STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 czerwca 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 25, Sygnatura: II AKa 180/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Niewątpliwie oskarżony, jako starszy kontroler celny, wykonując czynności służbowe, pełnił funkcję publiczną. W odniesieniu jednak do okoliczności przedmiotowego zdarzenia, gdyby nawet przyjąć, iż oskarżony, jako starszy kontroler celny, ze względu na zajmowane stanowisko i powierzone zadania pełnił funkcję związaną ze szczególną odpowiedzialnością, to przecież z całą pewnością konkretna czynność służbowa oskarżonego związana z przyjęciem korzyści w kwocie 150 zl za przepuszczenie około 900 k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 2 października 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 26, Sygnatura: II AKz 511/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawomocność postanowienia o zachowaniu tajemnicy danych umożliwiających ujawnienia tożsamości świadka ma charakter ostateczny i dane świadka, występującego od tej chwili jako świadek incognito nie mogą być ujawnione już nigdy; ani w toku postępowania, ani po jego zakończeniu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 października 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 27, Sygnatura: WKK 97/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O tym, czy zarzut wskazany w kasacji jest zarzutem o jakim w art. 463 lit. a § 1 k.p.k. decyduje treść zarzutu, a nie tak jak został nazwany przez autora kasacji. Zarzut obrazy art. 148 § 1 k.k. i art. 7 § 1 k.k. - jako zarzut rażącego naruszenia prawa materialnego - będzie aktualny wówczas, gdy sprawca śmierci innego człowieka zostanie skazany za czyn z art. 148 § 1 k.k., mimo że sąd orzekający ustalał, że nie działał on z zamiarem zabójstwa. Jeżeli natomiast takie są ustalenia o podmiotowej st [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 sierpnia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 28, Sygnatura: II AKo 268/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro uregulowanie prawne nie przewiduje dla oskarżonego dopuszczalności zaskarżenia decyzji o wyznaczeniu lub odmowie wyznaczenia obrońcy z urzędu, to oczywistym jest, że uprawnienie takie nie przysługuje również prawnemu pomocnikowi oskarżonego (obrońcy). Samo zaś wnoszenie rzekomych środków odwoławczych w celu spowodowania zwolnienia z funkcji wyznaczonego obrońcy z urzędu, z pominięciem trybu przewidzianego w art. 75 § 2 k.p.k. żadną miarą nie może być uznane za czynności korzystne dla oskar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 lutego 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 29, Sygnatura: II AKz 54/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kodeks postępowania karnego nie przewiduje zażalenia na postanowienie uchylające zarządzenie poddania oskarżonego obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. Z kontekstu normatywnego przepisu art. 184 k.p.k. wynika, że zażalenie przysługuje tylko na decyzje pozytywne, to jest „o skierowaniu na obserwację" i „o przedłużeniu jej okresu", a nie na decyzje negatywne, to jest odmawiające skierowania na obserwację lub przedłużenie jej okresu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 grudnia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 30, Sygnatura: II AKz 336-338/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zażalenie na postanowienie wydane na etapie postępowania jurysdykcyjnego przez sąd w trybie przepisu art.199 k.p.k. nie przysługuje i jako takie jest niedopuszczalne z mocy ustawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 października 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 31, Sygnatura: II AKo 379/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 211 § 2 k.p.k. postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania musi określać termin, do którego aresztowanie ma trwać. Zestawienie tego przepisu z art. 222 § 1 k.p.k. wskazuje, że czas zastosowanego przez sąd rejonowy tymczasowego aresztowania nie może przekroczyć trzech miesięcy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 grudnia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 32, Sygnatura: II AKo 334/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samo tylko sporządzenie i przechowywanie materiałów pisemnych zawierających krytyczną ocenę ustroju PRL i polityki ówczesnych władz, jeżeli nie wiązało się z ich upowszechnianiem, bądź innym wykorzystywaniem dla celów politycznych, nie stanowi działalności niepodległościowej, o jakiej mowa w art. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 lipca 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 33, Sygnatura: II AKo 17/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada niezmienności składu sądu stosuje się również w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, bądź zatrzymanie, a także za represje z powodu działalności na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Sprawy te sąd rozpoznaje na rozprawie (art. 488 § 2 k.p.k. i art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r.). Jeżeli więc rozprawę prowadzi się w dalszym ciągu mimo zmiany składu sądu bez wyraźnie oświadczonej zgody stron, postanowienie kończące [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 4 lipca 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 9, pozycja: 34, Sygnatura: II AKa 105/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Alibi jest jedynie dowodem negatywnym, co oznacza, że jego obalenie nie może prowadzić do pozytywnych ustaleń w przedmiocie sprawstwa. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, [176], 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU