STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: II Akzw 473/04
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istnieją różne interpretacje przepisów dotyczące charakteru zastępczej kary pozbawienia wolności, ale zgodnie z art. 65 § 5 k.k.w., ustawodawca przewidział możliwość wstrzymania wykonania takiej kary w sytuacji, gdy skazany podejmie natychmiastowe prace określone w karze ograniczenia wolności. Jeżeli uwzględni się, że skazany prawidłowo zachowywał się w zakładzie karnym, uzyskał uprawnienia do ubiegania się o warunkowe zwolnienie z odbycia kary pozbawienia wolności, to tym samym z racjonalnyc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 14, Sygnatura: III AUa 485/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarcie umowy o pracę dla pozoru (art. 83 k.c. w związku z art. 300 k.p.) lub w celu obejścia prawa (art. 58 k.c. w związku z art. 300 k.p.c.) nie może rodzić skutków prawnych i stanowić podstawy do uznania, że osoba, która zawarła taką umowę podlega ubezpieczeniu społecznemu pracowników. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 19 marca 1997 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. stwierdził, że S. T. nie podlega ubezpieczeniu społecznemu z tytułu zatrudnienia u B. T. od dnia 20 listop [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: II AKzw 352/04
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności może nastąpić tylko i wyłącznie w sytuacji gdy skazany, mimo możliwości, nie uiszcza grzywny lub też nie podejmuje orzeczonej zastępczej formy jej wykonania określonej w art. 45 k.k.w. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy w Płocku, postanowieniem z dnia 5 maja 2004 r., zarządził w stosunku do skazanego K. K. wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w rozmiarze 170 dni w zamian za grzywnę w wysokości 340 stawek po 10 zł każda. Zaż [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 27, Sygnatura: VI ACa 1000/03
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Należy zgodzić się z poglądem co do braku podstaw, aby przypisać pozwanemu przymiot posiadacza w dobrej wierze. Dobra wiara jest usprawiedliwionym w danych okolicznościach błędnym przeświadczeniem posiadacza o istnieniu jakiegoś prawa lub stosunku prawnego, mimo że stan prawny oceniany obiektywnie jest odmienny. Posiadaczem zaś w złej wierze jest ten, kto wie albo wiedzieć powinien na podstawie towarzyszących okoliczności, że nie przysługuje mu wykonywane prawo. Roszczenie przy tym uzupełniaj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 1 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: I ACa 285/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na poczet zachowku nie dolicza się darowizn dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty na rzecz osób nie będących spadkobiercami ani uprawnionymi do zachowku (art. 994 § 1 k.c.). "A contrario" należy przyjąć, iż podlegają zaliczeniu darowizny uczynione na rzecz spadkobierców lub uprawnionych do zachowku bez względu na datę ich dokonania. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2004 r. w Białymstoku, na rozprawie, sprawy z powództwa Wandy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 1 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 285/04
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 1 czerwca 2004 r., sygn. I ACa 285/041) Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Na poczet zachowku nie dolicza się darowizn dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty na rzecz osób nie będących spadkobiercami ani uprawnionymi do zachowku (art. 994 § 1 k.c.). "A contrario" należy przyjąć, iż podlegają zaliczeniu darowizny uczynione na rzecz spadkobierców lub uprawnionych do zachow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 29, Sygnatura: II AKa 160/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 173 § 1 k.p.k. zawiera postulat, by okazanie takie przeprowadzone zostało w sposób wyłączający sugestię, jednak wymogi dla zrealizowania takiej czynności nie zostały bliżej sprecyzowane. Wartość tego dowodu musi być zatem oceniona także pod kątem ewentualnej sugestii i jej wpływu na osobę dokonującą rozpoznania, tym samym okoliczności towarzyszące tej czynności muszą być sądowi znane. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2004 r., sprawy oskarżonego Pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dnia 27 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 15, Sygnatura: III APa 115/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Posiadanie świadectwa depozytowego potwierdzającego konkretną ilość akcji stoczni, uzyskanych nieodpłatnie w toku prywatyzacji, ale nie wydanie tych akcji w naturze, nie jest równoznaczne z zaistnieniem szkody i obowiązkiem jej naprawienia przez Skarb Państwa - Ministra Skarbu Państwa. Z UZASADNIENIA Powodowie H. B. i S. B. domagali się zasądzenia na ich rzecz odpowiednio po 36 173,52 zł i 27 289,70 zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami w związku z nieuzyskaniem akcji Stoczni Gdań [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 16, Sygnatura: I ACa 243/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest utworzenie zakładu opieki zdrowotnej w drodze połączenia istniejących już samodzielnych zakładów. Żaden przepis ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91, poz. 408 z późn. zm.) nie nakazuje poprzedzenia takiego połączenia zakładów procedurą likwidacyjną, przewidzianą w art. 60 ustawy. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2004 r. w Białymstoku, na rozprawie, sprawy z powództwa M T Spółki z o.o. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 13, Sygnatura: II AUa 1190/03
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uregulowanie zawarte w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 z późn. zm.) nie prowadzi do uznania, że za ubezpieczonych "będących pracownikami" można uznać byłych pracowników, którzy wprawdzie legitymują się wymaganym stażem ubezpieczeniowym i stosownym wiekiem, to jednak w momencie złożenia wniosku o wcześniejszej emeryturze nie są już pracownikami. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy w W., wyrokiem [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, [185], 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU