STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Wyrok Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 30 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 6, Sygnatura: VIII K 495/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Żywicki W sprawach, które wywołują publiczne zatroskanie i zainteresowanie, szczególną rangę uzyskują wypowiedzi osób, którym w drodze wyborów powierzono funkcję reprezentowania stowarzyszeń zawodowych. Osoby takie są nie tylko uprawnione, ale i zobowiązane chronić członków skrzywdzonej grupy zawodowej lub profesji, co czyni podatnymi ich na reakcję osób, których wypowiedzi dotyczą. Sąd Rejonowy w E. w VIII Wydziale Karnym, po rozpoznaniu dnia 17 marca 2004 r., 24 maja 2004 r., [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 30 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 6, Sygnatura: VIII K 495/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Żywicki W sprawach, które wywołują publiczne zatroskanie i zainteresowanie, szczególną rangę uzyskują wypowiedzi osób, którym w drodze wyborów powierzono funkcję reprezentowania stowarzyszeń zawodowych. Osoby takie są nie tylko uprawnione, ale i zobowiązane chronić członków skrzywdzonej grupy zawodowej lub profesji, co czyni podatnymi ich na reakcję osób, których wypowiedzi dotyczą. Sąd Rejonowy w E. w VIII Wydziale Karnym, po rozpoznaniu dnia 17 marca 2004 r., 24 maja 2004 r., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II AKo 179/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przepisie art. 25 § 2 k.p.k. przewidziano możliwość zmiany właściwości rzeczowej, przepis ten nie przewiduje jednakże możliwości zmiany właściwości miejscowej. W takiej sytuacji, sąd apelacyjny w tym trybie może przekazać sprawę do rozpoznania sądowi okręgowemu, jako sądowi I instancji, jedynie na wniosek sądu rejonowego właściwego zarówno miejscowo jak i rzeczowo do rozpoznania sprawy i sprawa taka może zostać przekazana tylko i wyłącznie do sądu okręgowego, który jest nadrzędnym nad sądem [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: II AKz 284/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest dopuszczalne umorzenie postępowania karnego o czyny popełnione przed dniem wydania przez państwo obce, z powodu braku zgody tego państwa na pociągnięcie oskarżonego do odpowiedzialności za te czyny, jeżeli państwo to nie miało możliwości zajęcia stanowiska w przedmiocie tej zgody. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem, Sąd Okręgowy umorzył postępowanie o czyny z punktów VIII, XXVI i XXVII aktu oskarżenia, podnosząc, iż czyny te nie zostały objęte wnioskiem o ekstradycję, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 25 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 1, Sygnatura: I Co 2810/02
Data wprowadzenia do systemu: 24-01-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA LAUREATÓW I WYRÓŻNIONYCH W V EDYCJI KONKURSU "SĘDZIA EUROPEJSKI 2005" Joanna Grzankowska W świetle prawa międzynarodowego należy przyjąć niemożność zajęcia zadośćuczynienia przyznanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasbourgu. Sąd Rejonowy w K., I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2004 r., na posiedzeniu niejawnym, spraw egzekucyjnych, z wniosku wierzycieli " P." Spółki z o.o. w K. (I Km 1086/00) i Zakładu Energetycznego K. SA w K. (I Km 1 [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 25 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 1, Sygnatura: I Co 2810/02
Data wprowadzenia do systemu: 24-01-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA LAUREATÓW I WYRÓŻNIONYCH W V EDYCJI KONKURSU "SĘDZIA EUROPEJSKI 2005" Joanna Grzankowska W świetle prawa międzynarodowego należy przyjąć niemożność zajęcia zadośćuczynienia przyznanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasbourgu. Sąd Rejonowy w K., I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2004 r., na posiedzeniu niejawnym, spraw egzekucyjnych, z wniosku wierzycieli " P." Spółki z o.o. w K. (I Km 1086/00) i Zakładu Energetycznego K. SA w K. (I Km 1 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 11, Sygnatura: I ACa 1356/01
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2002 r., sygn. I ACa 1356/01 Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Utrata mocy obowiązującej art. 418 k.c., uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją, nastąpiła dopiero od dnia wejścia w życie Konstytucji z 1997 r. (17 października 1997 r.), a zatem przepis ten ma zastosowanie do zdarzeń, które zaszły wcześniej. 1. Stan faktyczny glosowanego orzeczenia w skrócie był następ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: II AKa 173/04
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrok łączny może orzekać kilka kar łącznych pod tym jednak warunkiem, że ich suma nie będzie dla skazanego mniej korzystna od wykonywania poszczególnych kar bądź wykonywanych kar łącznych orzeczonych uprzednio i kar jednostkowych za przestępstwa, które z braku warunków nie zostały objęte wyrokiem łącznym. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2004 r., sprawy A. K., o wydanie wyroku łącznego, z powodu apelacji, wniesionej przez obrońcę skaz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 31, Sygnatura: II AKa 180/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawą do dochodzenia od Skarbu Państwa odszkodowania i zadośćuczynienia na podstawie art. 552 § 1 k.p.k., nie jest niesłuszne skazanie oraz postępowanie, które do tego doprowadziło, lecz jedynie niesłuszne wykonanie kary, a instytucja z art. 552 § 1 k.p.k., do której odpowiednio stosuje się zasady prawa cywilnego materialnego, jest jednak instytucją prawa karnego z szeregiem odrębności z tego powodu wynikającymi. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2004 r., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie z dnia 15 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 26, Sygnatura: III AUa 1208/03
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nabycie prawa do renty rodzinnej przez osobę, która uprzednio pobierała rentę inwalidzką rolniczą w zbiegu z rentą inwalidzką z ubezpieczenia pracowniczego, nie daje podstaw do zbiegu prawa do renty inwalidzkiej z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego z rentą rodzinną. Z UZASADNIENIA Wnioskodawczyni - K. B. odwołała się od dwóch decyzji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddziału Regionalnego w P.; pierwszej z dnia 29 kwietnia 2002 r., która odmówiła jej prawa do zbiegu świ [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, [184], 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU