STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 maja 1995 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 48, Sygnatura: II AKr 153/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniosek dotyczący zamiaru zabójstwa (choćby ewentualnego) nie może opierać się na samym tylko fakcie użycia niebezpiecznego narzędzia oraz sposobu działania polegającego zwłaszcza na godzeniu w ważne dla życia okolice ciała pokrzywdzonego, lecz powinien znaleźć potwierdzenie w całokształcie okoliczności czynu oraz cechach osobowości sprawcy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 października 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 49, Sygnatura: II AKz 411/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepisy art. 164a k.p.k. nie uzależniają podjęcia przez organ procesowy decyzji o zachowaniu w tajemnicy danych umożliwiających identyfikację świadka od złożenia wniosku przez osobę, która ma być lub jest przesłuchiwana w tym charakterze.2. Za niewystarczające należy uznać ogólne postanowienie (tu postanowienie prokuratora) o zachowaniu w tajemnicy danych umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka, bowiem w każdym wypadku musi być ono doprecyzowane zarządzeniem wskazującym jakie materiały [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 50, Sygnatura: II AKo 377/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Faktem jest, że pozbawienie wolności jednego z członków rodziny, wspierającego ją materialnie, stanowi uciążliwość dla najbliższej jego rodziny Niewątpliwie negatywnie też oddziałuje na psychikę, w szczególności małoletnich dzieci. Niemniej jednak, ten rodzaj dyskomfortu nie może być uznany za skutek wyjątkowo ciężki, na który powołuje się przepis art. 218 pkt 2 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 listopada 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 51, Sygnatura: II AKz 126/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z przepisem art. 321 § 1 k.p.k., obecność oskarżonego na rozprawie w sprawach toczących się w postępowaniu zwyczajnym jest obowiązkowa. Jeżeli więc oskarżony nie stawia się na taką rozprawę i niestawiennictwa swego nie usprawiedliwia w sposób wskazany prawem, to zachowanie jego rozpatrywać należy w kategoriach działania z prawem, w tym wypadku procesowym, sprzecznego - a więc bezprawnego - co może rodzić skutek wynikający z przepisu art. 217 § 1 pkt 2 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 lutego 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 52, Sygnatura: II AKz 34/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oskarżony ma obowiązek usprawiedliwienia swojej nieobecności i obrońca nie może wymagać, aby to sąd dociekał dlaczego nie stawił się on na rozprawie, o terminie której był zawiadomiony. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 maja 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 53, Sygnatura: II AKa 89/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieprawidłowe cechy osobowości u osoby skłonnej do nadużywania alkoholu, manifestujące się niedojrzałością emocjonalną i społeczną, usposabiające oskarżonego do zachowań słabo kontrolowanych, warunkowanych czynnikami sytuacyjnymi i emocjonalnymi, nie mogą być oceniane tylko w kategorii okoliczności łagodzących, należą bowiem do właściwości osobistych sprawcy ( art. 50 § 2 k.k. ), określają stopień zagrożenia społecznego z jego strony, a tym samym cele zapobiegawcze ( art. 50 § 1 k.k. ), jakie ma [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 października 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 54, Sygnatura: II AKa 105/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypełnienie znamienia „jako autentycznego używa" w odniesieniu do podrobionego lub przerobionego dokumentu wymaga posłużenia się nim w okolicznościach zgodnych z jego przeznaczeniem - dla potwierdzenia okoliczności mającej znaczenie prawne. Nie wypełnia więc tego znamienia ustalone w sprawie niniejszej przekazanie fałszywego dokumentu przez oskarżonego matce, a następnie bratu, gdyż przekazanie to nie oznaczało wylegitymowania się dowodem rejestracyjnym samochodu dla wykazania okoliczności [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 października 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 55, Sygnatura: II AKa 92/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Interpretacja przepisu art. 51 k.k. nie daje podstaw do pobłażliwego, łagodnego traktowania każdego młodocianego. Jeśli bowiem sprawca taki wykazuje wysoki stopień demoralizacji, co niekoniecznie musi być związane z wyjątkowo nagannym trybem życia, ale przejawia się nawet w sposobie dokonania przestępstwa, to wręcz konieczne wówczas będzie długotrwałe, wychowawcze oddziaływanie na niego w toku wykonywania kary pozbawienia wolności, tak określonej, by osiągnęła wymienione cele w optymalnym stopni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 listopada 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 56, Sygnatura: II AKa 85/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla bytu przestępstwa z art. 158 k.k. nie jest niezbędne aby każdy z uczestników pobicia zadał pokrzywdzonemu choćby jeden cios w postaci uderzenia, kopnięcia itp., konieczna jest natomiast, dla wypełnienia znamion tego przestępstwa inna postać udziału w pobiciu, to jest świadome połączenie działania jednego ze sprawców z działaniem drugiego człowieka lub grupy osób przeciwko innemu człowiekowi lub grupie osób, jeżeli z pobicia wynikną skutki wymienione w tym przepisie i to niezależnie od tego, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 października 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 57, Sygnatura: II AKo 283/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Funkcjonalna interpretacja art. 31 § 1 k.p.k. nakazuje przyjąć, że stosunek osobisty o jakim mowa w tym przepisie, zachodzi także wtedy, gdy jest on pośrednio uwarunkowany okolicznościami związanymi ze sprawą, mogącymi wywołać uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędziego. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, [171], 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU