STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 51, Sygnatura: I KZP 33/03
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Karta uprawniająca do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego nie jest „rzeczą ruchomą” w rozumieniu art. 284 § 1 k.k. Sąd Najwyższy, w sprawie Sebastiana Z., po rozpoznaniu, przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2003 r., sygn. akt II AKa 154/03, zagadnienia prawnego, wymagającego zasadniczej wykładni ustawy: „Czy karta uprawniająca do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego jest cudzą rzeczą ruchomą [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 164, Sygnatura: I CK 157/02
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. z reguły nie może być kwalifikowane, jako wpływające w istotny sposób na wynik sprawy w rozumieniu art. 3931 pkt 2 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Jana D. – właściciela Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Owoców, Warzyw, Grzybów i Mrożonek w P., przeciwko Tadeuszowi J. i Sławkowi W. – wspólnikom Spółki Cywilnej „Złoty Kłos” w B. D., o zapłatę i z powództwa wzajemnego Tadeusza J. i Sławka W. – wspólników Spółki Cywilnej „Z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 164, Sygnatura: I CK 157/02
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. z reguły nie może być kwalifikowane, jako wpływające w istotny sposób na wynik sprawy w rozumieniu art. 3931 pkt 2 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Jana D. – właściciela Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Owoców, Warzyw, Grzybów i Mrożonek w P., przeciwko Tadeuszowi J. i Sławkowi W. – wspólnikom Spółki Cywilnej „Złoty Kłos” w B. D., o zapłatę i z powództwa wzajemnego Tadeusza J. i Sławka W. – wspólników Spółki Cywilnej „Z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 74, Sygnatura: I CK 134/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest praktyką nadużycia pozycji dominującej na rynku w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów odmowa dostaw towaru przez monopolistę, jeżeli decyzja o tej odmowie ma charakter obiektywny, dotyczy wszystkich tego rodzaju kontrahentów i ma charakter przejściowy, uzależniony od okoliczności, które ją uzasadniały. Sąd Najwyższy, w sprawie z odwołania Ireny Z. i Zdzisława Z., przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 139, Sygnatura: III CKN 402/01
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
...Stan wymagalności wierzytelności nie daje się określić wedle jednej reguły obejmującej wszelkie stosunki prawne. Na tle roszczenia o zwrot nakładów istotną cechą jest ich charakter uzupełniający, w stosunku do zasadniczego roszczenia windykacyjnego, które zapewnia ochronę właścicielowi pozbawionemu władztwa nad rzeczą. Ponieważ własność jest prawem podlegającym w porządku prawnym państwa silnej ochronie (art. 21 ust. 1 Konstytucji), dlatego uprawnienia posiadacza ingerującego w wykonywan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 września 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 136, Sygnatura: IV SA 2876/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniosek informujący o ustaniu przekroczenia może być złożony przez jednostkę organizacyjną jeszcze przed nałożeniem na nią kary w trybie określonym w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie kar pieniężnych za naruszanie wymagań ochrony środowiska oraz rejestru decyzji dotyczących tych kar (Dz.U. nr 162, poz. 1138). Warunkiem koniecznym uwzględnienia wniosku jest przedstawienie wyników pomiarów w terminie określonym w § 5 ust. 3 rozporządzenia. Złożenie wniosku nie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

Glosa do orzeczenia Sądu Okręgowego w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 18 września 2003

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 2, Sygnatura: III Ca 712/03
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Paweł Czubik*) Glosa do orzeczenia Sądu Okręgowego w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 18 września 2003 (sygn. akt. III Ca 712/03) Główna teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: O formie czynności prawnych (czyli w przedmiotowej sprawie formie sporządzenia pełnomocnictwa do przeniesienia własności nieruchomości) stanowi (...) przepis ww. umowy (tj. polsko-czechosłowackiej umowy o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnyc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 142, Sygnatura: II SA 2199/01
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Funkcjonowanie utworzonego wcześniej Biura Informacji Kredytowej SA nie pozbawiło banków spółdzielczych możliwości skorzystania z unormowania zawartego w art. 105 ust. 4 Prawa bankowego. 2. Art. 105 ust. 4 Prawa bankowego przewiduje czynność powołania do życia nowego podmiotu o charakterze publicznym, zajmującego się w państwie określonym zakresem spraw, a nie powierzenia spraw podmiotowi, który już istniał wcześniej i prowadził inną działalność. Naczelny Sąd Administracyjny, po r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 109, Sygnatura: III SA 2916/01
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Środki przyznane w ramach dotacji mają „znaczony” charakter i podmiot je otrzymujący nie ma swobody w ich wykorzystaniu, chyba że pozwalają mu na to przepisy szczególne. 2. Przepis art. 93 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie ma uznaniowego charakteru. Jeśli zajdą opisane w nim przesłanki, dotacja podlega zwrotowi. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 17 września 2003 r., sprawy ze skargi Gminy L., na decyzję Ministra Finansów z dnia 17 września 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 31, Sygnatura: III CZP 53/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wierzytelności zabezpieczone przewłaszczeniem rzeczy są objęte postępowaniem układowym. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku dłużnika „Stella” SA w T., o przeprowadzenie postępowania układowego, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 11 września 2003 r., zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Toruniu, postanowieniem z dnia 28 października 2002 r., sygn. akt VI Gz 144/02, „Czy postępowanie układowe obejmuje wierzytelności zabezpiecz [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, [173], 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU