STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 1997 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 10, pozycja: 34, Sygnatura: II AKa 7/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarty w art. 168 k.p.k. zakaz odtwarzania zeznań osób najbliższych dla oskarżonego, które skorzystały z prawa przysługującego im zgodnie z art. 165 § 1 k.p.k., albo osób pozostających z oskarżonym w szczególnie bliskim stosunku osobistym, które skorzystały ze zwolnienia przewidzianego w art. l67 k.p.k. nie oznacza zakazu odtwarzania wszystkich wypowiedzi tych osób, w szczególności dotyczących zdarzenia, pozaprocesowych relacji przekazanych świadkom, którym prawo do odmowy zeznań nie przysługuj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 10, pozycja: 46, Sygnatura: II AKa 410/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wymierzenie oskarżonemu surowszej o 2 lata, niż poprzednio, kary dodatkowej pozbawienia praw publicznych, przy jednoczesnym wymierzeniu o 1 rok niższej kary pozbawienia wolności i nieorzeczenie dwóch nawiązek, jakie orzekano w poprzednim, uchylonym wyroku, nie jest orzeczeniem „kary surowszej" i nie narusza zakazu reformationis in peius z art. 408 k.p.k.Aprobata dla takiego orzeczenia jest jednak uzasadniona tylko wtedy, gdy zmiana wysokości wymierzonej oskarżonemu kary pozbawienia wolnośc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 maja 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 10, pozycja: 47, Sygnatura: II AKa 97/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawca, który dokonuje zaboru mienia - nawet w przekonaniu, iż egzekwuje dług innej osoby - który nie stanowi własności dłużnika, a nadto gdy wartość zabranych rzeczy zdecydowanie przekracza wysokość potencjalnego długu, nie dokładając wcześniej ,jakiejkolwiek staranności, aby okoliczności wspomniane wyżej sprawdzić, zachowaniem swoim wyczerpuje znamiona zbrodni określonej w przepisie art. 210 k.k., o ile wchodzi natychmiast w posiadanie tych rzeczy chce nimi rozporządzać jak właściciel, po upr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 13 czerwca 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 48, Sygnatura: I AKr 307/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istota czynu z art. 80 u.k.s. sprowadza się do narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie cła w formie przemytu celnego albo oszustwa celnego w obrocie towarowym z zagranicą.Wprowadzenie w błąd wymienione w tym przepisie może nastąpić w szczególności przez zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy lub podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. Wprowadzenie w błąd może nastąpić poprzez wypowiedzi ustne albo poprzez posługiwanie się nieprawdziwym dokumentem czy inną deklaracją celną. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 23 sierpnia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 49, Sygnatura: II AKa 59/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd I instancji... z obrazą art. 6 § 1 u.k.s. zakwalifikował czyny oskarżonego jako jedno przestępstwo wyczerpujące znamiona różnych przepisów k.k. oraz art. 94 § 1 u.k.s., albowiem jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w ustawie karpo-skarbowej oraz w przepisach innej ustawy karnej, stosuje się każdy z tych przepisów. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 października 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 50, Sygnatura: II AKz 628/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawomocna decyzja sądu wydana w postępowaniu pierwszoinstancyjnym na podstawie art. 299 § 1 pkt 2 k.p.k. lub art. 344 k.p.k., a także decyzja sądu odwoławczego wydana na podstawie art. 386 § 2 k.p.k. uchyla stan zawisłości sprawy przed sądem i cofa sprawę do etapu postępowania przygotowawczego, powodując zniesienie aktów zamykających uprzednio prowadzone postępowanie przygotowawcze, takich jak postanowienie o zamknięciu dochodzenia lub śledztwa, akt oskarżenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 października 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 51, Sygnatura: II AKz 546/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasadniczą przesłanką roszczenia o odszkodowanie za oczywiście niesłuszne tymczasowe aresztowanie jest faktyczne pozbawienie wolności w oparciu o decyzję uznaną za oczywiście niesłuszną. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 października 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 52, Sygnatura: II AKz 543/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie z art. 9 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. nie jest uzupełnieniem świadczenia odszkodowawczego o jakim mowa w art. 8 ust. 1 ustawy lutowej, a zatem przy jego dochodzeniu obowiązuje termin określony w art. 8 ust. 2 ustawy, do dyspozycji którego odsyła zresztą treść tego przepisu - art. 9 wyżej cytowanej ustawy. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, [178]
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU