STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 grudnia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 4, pozycja: 17, Sygnatura: II AKa 372/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Odebranie oświadczenia woli, za jakie należy uznać wniosek o ściganie o czyn z art. 168 k.k. popełniony na osobie małoletniego, od jego rodzica pozbawionego prawomocnie władzy rodzicielskiej, nie wywołuje przewidzianych w tym zakresie przez ustawę skutków prawnych.II. Nie każda ingerencja w narządy płciowe pokrzywdzonego, nawet będącego dzieckiem, przez osobę trzecią, wiązać się musi z koniecznością przypisania jej odpowiedzialności z art. 168 kk., ta bowiem wiąże się z doprowadzeniem do aktu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 grudnia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: II AKa 407/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczność, że fundusz alimentacyjny pokrywa zaliczkowo należne kwoty alimentacyjne zasądzone od dłużnika, który uchyla się od ich uiszczania nie zmienia faktu, że samo ich niepokrywanie przez sprawcę może wypełniać także znamię „narażenia pokrzywdzonych na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych". Pomoc z funduszu alimentacyjnego działa tak samo, jak działa każda inna pomoc od osób nie zobowiązanych, które z pobudek humanitarnych umożliwiały egzystencję osób pokrzywdzonych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 19, Sygnatura: III AKa 46/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do oceny przestępstwa paserstwa przewidzianego w art. 215 § 1 k.k. niepotrzebne jest ustalenie podmiotowego związku między sprawcą paserstwa a przestępstwa, za pomocą którego rzecz została uzyskana. Wystarczy więc obiektywne stwierdzenie przestępczego pochodzenia rzeczy oraz ustalenie umyślności działania pasera, opartej na świadomości takiego pochodzenia rzeczy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 października 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 20, Sygnatura: II AKz 293/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosowanie art. 344 § 2 k.p.k. w stosunku do osób, którym przedstawiono zarzut i następnie postępowanie wobec nich zostało umorzone - jest niedopuszczalne. Decyzje prokuratora o umorzeniu śledztwa mogą być zaskarżone w trybie art. 280 i 288 k.p.k., a instytucja z art. 344 § 2 k.p.k. nie może służyć zastępowaniu trybu zaskarżania przewidzianego w innych przepisach szczególnych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 19, Sygnatura: III AKa 46/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do oceny przestępstwa paserstwa przewidzianego w art. 215 § 1 k.k. niepotrzebne jest ustalenie podmiotowego związku między sprawcą paserstwa a przestępstwa, za pomocą którego rzecz została uzyskana. Wystarczy więc obiektywne stwierdzenie przestępczego pochodzenia rzeczy oraz ustalenie umyślności działania pasera, opartej na świadomości takiego pochodzenia rzeczy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 października 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 20, Sygnatura: II AKz 293/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosowanie art. 344 § 2 k.p.k. w stosunku do osób, którym przedstawiono zarzut i następnie postępowanie wobec nich zostało umorzone - jest niedopuszczalne. Decyzje prokuratora o umorzeniu śledztwa mogą być zaskarżone w trybie art. 280 i 288 k.p.k., a instytucja z art. 344 § 2 k.p.k. nie może służyć zastępowaniu trybu zaskarżania przewidzianego w innych przepisach szczególnych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 listopada 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 6, pozycja: 21, Sygnatura: II AKa 314/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie stanowi obrazy przepisu art. 323 k.p.k. będącego w istocie rzeczy wyjątkiem od treści art. 321 § 1 k.p.k. i art. 388 pkt 9 k.p.k. sytuacja, w której oskarżony, który złożył już wyjaśnienia, co do którego uchylono tymczasowe aresztowanie informujące precyzyjnie o terminie kolejnej rozprawy oraz treści art. 323 k.p.k. zaniechał stawiennictwa na nią, zachowując się w sposób analogiczny do opuszczenia sali rozpraw, czym wykazał on wolę nieuczestniczenia w kolejnej fazie postępowania przed sądem, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 listopada 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 6, pozycja: 22, Sygnatura: II AKa 398/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obraza prawa materialnego oznacza bądź niepostąpienie przez sąd zgodnie z ustawowym nakazem, bądź też postąpienie wbrew wyraźnemu ustawowemu nakazowi. Obrazy takiej nie stanowi natomiast skorzystanie przez sąd z przysługującej mu możliwości określonego postępowania. Wobec tego, że art. 57 § 2 k.k. przewiduje tylko możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary, jego zastosowanie pozostawione jest uznaniu sądu orzekającego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 listopada 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 6, pozycja: 23, Sygnatura: II AKa 395/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z uwagi na fakt, iż przeciwko oskarżonemu prowadzone jest śledztwo o popełnienie innego czynu przestępczego, nie może być to traktowane jako okoliczność obciążająca, albowiem prowadzenie postępowania przygotowawczego przeciwko określonej osobie nie przesądza jeszcze o winie tej osoby Ten bardziej okoliczność ta nie może być uznana za przesądzającą o negatywnej prognozie oskarżonego, a tym samym wykluczającą możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 sierpnia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 24, Sygnatura: II AKa 136/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Dyżurny komisariatu policji, niezależnie od jego stopnia służbowego, pełni funkcję związaną ze szczególną odpowiedzialnością w rozumieniu przepisu art. 240 pkt 1 k.k.II. Między przepisem art. 240 pkt 1 k.k. i art. 239 § 3 k.k. zachodzi pozorny zbieg przepisów, nie uzasadniający potrzeby korzystania z instytucji określonej w przepisie art. 10 § 2 k.k. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, [175], 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU