STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

KOMENTARZ DO USTAWY O ŚWIADKU KORONNYM

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 1, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bolesław Kurzępa KOMENTARZ DO USTAWY O ŚWIADKU KORONNYM USTAWA z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz.U. Nr 114, poz. 738; zm. Nr 160, poz. 1083; Nr 83 z 1999 r., poz. 931) Art. 1. Przepisy ustawy stosuje się w sprawach o przestępstwa popełnione w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnianie przestępstw: 1/ określone w art. 134, 148 § 1 - 3, 163 § 1 i 3, art. 164 § 1, art. 165 § 1 i 3, art. 171 § 1, art. 173 § 1 i 3, art. 204 § 4, art. 223, 252 § 1 - 3, art. 253, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

GLOSA do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 czerwca 1996 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 1, Sygnatura: I ACz 231/96
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał 1. Wobec wprowadzenia z dniem 1 stycznia 1992 r. na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 107, poz. 464 z późn. zm.) formalnej niepodważalności ostatecznych decyzji administracyjnych, stwierdzających nabycie przez rolnika z mocy prawa na podstawie ustawy z dnia 26 października o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. nr 27, poz. 250 z późn. zm [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 maja 1996 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 1, Sygnatura: I ACr 118/96
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Zasady słuszności nie mogą stanowić podstawy prawnej powództwa i roszczenie powoda nie może być oparte wyłącznie na treści art. 5 k.c. 1. Stan faktyczny orzeczenia był następujący. Spółdzielnia i zakład gazowniczy zawarli umowę, w której uzgodnili, że powodowa spółdzielnia przygotuje i wykona dla pozwanego zakładu gazowniczego sieć gazową, której parametry określono w załączniku do umowy, a pozwany pokryje koszty budowy rurociągu. Sądy nie precyzują bliżej, jaki typ umowy st [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 2, Sygnatura: III AUr 833/95
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Nauka w szkole średniej, w innej miejscowości od miejsca zamieszkania, odbywana w systemie dziennym, uniemożliwiała podjęcie stałej pracy w gospodarstwie rolnym w rozmiarze pozwalającym na zaliczenie tejże pracy do okresu zatrudnienia. Stan faktyczny orzeczenia w skrócie był następujący. Wnioskodawczyni w latach 1961–1966 uczęszczała do liceum pedagogicznego dla wychowawczyń przedszkoli. Uczęszczała ona do szkoły w innej miejscowości niż mieszkała. Chodziło o zaliczeni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 3, Sygnatura: I ACr 618/951
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Rzeźba jest ucieleśnionym rezultatem niematerialnym pracy twórczej artysty. Artystyczny charakter dzieła sztuki nie pozbawia go cech przedmiotu umowy o dzieło, podział zaś rezultatów z umowy o dzieło na rezultaty natury materialnej i niematerialnej jest powszechnie przyjęty i w tej mierze zakwalifikowanie zawiązanego przez strony stosunku do umów o świadczenie usług podobnych do zlecenia, z uwagi na niematerialny rezultat pracy twórczej, sprzeciwiało się konstrukcji umowy o d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 listopada 1995 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 11, pozycja: 4, Sygnatura: I ACr 520/95
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 listopada 1995 r., sygn. I ACr 520/95 Do rozwiązania umowy dożywocia konieczne jest wystąpienie wymogów z art. 919 § 1 k.c. (powinno być "art. 913 § 1 k.c." - M. N., błąd w tezie i uzasadnieniu), a nadto wyjątkowość zaistniałej sytuacji. Wyjątkowość sytuacji wyraża się przede wszystkim w fakcie, że zamiana dożywocia na rentę nie prowadzi do należytego rezultatu (np. gdy zobowiązany nie jest w stanie płacić renty zaspoka [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 września 1995 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 4, Sygnatura: I ACr 478/95
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał NiedośpiałZarządu nie można uzyskać w sposób dorozumiany, a w każdym razie nie można go uzyskać tylko przez fakt zajęcia cudzego gruntu bez żadnej podstawy prawnej. Sama decyzja lokalizacyjna nie była wystarczającą przesłanką do takiego działania. 1. Stan faktyczny orzeczenia w skrócie był następujący. Wspólnota gruntowa (leśna) sprzedała działkę (osobie trzeciej). Strona powodowa wniosła o ustalenie nieważności umowy sprzedaży (art. 189 k.p.c.). Powód zarzucał stronie pozwanej, że sprz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 1991 r., sygn. I ACz 14/91

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: I ACz 14/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dr. Andrzej Zieliński.W myśl art. 56 pkt. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982r. - Prawo o Adwokaturze (Dz.U. Nr 16, poz. 124 z późn. zm.) uprawnienia Naczelnej Rady Adwokackiej do ustalenia opłat za czynności adwokackie nie obejmuje opłat za czynności w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 marca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: II AKz 6/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dr. Ryszard A Stefański.Stwierdzenie przez Sąd błędnej kwalifikacji prawnej nie jest podstawą do zwrotu sprawy prokuratorowi. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21 maja 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 1, Sygnatura: II AKr 44/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dr Piotr Piszczek 1. Art. 50§ 1 k.k. pozostawiając do uznania sądu dla danego przypadku, wybór właściwej co do rodzaju i wysokości kary wymaga jednak od sądu dokonania wielorakich ocen, w tym między innymi oceny stopnia niebezpieczeństwa społecznego przypisanego oskarżonemu czynu, nie jako ustawowego typu danego przestępstwa, lecz czynu popełnionego konkretnie, w konkretnych okolicznościach i przez konkretnego sprawcę.2. Ocena ta, wraz z oceną dalszych okoliczności decydujących o orzeczeniu w pr [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, [20], 21, 22, 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU