STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 4 marca 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 26, Sygnatura: III AUa 1626/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Emerytura określona przepisem art. 29 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 168, poz. 1118 ze zm.) przysługuje wyłącznie osobom objętym obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, które w chwili przejścia na emeryturę posiadają status pracownika w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 4 ma [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 marca 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 28, Sygnatura: III AUa 477/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla przyjęcia odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. za zobowiązania z tytułu nieopłacenia składki na ubezpieczenie społeczne konieczne jest ustalenie, że zobowiązania te powstały w czasie pełnienia przez niego obowiązków członków zarządu, przerodziły się w zaległości spółki, a egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna. Z uzasadnienia Decyzją z dnia 28 listopada 2001 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w W. stwierdził, że A. J. jako członek zarządu „I. C.R [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 26, Sygnatura: VI ACa 772/03
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie przewidujące prawo banku do pobrania opłaty za zastrzeżenie karty, która została zagubiona, skradziona lub unieważniona, nie narusza zasady ekwiwalentności świadczeń i nie może być traktowane jako przejaw naruszenia dobrych obyczajów i rażącego pokrzywdzenia interesów konsumentów. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2004 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przeciwko Bankowi Millennium SA z siedzibą w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 2 marca 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 41, Sygnatura: I ACa 9/04
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Syndyk masy upadłości wspólnika spółki nie jest podmiotem legitymowanym do zaskarżenia uchwały tej spółki w trybie przewidzianym w art. 252 § 1 k.s.h. 2. Nie jest dopuszczalne ustalenie nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 189 k.p.c. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2004 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości „M.C.” S.A. w B., pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: III APz 17/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje możliwości nadania tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce z o.o. klauzuli wykonalności przeciwko członkowi zarządu tej spółki. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 14 lutego 2001 r., Sąd Okręgowy w W., uwzględniając wniosek M. C., nadał wyrokowi wydanemu z powództwa M. C. przeciwko "I." Sp. z o.o. w L. o wynagrodzenie, odszkodowanie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy - klauzulę wykonalności przeciwko G. K. W uzasadnieniu postanow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 lutego 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 39, Sygnatura: I ACa 4/04
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wierzytelność przelana na zabezpieczenie kredytu może być wyższa niż wierzytelność zabezpieczona. Pozostaje ona w majątku nabywcy, który ma status uprawnionego wierzyciela ze wszystkimi tego konsekwencjami, przy czym podstawa umowy cesji (causa cavendi) utrzymuje się tak długo, jak długo nie został spłacony dług. Nie powoduje jej upadku zawarcie układu przez cedenta z jego wierzycielami. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2004 r., na rozprawie, sp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: II AKa 25/04
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O tym czy prokurator staje się uprawnionym oskarżycielem w sprawie nieletniego, który popełnił przestępstwo przed ukończeniem 17. roku życia, a postępowanie wszczęto zanim ukończył lat 18, decyduje sędzia dla nieletnich w toku postępowania prowadzonego według przepisów ustawy z dnia 25 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Z UZASADNIENIA Sebastian C., urodzony dnia 4 stycznia 1986 r., został oskarżony o to, że w dniu 18 listopada 2002 r. w M., województwa mazowiec [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 26, Sygnatura: II AKa 26/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla przyjęcia kwalifikacji prawnej z art. 156 § 3 k.k. konieczne jest ustalenie, że sprawca następstwa czynu w postaci śmierci pokrzywdzonego przewidywał i mógł przewidzieć - najpóźniej w momencie dokonywania tego czynu, a nie jak uczynił to sąd I instancji, po jej popełnieniu. Z UZASADNIENIA Robert T. został oskarżony o to, że w dniu 5 kwietnia 1991 r. w W., pchnął nożem w brzuch Jana Ż., powodując u niego obrażenia ciała zagrażające zazwyczaj życiu, w postaci przecięcia dużych nac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 lutego 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 92, Sygnatura: II AKa 12/04
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sformułowanie „uznaje za winnego” jest określeniem odpowiednim dla orzeczenia skazującego, gdyż wyraża ujemną ocenę czynu sprawcy i w przypadku przypisania takiemu sprawcy przestępstwa w zmienionej postaci, z przyjęciem działania w warunkach obrony koniecznej, stwierdzenie winy przy przekroczeniu granic obrony niezależnie od dalszych implikacji w zakresie wymiaru kary winno wiązać się z dokładnym opisem wszystkich elementów czynu mających znaczenie dla prawidłowej kwalifikacji, przy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 lutego 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 46, Sygnatura: I ACa 1297/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 25 ust. 1a ustawy o własności lokali, poprzez zakreślenie terminu do zaskarżenia uchwały, stwarza jednocześnie prekluzję do powoływania podstaw zaskarżenia, a zatem po upływie wskazanego w nim terminu, wykluczone jest powoływanie dalszych podstaw uzasadniających uchylenie uchwały stosownie do art. 25 ust. 1. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2004 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Macieja S., przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Budynku przy ul. Lubomirskie [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, [190], 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU