STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 czerwca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 4, pozycja: 16, Sygnatura: II AKz 342/12
Data wprowadzenia do systemu: 14-10-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie jest uchybieniem sporządzenie dwóch odrębnych opinii pod warunkiem, że zarówno dwaj psychiatrzy jak i seksuolog wspólnie uczestniczyli w badaniu i diagnozowaniu oskarżonego, a następnie swoje wnioski uzgodnili. Taka sytuacja powoduje, że co prawda opinia biegłych zostanie sporządzona na dwóch osobnych dokumentach, ale będzie ona opinią wspólną. 2. Wadliwa reprezentacja małoletniego, jako strony w postępowaniu przygotowawczym, może stanowić istotny brak śledztwa skutkujący zwrotem sprawy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 12, pozycja: 44, Sygnatura: II AKa 75/12
Data wprowadzenia do systemu: 23-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istotnym elementem panowania wymaganym w wypadku sprawstwa kierowniczego jest to, że od decyzji osoby kierującej zależy rozpoczęcie akcji, jej prowadzenie lub zmiana, a nawet decyzja o jej przerwaniu. Kierujący i wykonawca winni znajdować się w takim układzie, który stwarza rzeczywistą i uświadomioną możliwość kształtowania przez kierującego, przebiegiem akcji. Przyjąć należy, że kierowanie wykonaniem, o którym mowa w art. 18 § 1 k.k., zachodzi wtedy, gdy w przypadku czynu o wieloosobowej konfig [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 maja 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 4, pozycja: 12, Sygnatura: II AKa 24/13
Data wprowadzenia do systemu: 14-10-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oskarżeni doprowadzili do sytuacji, w której na terenie działającej w ruchu ciągłym kopalni węgla kamiennego doszło do nagłego zatrzymania procesów wydobywczych, co uniemożliwiło zabezpieczenie wyrobisk na czas przestoju. Co więcej, w trakcie prowadzonej akcji strajkowej sprzeciwili się dopuszczeniu do zjazdu wystarczającej ilości pracowników mogących zabezpieczyć wyrobiska i maszyny w ścianach, na których prowadzone było wydobycie. Prowadziło to do wzrostu zagrożenia metanowego i pożarowego, sp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 maja 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 6, pozycja: 19, Sygnatura: II AKa 141/13
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeśli działania polegające na uprawie konopi, a następnie wytwarzaniu z nich środka odurzającego, podjęte są ze z góry powziętym zamiarem, zachowanie takie należy uznać za jedno przestępstwo, wyczerpujące znamiona określone w przepisach art. 63 ust. 3 i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z art. 12 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2013 r., sprawy B. W., oskarżonego z art. 12 k.k. w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 maja 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 7, pozycja: 21, Sygnatura: II AKa 81/13
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla bytu przestępstwa z art. 228 § 2 k.k. nie jest konieczne wykazanie zależności pomiędzy przyjmowaną korzyścią majątkową, a „zachowaniem stanowiącym naruszenie przepisów prawa” jak tego wymaga dyspozycja art. 228 § 3 k.k. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2013 r., sprawy M. J., oskarżonego z art. 18 § 3 k.k. w związku z art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 273 k.k. w zbiegu z art. 271 § 3 k.k. w związku z art. 12 k.k., art. 228 § 1 k.k. w związku z art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 maja 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: II AKa 124/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Niewątpliwie oskarżony naruszył warunki umowy leasingu nie zwracając niezwłocznie po wypowiedzeniu tychże umów maszyn, co uzasadniało rozstrzygnięcie sporu na płaszczyźnie cywilnoprawnej, jednak nie sposób niewątpliwie mówić tu o zamiarze ich przywłaszczenia w rozumieniu normy wyrażonej w przepisie art. 284 § 2 k.k. Warunkiem przypisania sprawcy odpowiedzialności karnej za występek przywłaszczenia, czy też jego kwalifikowanej formy, jaką jest sprzeniewierzenie rzeczy ruchomej jest to, by szko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 maja 2013 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 11, pozycja: 42, Sygnatura: II AKa 90/13
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyjęcie jednej z przewidzianych w art. 197 § 1 k.k. form oddziaływania na ofiarę wyklucza jednoczesne przyjęcie, że wykorzystano jej stan bezradności w rozumieniu art. 198 k.k. Wykluczony jest kumulatywny zbieg przepisów art. 197 § 1 k.k. i art. 198 k.k. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2013 r., sprawy 1. M. M., oskarżonego z art. 197 § 3 pkt 1 k.k. w związku z art. 12 k.k.; 2. A. K., oskarżonego z art. 197 § 3 pkt 1 k.k. w związku z art. 12 k.k.; 3. M. M. (1), os [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: II AKa 70/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Notatki operacyjne, nagrania obrazu i dźwięku, jak i zeznania osób zaangażowanych w prowadzenie w sprawie czynności operacyjnych są dowodami „skażonymi” pierwotnie, gdy te czynności operacyjne stosowane przez CBA wykonywane były wbrew prawu i nie mogą stanowić podstawy faktycznej i prawnej dla kontynuacji działań operacyjnych i legalizacji uzyskanych w ich wyniku materiałów operacyjnych. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2013 r., sprawy: 1. B. S. (...) [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 4, pozycja: 14, Sygnatura: II AKa 96/13
Data wprowadzenia do systemu: 14-10-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oskarżony osiągnął korzyść majątkową, w postaci pieniędzy pochodzących z kredytu, wprowadził pokrzywdzony bank, czyli osobę prawną w błąd co do swojej sytuacji majątkowej – przedkładając w tym celu poświadczający nieprawdę dokument w postaci nierzetelnego operatu szacunkowego i pozornej umowy dzierżawy oraz poświadczające nieprawdę deklaracje PIT – doprowadził pokrzywdzony bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez udzielenie mu kredytu mimo braku odpowiedniego w ocenie ba [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 12, pozycja: 43, Sygnatura: II AKz 162/13
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Dla zaistnienia przesłanek unormowanych przepisem art. 611e k.p.k. wymagane jest jedynie ustalenie, czy dana osoba jest obywatelem państwa, w którym aktualnie przebywa. 2. Literalna wykładnia normy zawartej w przepisie art. 611e k.p.k., a w szczególności zapis o odpowiednim stosowaniu przepisów rozdziału 66 ustawy pozwala przyjąć, iż przepis ów nie dotyczy tylko obywateli polskich skazanych w innym państwie i cudzoziemców skazanych przez sąd polski, ale również ma zastosowanie do osób o pod [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, [19], 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU