilnej, z punktu widzenia istoty oraz celów postępowania karnego jest nieprawidłowy, gdyż sąd meriti dokonał swoistego skapitalizowania odsetek, sumując je z należnością główną, co było stanowiskiem błędnym. Oczywiście błędne było również uwzględnianie jako składnika szkody [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 października 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 10, pozycja: 31, Sygnatura: II AKa 316/13
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uczestniczenie w obrocie, czy wprowadzanie do obrotu w rozumieniu przepisu art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r., poz. 124), polega na hurtowym uzyskiwaniu narkotyków i takim też przekazywaniu ich kolejnym osobom. W sytuacji natomiast, gdy odbiorcą narkotyków jest ich konsument, czyli osoba nabywająca je dla spożycia ich przez siebie, zachowanie sprawcy będzie formą udzielenia, o jakiej mowa w art. 59 ustawy. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 września 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 6, pozycja: 18, Sygnatura: II AKa 270/13
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli sprawcy biorą zakładnika posługując się przemocą albo groźbą, wówczas dochodzi do kumulatywnego zbiegu przepisów z art. 190 k.k. lub art. 191 k.k. z art. 252 § 1 k.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 19 września 2013 r., sprawy M. P., oskarżonego z art. 252 § 1 k.k. i art. 191 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k., P. P., oskarżonego z art. 252 § 1 k.k. i art. 191 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez oskarżonych, od wyroku Sądu Ok [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 września 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 7, pozycja: 22, Sygnatura: II AKo 164/13
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na podstawie art. 17 § 3 k.p.w., straż miejska ma przyznany status oskarżyciela publicznego w sprawach, w których ujawniła wykroczenie, działając w obszarze objętym jej ustawowymi zadaniami. Jednakże w odniesieniu do zadań z zakresu kontroli ruchu drogowego (określonych w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych – Dz.U. nr 123, poz. 779, ze zm.), ustawowe uprawnienia straży miejskiej dotyczą jedynie osób kierujących pojazdem lub uczestników ruchu, co wynik [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 września 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 6, pozycja: 20, Sygnatura: II AKa 260/13
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zadośćuczynienie pieniężne, jakie przysługuje wnioskodawcy z mocy art. 114 § 1 k.p.s.w. ma na celu naprawienie szkody niemajątkowej, wyrażającej się krzywdą w postaci cierpień fizycznych i psychicznych. Nie można jednak traktować zadośćuczynienia, jako ekwiwalentu charakterystycznego dla szkody majątkowej, bowiem ma ono służyć jedynie pewnej kompensacie doznanej krzywdy, jednocześnie, ze względu na ten charakter, wysokość zadośćuczynienia nie może stanowić kwoty jedynie symbolicznej. Sąd Apel [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 września 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 4, pozycja: 13, Sygnatura: II AKa 116/13
Data wprowadzenia do systemu: 14-10-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarta w art. 56 § 1 k.k.s. norma sankcjonowana obejmuje swoim zakresem czyny polegające nie tylko na narażeniu na uszczuplenie należności podatkowej, ale również, wnioskując a minori ad maius, na spowodowaniu takiego uszczuplenia. Sąd Apelacyjny w Łodzi, przy udziale P. K. (1), Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Ł. delegowanego do Prokuratury Apelacyjnej w Ł., po rozpoznaniu w dniu 5 września 2013 r., sprawy K. K. (1), oskarżonego z art. 258 § 1 k.k.; art. 271 § 1 i § 3 k.k. w związku z ar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKa 118/13
Data wprowadzenia do systemu: 02-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można mówić o zabójstwie eutanatycznym wówczas, gdy współczucie wywołane jest cierpieniami psychicznymi człowieka, takimi jak: straty materialne, wieloletnie kalectwo, zawód miłosny, ani też wtedy, gdy dotyczy innej osoby lub osób, niż ofiara. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2013 r., sprawy M. N., oskarżonego z art. 148 § 1 k.k., na skutek apelacji wniesionych przez obrońców, od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 27 lutego 2013 r., sygn. akt IV K 158/12, na podst [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 sierpnia 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II AKz 301/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gdy oskarżony jest sądzony poza miejscowością, w której ma siedzibę obrońca oskarżonego, dojazd adwokata na rozprawę własnym samochodem jest czynnością nieodzowną, której koszt podlega zwrotowi jako wydatek niezbędny (§ 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie… Dz.U. z 2002 r. nr 163, poz. 1348, z późn. zm.). Nie ma znaczenia, czy adwokat wystąpił wcześniej z wnioskiem o wyznaczenie w jego miejsce obrońcy z miejscowości, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 lipca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 5, pozycja: 17, Sygnatura: II AKa 5/13
Data wprowadzenia do systemu: 14-10-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeśli chodzi o wysokość orzeczonej względem oskarżonego nawiązki wskazać należy, iż obrońca nie ma racji wiążąc jej wymiar wyłącznie z wysokością korzyści majątkowej jaką oskarżony uzyskał. Nawiązka, jako środek karny, ma charakter represyjno–kompensacyjny, tak więc jej wymiar winien być determinowany z jednej strony w oparciu o całokształt dyrektyw sądowego wymiaru kary (art. 53 k.k.), z drugiej zaś, respektować funkcję kompensacyjną, co w przypadku analizowanej sprawy wiąże się z partycy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 lipca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 11, pozycja: 40, Sygnatura: II AKa 207/13
Data wprowadzenia do systemu: 23-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie można wymagać, by składając wniosek w trybie art. 378 § 2 k.p.k., czy to sam oskarżony, czy też jego obrońca z urzędu, ujawniali przyjęte czy proponowane linie obrony wyjaśniając, na czym owa sprzeczność polega. Okoliczności te mają charakter poufny, zaś oskarżony zwolniony jest od dostarczania dowodów na swoją niekorzyść (art. 74 § 1 k.p.k.), a obrońcy zabrania podejmowania czynności niekorzystnych dla oskarżonego (art. 86 § 1 k.p.k. a contrario). Tak więc o ile wniosek, o jakim mowa w a [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, [18], 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU