STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: II AKr 195/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Inaczej niż określenie „używa", zawarte m.in. w art. 159 k.k., określenie „posługuje się", jest bardzo szerokie. Obejmuje ono wszystkie takie zachowania, które od strony obiektywnej wiążą się z posiadaniem przez napastnika noża, czy innego niebezpiecznego narzędzia oraz z - co najmniej - okazaniem go ofierze, a od strony podmiotowej ukierunkowane są na zastraszenie. Nie jest przy tym konieczne ustalenie, że sprawcy rozboju w sposób bardziej, czy mniej bezpośredni i wyraźny zagrozili [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 listopada 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II AKr 164/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Narzędzia, którymi posługiwać się może sprawca rozboju w sensie art. 210 § 2 k.k. podzielone być mogą na trzy grupy Pierwsza obejmuje takie narzędzia, które ze względu na swoje cechy zawsze stanowią narzędzia niebezpieczne w rozumieniu art. 210 § 2 k.k., a do grupy tej należy bron palna (verba legis), a także na przykład noże, siekiery, tasaki itd. Drugą grupę stanowią narzędzia, które same w sobie nie są narzędziami niebezpiecznymi, ale posiadają cechy, które w połączeniu z określonym sposobem [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 marca 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: II AKr 376/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czyn zakwalifikowany z art.148 § 1 k.k. pochłania oczywiście fakt zadania ciężkiego uszkodzenia ciała z art. 155 § 1 pkt 2 k.k., nie pochłania jednak kwalifikacji z art. 234 § 2 k.k., gdyż w art. 148 § 1 k.k, nie uwzględnia się faktu specjalnej ochrony funkcjonariusza policji, na którego atak podnosi stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu. Należało więc dla odzwierciedlenia w kwalifikacji prawnej pełnej zawartości kryminalnej czynu, obok art. 148 § 1 k.k. powołać także art. 234 § 2 k.k. ora [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 kwietnia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: II AKr 101/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla oceny sprawcy realizującego dyspozycję przepisu art. 227 § 2 k.k. nie ma żadnego znaczenia, czy skutek w postaci puszczenia w obieg przerobionych lub podrobionych pieniędzy ma nastąpić na terytorium Państwa Polskiego, czy też poza jego granicami, bowiem przepis art. 113 k.k. wymaga od obywateli polskich posłuszeństwa polskiemu prawu również w czasie pobytu za granicą i to niezależnie od tego, czy w miejscu tym stan prawny tożsamy jest z obowiązującym w kraju. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 listopada 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: II AKr 197/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo z art. 268 k.k. jest przestępstwem umyślnym, wymaga zatem wykazania w oparciu o ustalone elementy stanu faktycznego, iż miały miejsce świadome działania sprawcy realizujące którąkolwiek z czynności sprawczych tego przestępstwa – to jest zniszczenie, ukrycie lub usunięcie dokumentu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 października 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: II AKz 275/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie przysługuje środek odwoławczy od wszelkich postanowień sądu odwoławczego, gdyż decyduje o tym dwuinstancyjność ustroju sądownictwa polskiego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: II AKr 123/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uzasadnienie wyroku stanowi dokument o charakterze sprawozdawczym i powinno zawierać uporządkowany wynik narady z dokładnym wskazaniem – gdy chodzi o podstawę faktyczną wyroku – co sąd uznał za udowodnione i jak ocenił poszczególne dowody. Ma to zasadnicze znaczenie przede wszystkim w sprawach całkowicie lub częściowo poszlakowych, gdzie poszczególne dowody pośrednie w konsekwencji muszą wskazywać na logiczny i szczelny ciąg dowodowy umożliwiających ostateczne wyrokowanie w sposób pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 listopada 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: II AKz 293/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak jest podstaw do obciążenia oskarżonego w pełnym zakresie kosztami postępowania wynikającymi z zaangażowania tłumaczy zarówno w postępowaniu przygotowawczym. W obu tych fazach postępowania, koszty poniesione w związku z zaangażowaniem tłumaczy w celu umożliwienia oskarżonemu, nie władającemu językiem polskim, udziału w postępowaniu i korzystania z uprawnień procesowych, ponosi Skarb Państwa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 grudnia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 4, pozycja: 15, Sygnatura: II AKa 373/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na gruncie art. 57 k.k., nawet w przypadkach określonych w § 1, sąd orzekający nie jest zobligowany do nadzwyczajnego złagodzenia kary. Ustawodawca używając określenia „sąd może" przesądził o tym, iż decyzja w tym zakresie zależy każdorazowo, od uznania sądu. Ograniczenie w przedmiocie nadzwyczajnego złagodzenia kary jest orzeczeniem o karze. Oznacza to, że wszystko to, co w świetle art. 50 k.k. ma znaczenie dla jej wymiaru, musi być brane pod uwagę także przy decyzji o jej ewentualnym nad [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 października 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 4, pozycja: 16, Sygnatura: II AKa 276/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oceny moralne dokonywane na gruncie § 2 art. 148 k.k. nie mogą prowadzić do próby usprawiedliwienia samego zabójstwa, bo rzecz jasna nie znajduje ono żadnego usprawiedliwienia, lecz do usprawiedliwienia afektu, w którym sprawca działał i który nie wyłącza przestępczości jego czynu. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, [174], 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU