STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 marca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: II AKz 168/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z chwilą wniesienia aktu oskarżenia właściwym do rozpoznania zażaleń na postanowienia prokuratora staje się sąd właściwy do rozpoznania sprawy. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko T. P. i innym, oskarżonych o przestępstwa z art. 273 k.k. i inne, zażalenia wniesionego przez prokuratora, na postanowienie Sądu Okręgowego w Bielsku–Białej z dnia 29 stycznia 2013 r., sygn. akt III K 148/12, w przedmiocie zwrotu sprawy prokuratorowi celem uzupełnienia braków postęp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 marca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: II AKz 176/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W myśl art. 611tk § 1 pkt 3 lit. a k.p.k., zgoda skazanego na przejęcie kary do wykonania nie jest wymagana, jeżeli skazany jest obywatelem polskim i jednocześnie posiada stałe lub czasowe miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko A. M. D., skazanego wyrokiem Sądu – Landesgericht für Straf-sachen Wien (Austria), sygn. 125 Hv 40/11k, zażalenia wniesionego przez skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Gliw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 marca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II AKz 183/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ocena zasadności wezwania na rozprawę nie należy do świadka, ale do organu procesowego prowadzącego sprawę. 2. Obowiązki wynikające z art. 177 § 1 k.p.k. trwają aż do chwili prawomocnego zakończenia procesu. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie oskarżonego R. P., oskarżonego o przestępstwa 286 § 1 k.k. i inne, zażalenia świadka P. W., na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 4 marca 2013 r., sygn. akt V K 13/12, w przedmiocie nałożenia kary porządkowej za ni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 marca 2013 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 7, pozycja: 18, Sygnatura: II AKa 29/13
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przeciętny obywatel nie odróżnia zaboru w celu krótkotrwałego użycia (art. 289 § 1 k.k.) od kradzieży (art. 278 § 1 k.k.). W tym stanie rzeczy fakt, iż sprawca zwerbalizował swoje zachowanie jako dokonanie kradzieży, nie może mieć decydującego znaczenia, albowiem przy ustalaniu zamiaru, jakim kierował, należy brać pod uwagę całokształt okoliczności sprawy. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2013 r. sprawy: 1.  Ł. S., oskarżonego z art. 280 § 2 k.k.; art. 13 § 1 k.k. w zwi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 marca 2013 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 10, pozycja: 38, Sygnatura: II AKa 503/12
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przyjmowanie w podstawie prawnej skazania, że jednym czynem wyczerpano znamiona przestępstwa z art. 55 ust. 1 i ust. 3, albo z art. 56 ust. 1 i ust. 3, czy też z art. 62 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zawiera w sobie logiczną sprzeczność, uchybia zasadzie lex specialis derogat legi generali i przez to jest błędne. Wskazane przestępstwa z różnych ustępów tego samego przepisu są samodzielne, zawierają różne zagrożenie karą oraz pełny zestaw znamion [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 lutego 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: II AKa 560/12
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Związek popełnionego przestępstwa z nałogowym używaniem alkoholu lub innego środka odurzającego w rozumieniu przepisu art. 71 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. nr 179, poz. 1485, z późn. zm.) o przeciwdziałaniu narkomanii zachodzi zarówno wtedy, gdy przestępstwo zostało popełnione pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego przez sprawcę dotkniętego wspomnianym nałogiem, jak i wtedy, gdy nałóg sprawcy przestępstwa był przyczyną jego popełnienia. 2. Obowiązku zastosowania wobec o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 lutego 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKa 542/12
Data wprowadzenia do systemu: 02-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 91 § 2 k.k. stanowi samodzielną podstawę orzeczenia o karze łącznej m.in. w przypadku jej orzekania w sytuacji, kiedy sprawca w warunkach określonych w art. 85 k.k. popełnia dwa lub więcej ciągów przestępstw określonych w art. 91 § 1 k.k. lub ciąg przestępstw oraz inne przestępstwo. Sąd Apelacyjny, po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2013 r., sprawy K. Sz., oskarżonego z art. 280 § 2 k.k., art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 280 § 2 k.k., 245 k.k., na skutek apelacji obrońcy, od wyroku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 lutego 2013 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 12, pozycja: 44, Sygnatura: II AKz 71/13
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podkreślona przez ustawodawcę waga uchybień i zaakcentowanie, że mają być „istotne”, wyklucza te wątpliwości, które z łatwością dają się skonwalidować w toku rozprawy głównej, albo nawet przed jej rozpoczęciem. Intencją ustawodawcy było bowiem to, by braki postępowania przygotowawczego – wobec konieczności podejmowania przez sąd praco- i czasochłonnych czynności, które powinny być przeprowadzone w toku śledztwa – nie spowodowały przekształcenia postępowania przed sądem w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 stycznia 2013 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 11, pozycja: 39, Sygnatura: II AKa 516/12
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zamach ze strony pokrzywdzonego wprawdzie natarczywy, tym niemniej motywowany był chęcią nakłonienia oskarżonego do pożyczenia mu pieniędzy, a nie wyrządzenia mu poważnej dolegliwości. W sytuacji więc gdy oskarżony mógł w inny sposób mniej niebezpieczny dla zdrowia i życia pokrzywdzonego odeprzeć zamach, użyć mniej drastycznego z dostępnych mu i skutecznych środków i sposobów obrony, to zastosowany przez niego sposób obrony nie spełniał kryteriów umiarkowania i jako zbyt intensywny i niewspółmie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 stycznia 2013 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 11, pozycja: 40, Sygnatura: II AKa 495/12
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie jest elementem przestępstwa z art. 278 § 2 k.k. cel rozpowszechniania nabytego nielegalnie oprogramowania poprzez jego sprzedaż, osobiste korzystanie z tego programu, bądź wykorzystanie go do normalnego użytkowania komputera. 2. W przypadku przestępstwa z art. 278 § 2 k.k. sprawca musi mieć pełną świadomość, że jego zachowanie stanowi uzyskanie bez zgody uprawnionej osoby programu komputerowego i chcieć tego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2013 r., spra [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, [20], 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU