STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 11, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 651/99
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 grudnia 1999 r., sygn. I ACa 651/99 Złożenie oświadczenia woli w przedmiocie odwołania darowizny nieruchomości skutkuje upadkiem causae donandi, lecz nie unicestwia z mocy samego prawa prawnorzeczowego skutku umowy darowizny. 1. Powód wniósł powództwo o ustalenie nieważności umowy sprzedaży dokonanej na rzecz osoby trzeciej. Jako przesłankę wstępną dla tego rozstrzygnięcia podał skuteczne odwołanie przez darczyńcę wykonanej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 192/991)
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 czerwca 1999 r., sygn. I ACa 192/991) Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Możność uchylenia się od skutków wadliwego oświadczenia woli następuje przez złożenie innej osobie stosownego oświadczenia na piśmie, którym może być również pozew wniesiony przeciwko tej osobie. Wówczas datę uchylenia się od skutków oświadczenia woli stanowi chwila doręczenia pozwu. Powód wytoczył powództwo (z uzasadnien [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 lutego 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 811/98
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
MGR INŻ. BOGUSŁAW KLER do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 lutego 1999 r., sygn akt I ACa 811/98. Teza wyroku: Warunkiem, od którego zależy powstanie ochrony korzystania z oznaczenia przedsiębiorstwa, na podstawie art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest wcześniejsze niż konkurent używanie tego oznaczenia w obrocie gospodarczym. Tezy glosy: W przypadku, gdy u przedsiębiorcy, który później rozpoczął używanie oznaczenia, jest ono jego własnym nazwiskiem, wcześniej u [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 440/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Okoliczność, że odpowiedzialność jednego z pozwanych ukształtowana jest na zasadach ryzyka związanego z ruchem przedsiębiorstwa (art. 435 § 1 k.c.), a także wynika z odpowiedzialności na podstawie art. 430 k.c., za zawinione zachowanie podlegające jego tymczasowemu kierownictwu bezpośredniego sprawcy szkody - kierowcy mechanicznego środkas komunikacji, nie wyłącza odpowiedzialności drugiego z pozwanych jako jego samoistnego posiadacza na podstawie art. 436 § 1 k.c., jeśli szko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 października 1998 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 612/98
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 października 1998 r., sygn. I ACa 612/98[*] Sam fakt zawieszenia symbolu religijnego w budynku władzy publicznej nie jest wystarczający dla przyjęcia naruszenia swobody sumienia. 1. Stan faktyczny glosowanego orzeczenia w skrócie był następujący. W 1990 roku na sali obrad Rady Miejskiej w Ł. umieszczony został krzyż. W dniu 12 listopada 1997 r. powód zwrócił się do przewodniczącego rady miejskiej z wnioskiem o usun [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

KOMENTARZ DO ROZDZIAŁU 26 KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO

Rocznik: 2001, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bolesław Kurzępa KONTROLA I UTRWALANIE ROZMÓW – KOMENTARZ DO ROZDZIAŁU 26 KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO Art. 237 § 1. Po wszczęciu postępowania sąd na wniosek prokuratora może zarządzić kontrolę i utrwalanie treści rozmów telefonicznych w celu wykrycia i uzyskania dowodu dla toczącego się postępowania lub zapobieżenia popełnieniu nowego przestępstwa. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483), w art. 49 zapewnia każdemu wolność i ochronę ta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 10 sierpnia 1998 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: II AKa 77/98
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Adam Wróbel Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 10 sierpnia 1998 r., sygn. II AKa 77/98 (OSA nr 7-8/1999, poz. 52) Jeżeli sprawca umyślnie sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego rozstroju zdrowia, w wyniku czego następuje dalszy skutek w postaci ciężkiego rozstroju zdrowia, którego sprawca nie chciał ani się nań nie godził, lecz bezpodstawnie przypuszczał, że tego skutku uniknie, to czyn taki podlega kumulatywnej kwalifikacji z art. 160 § 1 k.k. (z 1969 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 18 czerwca 1998 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 178/98
Data wprowadzenia do systemu: 19-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 18 czerwca 1998 r., sygn. I ACa 178/98x "Polskie prawo nie zakazuje zawierania umów niekorzystnych, dlatego dysproporcja między wartością określonych w umowie wzajemnych świadczeń stron, np. sprzedaż rzeczy po zaniżonej cenie, nie jest wystarczającym powodem do uznania umowy za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego, jeżeli sprawca w konkretnej sytuacji miał warunki do swobodnego podejmowania decyzji zgodnie ze swoją w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 18 czerwca 1998 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 178/98
Data wprowadzenia do systemu: 19-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 18 czerwca 1998 r., sygn. I ACa 178/98x "Polskie prawo nie zakazuje zawierania umów niekorzystnych, dlatego dysproporcja między wartością określonych w umowie wzajemnych świadczeń stron, np. sprzedaż rzeczy po zaniżonej cenie, nie jest wystarczającym powodem do uznania umowy za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego, jeżeli sprawca w konkretnej sytuacji miał warunki do swobodnego podejmowania decyzji zgodnie ze swoją w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 71/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Dla osoby pozostawiającej swój samochód na parkingu istotne znaczenie przy dokonywaniu oceny, jakie usługi są oferowane przez prowadzącego parking, a więc jakiej treści umowa jest z nim zawierana, czy jest to umowa przechowania, czy umowa najmu miejsca postojowego, mają widoczne oznaczenia parkingu oraz takie elementy rzeczywistości dostrzegane natychmiast przez każdego kierowcę, które pozwalają w szybkim czasie, w sposób niewątpliwy, zorientować się w charakterze parkingu i r [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, [19], 20, 21, 22, 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU