STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: II AKa 42/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchylenie wyroku tylko w zakresie rozstrzygnięcia o karze nie legitymuje sądu I instancji do czynienia ustaleń faktycznych pogarszających sytuację procesową oskarżonego, a wykraczających poza ramy wyznaczone zakresem uchylenia wynikającego z kierunku zaskarżenia. Następuje bowiem stan względnej prawomocności wyroku, co w koniunkcji z normą art. 443 k.p.k. zamyka drogę do wydania orzeczenia zawierającego rozstrzygnięcia mniej korzystne pod względem skutków prawnych niż rozstrzygnięcia zawarte [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 24, Sygnatura: I ACa 1238/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
"O stałości stosunków" w rozumieniu tego przepisu jak i obecnie art. 682 k.c. można mówić w sytuacji, gdy strony związane są pewnymi umowami gospodarczymi w dłuższym okresie (np. kooperacji, franchisingu itp.), powodującymi stałą współpracę gospodarczą między stronami. Natomiast incydentalne umowy danego typu, zawierane pomiędzy stronami co jakiś czas, tak jak w tym przypadku, nie mieszczą się w pojęciu "stałych stosunków", w rozumieniu omawianej regulacji prawnej i nie dają podsta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 marca 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 35, Sygnatura: I ACa 1291/03
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powoływanie się przez Ministra Finansów (Skarb Państwa) na przedawnienie roszczeń posiadaczy przedwojennych obligacji należy zakwalifikować jako nadużycie prawa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 30, Sygnatura: I ACa 1249/03
Data wprowadzenia do systemu: 25-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku wyrządzenia wskutek nienależytego wykonania umowy o zarządzanie szkody zarządcy, naprawienie tej szkody obciążać powinno zarządzane przedsiębiorstwo, a nie Skarb Państwa. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2004 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Jana W., przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie Mazowieckiemu o zapłatę, zobowiązanie i ustalenie, na skutek apelacji pozwanego, od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 maja 2003 r., sygn. akt I C 84 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: III AUa 1916/03
Data wprowadzenia do systemu: 20-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pismo organu rentowego udzielające stosownego wyjaśnienia, co do obowiązującego stanu faktycznego i prawnego, nie jest decyzją w rozumieniu przepisów k.p.a., ponieważ nie rozstrzyga merytorycznie indywidualnej sprawy. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2004 r. w Białymstoku, sprawy z wniosku Danuty K., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Z., o ustalenie obowi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 marca 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III AUa 1916/03
Data wprowadzenia do systemu: 28-02-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
mgr Katarzyna Kiljan, UMK Toruń dr Jacek Wantoch-Rekowski, UMK Toruń Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 marca 2004 r., sygn. III AUa 1916/03 Teza glosowanego postanowienia ma następujące brzmienie: Pismo organu rentowego udzielającego stosownego wyjaśnienia, co do obowiązującego stanu faktycznego i prawnego, nie jest decyzją w rozumieniu przepisów k.p.a., ponieważ nie rozstrzyga merytorycznie indywidualnej sprawy.[1] I. Stan faktyczny w przedmiotowej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 marca 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 9, Sygnatura: III AUa 1916/03
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
mgr Katarzyna Kiljan, UMK Toruń dr Jacek Wantoch-Rekowski, UMK Toruń Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 marca 2004 r., sygn. III AUa 1916/03[1] Pismo organu rentowego udzielającego stosownego wyjaśnienia, co do obowiązującego stanu faktycznego i prawnego, nie jest decyzją w rozumieniu przepisów k.p.a., ponieważ nie rozstrzyga merytorycznie indywidualnej sprawy. I. Stan faktyczny w przedmiotowej sprawie przedstawiał się następująco. W piśmie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 marca 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 23, Sygnatura: III AUa 1867/03
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Po ustaleniu przez organ rentowy, na wniosek ubezpieczonego, prawa do emerytury na podstawie art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. nr 40, poz. 267 ze zm.) istnieje podstawa do ustalenia prawa do emerytury w oparciu o przepis art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 168, poz. 1118 ze zm.) po spełnieniu warunków przewidzianych tym przepisem. Sąd Apelacyjny – Sąd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II AKz 186/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiednie stosowanie art. 263 k.p.k. ustawodawca ograniczył do sytuacji określonych w art. 605 § 1 k.p.k., co wynika z wyraźnej redakcji tej normy prawa procesowego i wyłącza tym samym jakiekolwiek w tym względzie analogie wobec stosowania tymczasowego w trybie art. 605 § 2 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Antonowi D., skazanemu za przestępstwo z art. 26, art. 72 ustawy nr 30/1978 przez sąd w Iassach (Rumunia), zażalenia prokuratora, na postanowi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 marca 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 33, Sygnatura: I ACa 35/04
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Efekt twórczości (np. scenariusz czy wyreżyserowana wypowiedź aktora) zredukowany do krótkiej figury retorycznej jest na tyle ogólny, że posiada wartość idei. Jako taki, o walorze abstrakcyjnym i ogólnym nie stanowi przedmiotu prawa autorskiego, gdyż traci cechę oryginalności. 2. Podwyższenie progu twórczości w rozumieniu art. 1 Prawa autorskiego nie oznacza, by twórcy nie korzystali z ochrony prawnej. Ochronę interesów osobistych twórców wartości niematerialnych (animowana wypowiedź) ustawo [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, [189], 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU